Σχέδιο Χορηγιών Εγκατάστασης ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο Σχέδιο Χορηγιών Εγκατάστασης ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες, το οποίο θα έχει αναδρομική ισχύ ώστε να επιχορηγούνται ηλιακά συστήματα/πλαίσια τα οποία έχουν αγορασθεί και εγκατασταθεί μετά την 01/01/2016. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τα έτη 2016 και 2017 ανέρχεται στις 600.000 ευρώ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και διαθέτουν κατοικία η οποία χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο για ιδιοκατοίκηση και για την οποία εκδόθηκε άδεια οικοδομής ή υποβλήθηκε αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας, το αργότερο μέχρι και την 21/12/2007.

Για πληροφορίες πατήστε στον σύνδεσμο: https://goo.gl/7qeH6m

 

Ανακοίνωση για συνάντηση Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου με τον Υπουργό Εσωτερικών 28/7/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 28/7/2017

Η Oργάνωση Παραπληγικών Κύπρου είχε σήμερα συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη και λειτουργούς του Υπουργείου. Κατά τη συνάντηση ο Υπουργός εκφράστηκε με κατανόηση στα αιτήματα της Οργάνωσης και ενημέρωσε τους εκπρόσωπους ότι:

Θα ικανοποιήσουν το αίτημα μας για δημιουργία νέου συμβολαίου εργοδότησης οικιακών βοηθών από τρίτες χώρες, συμβόλαιο με πρόνοια για αυξημένα καθήκοντα και αυξημένες απολαβές με στόχο την προστασία των εργοδοτών με σοβαρές κινητικές αναπηρίες από την εκμετάλλευση και εγκατάλειψη και με σεβασμό σε όλα τα δικαιώματα εργοδοτούμενου και εργοδότη.

Απάλειψη πληρωμής των τελών για εργοδότηση αλλοδαπών οικιακών βοηθών και ανανέωσης της άδειας εργοδότησης τους σε όλα τα παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα και όχι μόνο στα μέλη της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (περίπου 1200 άτομα από τα οποία περίπου τα 500 επωφελούνται ήδη αυτής της απαλλαγής)

Μελέτη για επαναφορά του στεγαστικού σχεδίου που λειτουργούσε στο Υπουργείο Εσωτερικών και με το οποίο άτομα με αναπηρίες μπορούσαν να αντλήσουν οικονομική βοήθεια και χαμηλότοκο δανεισμό για αναβάθμιση της οικίας τους ή απόκτηση νέας οικίας που να μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες που δημιουργεί το τροχοκάθισμα. Βάση μελέτης που έχει η Ο.ΠΑ.Κ. το κόστος οικίας αυξάνεται τουλάχιστον 40% για άτομα σε τροχοκάθισμα. Η υλοποίηση αυτής της πολιτικής θα μεταφερθεί στο Υπουργείο Πρόνοιας.

Τέλος ο Υπουργός ανακοίνωσε την πρόθεση του Υπουργείο να εγκαταστήσει στις επόμενες εκλογές προσβάσιμες εκλογικές θυρίδες σε 200 εκλογικά σημεία. Επίσης συμφώνησε σε εισήγηση της Ο.ΠΑ.Κ. και θα λειτουργήσει ιστοσελίδα στην οποία άτομα με κινητικές αναπηρίες θα μπορούν να καταχωρούν τα στοιχεία τους για να λαμβάνει το Υπουργείο Εσωτερικών τα απαραίτητα μέτρα για να υπάρχει πλήρης προσβασιμότητα στο εκλογικό κέντρο που ψηφίζουν. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα με στόχο σύντομα όλα τα εκλογικά κέντρα να έχουν προσβάσιμες εκλογικές θυρίδες.

Η Οργάνωση Παραπληγικών εκφράζει την ευχαρίστηση της για τη σημερινή συνάντηση και την κατανόηση που επέδειξε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Προσβάσιμες παραλίες για άτομα με κινητικές δυσκολίες

Πατήστε εδώ για να δείτε με βάση την καταγραφή του Κ.Ο.Τ τις παραλίες με πλήρη προσβασιμότητα αλλά και με μερική προσβασιμότητα για άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Πέραν των πιο πάνω παραλιών να προσθέσουμε ότι υπάρχουν τρεις παραλίες στο Νέο Χωριό Πάφου εξοπλισμένες με τροχοκαθίσματα θαλάσσης και είναι οι πιο κάτω:

  1. Παραλία Λατσί Α
  2. Παραλία Λατσί Β
  3. Παραλία Ξυσταρόκαμπου (Γιαννάκης beach)

Στις πιο πάνω παραλίες υπάρχουν ξύλινοι διάδρομοι, αλλά οι τουαλέτες και τα αποδυτήρια βρίσκονται λίγο πιο μακριά.

Ανακοίνωση της Ο.ΠΑ.Κ. σχετικά με δημοσίευμα «Πάσχουσες Αξιολογήσεις»

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου δηλώνει ότι το σημερινό δημοσίευμα στον Φιλελεύθερο με τίτλο «Πάσχουσες Αξιολογήσεις» δεν την αφορά ούτε έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στις αξιολογήσεις που γίνονται για παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα και δεν έχουν παρατηρηθεί μειώσεις στα επιδόματα που λαμβάνουν παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα, με την αιτιολογία όπως αναφέρεται στο άρθρο ότι δεν συντρέχουν λόγοι κρατικής στήριξης στο βαθμό που τύγχαναν.

Η εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ήταν βήμα προς την σωστή κατεύθυνση και αποτελεί αναβάθμιση.

Για οποιεσδήποτε τυχόν αδυναμίες, η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εργασίας, με κοινό στόχο την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

5 Μαϊου Eυρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ:

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

 Η ανεξάρτητη διαβίωση αποτελεί σημαντικό μέρος των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας σε μια χώρα με στόχο την εξυπηρέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Η ανεξάρτητη διαβίωση υλοποιείται με τον συνδυασμό διαφόρων δράσεων σε προσωπικό αλλά και περιβαλλοντικό/κοινωνικό επίπεδο με στόχο την προσφορά στα άτομα με αναπηρίες, και ειδικά στα άτομα με βαριές αναπηρίες τον πλήρη έλεγχο της δικής τους ζωής. Στόχος πρέπει να είναι να απολαμβάνουν ισότιμη συμμετοχή στη ζωή, ενσωματωμένοι στην κοινωνία και πρόσβαση στις ευκαιρίες στη ζωή, σε κάθε πτυχή της ζωής. Η ανεξάρτητη διαβίωση αφορά την πρόσβαση στο περιβάλλον, στις μεταφορές, στην πληροφόρηση και την προσφορά στα άτομα με αναπηρίες των απαραίτητων υπηρεσιών στήριξης και προσωπικής βοήθειας για να αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες και εμπόδια που δημιουργεί η αναπηρία στη ζωή τους επιτρέποντας τους να ζουν αυτόνομα, ανεξάρτητα και όπως και όπου οι ίδιοι αποφασίζουν. Παράλληλα προσφέρει στην κοινωνία τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις ικανότητες και δυνατότητες όλων των μελών της. Απαραίτητες επίσης είναι ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για αντιμετώπιση των επιπλοκών και προβλημάτων υγείας που προκαλεί η αναπηρία.

Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα στη χώρα μας είναι η εργοδότηση φροντιστών/προσωπικών βοηθών και ή αγορά τέτοιων υπηρεσιών. Το κόστος αυτών των υπηρεσιών είναι πολύ ψηλό ενώ τα επιδόματα που δίνονται από το κράτος χαμηλά. Η Οργάνωση Παραπληγικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας & Πρόνοιας και με το Τμήμα Εργασίας βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης πιλοτικού προγράμματος εργοδότησης ανέργων οι οποίοι θα καταρτιστούν σαν φροντιστές/προσωπικοί βοηθοί και θα προσφέρουν υπηρεσίες κατ’οίκον σε μέλη της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου. Αυτή η εξαιρετικά σημαντική δράση θα φέρει σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών που θα λαμβάνουν τα μέλη μας και της ποιότητας ζωής τους. Η επιτυχία της θα επιτρέψει την επέκταση σε όλα τα άτομα με βαριές αναπηρίες που χρειάζονται τέτοιες υπηρεσίες και όραμα μας είναι η δημιουργία οργανισμού ανεξάρτητης διαβίωσης στη χώρα μας ο οποίος θα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες ανεξάρτητης διαβίωσης. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Υπουργό Εργασίας & Πρόνοιας κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου για τη συνεργασία σε αυτό το θέμα και τη διάθεση για αναβάθμιση αυτών των υπηρεσιών προς τα άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες.

Άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται σήμερα. Είναι αδήριτη ανάγκη η αναβάθμιση τους και να προχωρήσουμε στην εφαρμογή ΓΕΣΥ.

Έχουμε ζητήσει και συζητήσει αύξηση στα επιδόματα φροντίδας παραπληγικών και τετραπληγικών ατόμων αφού τα τελευταία 10 χρόνια αυτά παραμένουν στα ίδια επίπεδα όπως και του επιδόματος διακίνησης αφού το κόστος διακίνησης αποτελεί εμπόδιο για ανεξάρτητη διαβίωση. Η ζωή στο τροχοκάθισμα δυστυχώς κοστίζει ακριβά.

Παράλληλα έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό Εσωτερικών να αναθεωρηθούν και αναβαθμιστούν οι όροι εργοδότησης αλλοδαπών για να εξυπηρετούν τα άτομα με αναπηρίες καλύτερα πάντα με σεβασμό στα δικαιώματα του αλλοδαπού εργαζόμενου όπως:

Τροποποίηση του συμβολαίου εργοδότησης αλλοδαπών με τρόπο που θα διασφαλίζει την εξυπηρέτηση του ατόμου με αναπηρία και προστασία του από εκμετάλλευση

  • Να δημιουργηθεί τμήμα στο Υπουργείο Εσωτερικών στο Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με πλήρως καταρτισμένους και ενημερωμένους λειτουργούς για να εξυπηρετούν καλύτερα τα άτομα με αναπηρίες που εργοδοτούν αλλοδαπούς
  • Σημειώνουμε ότι συχνά άτομα με βαριές αναπηρίες γίνονται θύματα εκμετάλλευσης και τους χρησιμοποιούν σαν ‘όχημα’ για να έρθουν στην χώρα μας αλλοδαποί οι οποίοι λίγο μετά που φτάνουν κάνουν παράπονο εναντίον του ατόμου με αναπηρία που τους εργοδοτεί και ζητούν να εργαστούν αλλού ή τους εγκαταλείπουν

Η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες θεωρείται σταθμός και ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία της αναπηρίας, αλλά και χάρτης πορείας των κρατών για τη διαχείριση της αναπηρίας. Έχει κυρωθεί σε νόμο στη χώρα μας το 2011. Το άρθρο 19 της πιο πάνω σύμβασης έχει τίτλο ‘Ανεξάρτητη διαβίωση και ενσωμάτωση στην κοινότητα’ και προνοεί ότι τα κράτη μέρη, αναγνωρίζουν το ίσο δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρίες να ζουν στην κοινότητα με επιλογές ίσες με άλλους και λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν πλήρη απόλαυση από άτομα με αναπηρίες του δικαιώματος αυτού και την πλήρη ενσωμάτωση και συμμετοχή τους στην κοινότητα, περιλαμβανομένων, διασφαλίζοντας ότι:

(β) τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση σε σειρά οικιακών και άλλων κοινοτικών υπηρεσιών υποστήριξης, περιλαμβανομένης προσωπικής βοήθειας που είναι αναγκαία για υποστήριξη της διαβίωσης και ενσωμάτωσης στην κοινότητα, και για αποτροπή απομόνωσης ή διαχωρισμού από την κοινότητα.

Με τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat το 2014 ο μέσος όρος δαπανών για κοινωνική πρόνοιας στις χώρες της ΕΕ ήταν 29% του ΑΕΠ με την Κύπρο να δαπανά 23%. Στα στοιχεία δαπανών για κοινωνική πρόνοια ανά κατηγορία βλέπουμε όμως ότι για θέματα αναπηρίας ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 7% του συνόλου ενώ η Κύπρος δαπανά μόλις 3.25% και βρίσκεται στην τελευταία θέση. Κάτι που δεν μας τιμά ενώ δείχνει και τα περιθώρια που υπάρχουν για αναβάθμιση των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας στη χώρα μας σε θέματα αναπηρίας.

Καλούμε το κράτος μέσω των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας να στηρίξει στον απαραίτητο βαθμό τα άτομα με αναπηρίες για να μπορούν να ζουν σε συνθήκες ανεξάρτητης διαβίωσης και ισότιμης συμμετοχής στη ζωή επιτρέποντας στην κοινωνία να αξιοποιήσει τις ικανότητες όλων των πολιτών.  Καλούμε τον Υπουργό Οικονομικών να ελευθερώσει πόρους προς αυτή την κατεύθυνση άμεσα. Δεν αποτελεί κόστος αλλά επένδυση.

Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, 5/5/2017

Προσβασιμότητα Τσιρείου Σταδίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΣΙΡΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Μετά από δημοσιεύματα που χαρακτηρίζουν μη προσβάσιμο και ακατάλληλο τον προσωρινό χώρο φιλοξενίας οπαδών με αναπηρίες που δημιουργήθηκε στη δυτική κερκίδα του Τσίρειου σταδίου, δηλώνουμε τα ακόλουθα:

Ο προσωρινός χώρος που δημιούργησε για άτομα με αναπηρίες ο ΓΣΟ στο Τσίρειο στάδιο στη Λεμεσό, αποτελεί κίνηση προς την ορθή κατεύθυνση και πολύ σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με πριν, ενώ για πρώτη φορά στο Τσίρειο στάδιο υπάρχει χώρος για ΑμεΑ ενταγμένος στις κερκίδες. Ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε αμέσως μετά από συνάντηση του Δ.Σ. του ΓΣΟ με την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου και ήταν ο μόνος που άμεσα μπορούσε να προσφερθεί για το σκοπό αυτό, όπως και έγινε. Αυτή η ρύθμιση είναι προσωρινή και περιμένουμε τη δημιουργία χώρων και στις δύο πλευρές του γηπέδου με προδιαγραφές της UEFA όπως ζητήσαμε με σχετικό αίτημα μας, το οποίο είναι υπό μελέτη από το Δ.Σ. του ΓΣΟ.

Οφείλουμε να εκφράσουμε την ευχαρίστηση μας για τη διάθεση συνεργασίας που το Δ.Σ. του ΓΣΟ επέδειξε και αναμένουμε την υλοποίηση έργων που θα αναβαθμίσουν την προσβασιμότητα και στις δύο κερκίδες του γηπέδου. Μέλη μας με βαριές κινητικές αναπηρίες που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα, τακτικοί επισκέπτες του Τσιρείου σταδίου, χαρακτηρίζουν τη δημιουργία του χώρου στη δυτική κερκίδα σημαντική πρόοδο. Χωρίς να μας ικανοποιεί πλήρως ο χώρος αυτός, θεωρούμε ότι ο μηδενισμός κινήσεων που αναβαθμίζουν την προσβασιμότητα δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΑμεΑ και την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων τους.

 

Δ.Σ. ΟΠΑΚ

12/5/2017

Εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας στις 8/3/2017

Αγαπητά μέλη την Τετάρτη 8 Μαρτίου  και ώρα 3:30μ.μ. με την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναίκας,  θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Οργάνωσης εκδήλωση, στην οποία ομιλητής θα είναι ο Δρ Κωνσταντίνος Στυλιανίδης, χειρούργος –  γυναικολόγος – μαιευτήρας,  ο οποίος θα μας μιλήσει για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Ευπρόσδεκτες εκτός από τις γυναίκες μέλη της Οργάνωσης είναι και οι σύζυγοι, θυγατέρες ή και φίλες των αντρών μελών της Ο.ΠA.K.

Παρακαλούμε για καλύτερο προγραμματισμό όπως δηλώσετε συμμετοχή στα γραφεία της Οργάνωσης στο τηλ.  22496494 ή στην Κοινωνική Λειτουργό της Οργάνωσης  στο τηλ 99627227.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και το Τμήμα Εργασίας θα λειτουργήσει πρόγραμμα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας σε τετραπληγικά και παραπληγικά άτομα. Το πρόγραμμα επιτρέπει την πρόσληψη μέχρι εκατόν ατόμων Παγκύπρια για παροχή τοπικά των υπηρεσιών σε μέλη της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει πρώτα να συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτησης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου κατά τη διάρκεια του οποίου θα αμοίβονται.

Αιτήσεις συμμετοχής από ανέργους μπορούν να  υποβάλλονται στα γραφεία της ΑνΑΔ, στη διεύθυνση Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία (ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, τηλέφωνο 22515000, τηλεομοιότυπο 22428332,) ή στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) από την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Πρόσωπα για επικοινωνία:

κ.Ξένια Παπαδήμα
κ.Λένα Ιωάννου
Τηλέφωνο:

22390232
22390237

Σχετικά έγγραφα και πληροφορίες και αίτηση κατεβάστε τα ακόλουθα τέσσερα αρχεία:

1.prokirixi

2.anakinosi

3.vasikes-plirofories_frontistes-gia-amea

4.AitisiAnergouFrontistesNov2016paratasi3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.ΠΑ.Κ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Στις 3 Δεκεμβρίου γιορτάζεται η Διεθνής Ημέρα Ατόμων για τα άτομα με αναπηρίες, η οποία καθιερώθηκε και εορτάζεται κάθε χρόνο από τα Ηνωμένα Έθνη. Για να δείτε την ανακοίνωση που έχει σταλεί στον τύπο με περισσότερες πληροφορίες για την Διεθνή Ημέρα Ατόμων με αναπηρίες πατήστε εδώ

Τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ ΕΤΕΚ και ΟΠΑΚ

Αύριο Παρασκευή 2/12/2016 στις 12:30μμ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ όπου θα γίνει η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας ΕΤΕΚ και Ο.ΠΑ.Κ. με στόχο την προώθηση των αρχών του Σχεδιασμού για Όλους και της Προσβασιμότητας. Για την πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης πατήστε  εδώ