Γενική Συνέλευση Ο.ΠΑ.Κ. 2020

ENHMEPΩNOYME OTI H ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH THΣ O.ΠA.K. AΠOΦAΣIΣTHKE NA ΓINEI ΣTIΣ 19 ΣEΠTEMPIOY AN ΔEN YΠAPΞOYN NEA METPA ΠEPIOPIΣMOY ΛOΓΩ KOPONΩIOY. ΘA ENHMEPΩΘEITE ΣYNTOMA ΓIA ΛEΠTOMEPEIEΣ. ΣHMEIΩNOYME OTI H ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH EINAI KAI EKΛOΓIKH.