Η Ο.ΠΑ.Κ. λειτουργεί προγράμματα και υπηρεσίες για στήριξη των μελών της κυρίως μέσω εισφορών από ιδιώτες και εταιρείς που εκτιμούν το έργο της. Η Ο.ΠΑ.Κ. είναι εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό σωματείο από το 1981 στο Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών και διατηρεί ελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς κάθε χρόνο με σκοπό τη διαφάνεια και διασφάλιση της λειτουργίας της βασισμένη στις αρχές χρηστής διοίκησης.

Εισφορές προς την Οργάνωση μπορούν να γίνουν με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ο.ΠΑ.Κ. στις πιο κάτω τράπεζες:

Τράπεζα Κύπρου: CY41 0020 0195 0000 3570 2717 4626

Ελληνική Τράπεζα: CY87 0050 0143 0001 4301 G455 0901

  • Με παράδωση επιταγής ή μετρητών στο γραφείο της Ο.ΠΑ.Κ.

Πάντοτε εκδίδεται απόδειξη είσπραξης εισφοράς η οποία δίδεται ή στέλνεται στο άτομο ή την εταιρεία.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.