Πρόεδρος: Δημήτρης Λαμπριανίδης
Αντιπρόεδρος: Τούλα Καρατζιά
Γραμματέας: Κατερίνα Παναγιώτου
Ταμίας: Ανδρέας Ιωάννου
Μέλος: Μαρία Άμπρος
Μέλος: Πάμπος Χαραλάμπους
Μέλος: Πέτρος Πέτρου