Σας καλωσορίζω στο διαδικτυακό σπίτι της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) και εκ μέρους του Δ.Σ. σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Η Ο.ΠΑ.Κ. είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών των ατόμων με κάκωση νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ) με σκοπό την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των ατόμων με κάκωση νωτιαίου μυελού (παραπληγικών και τετραπληγικών ατόμων) και την αξιοπρεπή διαβίωση τους. Η σκληρή δουλειά των προκατόχων, συναδέλφων μας, ήταν καθοριστική για όσα σήμερα τα άτομα με ΚΝΜ αλλά και τα άτομα με αναπηρίες στη χώρα μας απολαμβάνουν. Στο συμβούλιο της Ο.ΠΑ.Κ. συμμετέχουν άτομα με ΚΝΜ, παραπληγικά και τετραπληγικά και στόχος μας είναι η πλήρη ενσωμάτωση των ατόμων με ΚΝΜ στην κοινωνία, η ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση τους, η πρόσβαση στο περιβάλλον, η προσφορά σε αυτούς ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και η διασφάλιση σεβασμού στα δικαιώματα τους. Σε αυτή την προσπάθεια ψάχνουμε συμμάχους, φίλους άτομα με η χωρίς αναπηρία τα οποία θέλουν να βοηθήσουν τους σκοπούς και στόχους μας. Στη σελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες για την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, για θέματα και δραστηριότητες που μας αφορούν, για νόμους και κανονισμούς και άλλα σχετικά θέματα. Για οποιαδήποτε πληροφορία, ερώτηση ή εισήγηση είμαστε στη διάθεση σας.

 

Για το Δ.Σ.,

Δημήτρης Λαμπριανίδης
Πρόεδρος