Διαδικασία Εγγραφής Νέου Μέλους:

Βάση του άρθρου 5 στο καταστατικό της Ο.ΠΑ.Κ. Άρθρο 5, Πλήρες μέλος της Οργάνωσης μπορεί να γίνει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την κάκωση ή την πάθηση που αναφέρεται στο άρθρο 3(*) και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και υποβάλει γραπτή αίτηση στον Γραμματέα. Οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών που είναι κάτω των 18 χρόνων μπορούν να γίνουν μέλη της Οργάνωσης, αφού υποβάλουν γραπτή αίτηση στον Γραμματέα του Συμβουλίου, χωρίς να έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

*παράλυση στα κάτω ή και στα τέσσερα άκρα και προέρχεται από κάκωση ή πάθηση του σπονδύλου και νωτιαίου μυελού, και σαν αποτέλεσμα της παράλυσης αυτής δεν μπορεί να περπατήσει ή περπατά αλλά έχει σοβαρή διαταραχή της αισθητικότητας στα παράλυτα μέλη.

ΠΟΙΟ ΑΤΟΜΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΟΣ

Πλήρες μέλος της Οργάνωσης μπορεί να γίνει οποιοδήποτε άτομο έχει παράλυση στα κάτω ή και στα τέσσερα άκρα και προέρχεται από κάκωση ή  πάθηση του σπονδύλου και νωτιαίου μυελού και σαν αποτέλεσμα της παράλυσης αυτής δεν μπορεί να περπατήσει ή περπατά αλλά έχει σοβαρή διαταραχή της αισθητικότητας στα παράλυτα μέλη.