Πρόεδρος: Δημήτρης Λαμπριανίδης
Αντιπρόεδρος: Τούλα Καρατζιά
Γραμματέας: Αντρέας Ιωάννου
Ταμίας: Μαρία Άμπρος
Μέλος: Κατερίνα Παναγιώτου
Μέλος: Αντρέας Λάμπρου
Μέλος: Πέτρος Πέτρου