Οι πιο κάτω εταιρείες στηρίζουν την Ο.ΠΑ.Κ. για λειτουργία προγραμμάτων και υπηρεσιών:

Μέγα χορηγοί:

 

Χορηγοί:

 

Η δημιουργία της ιστοσελίδας της Ο.ΠΑ.Κ. έγινε με χορηγία της εταιρείας netinfo plc