Διεύρυνση δικαιούχων για έκπτωση στις υπηρεσίες της CYTA

Ενδιαφέρει άτομα με σοβαρές αναπηρίες που δεν είχαν εγκριθεί για έκπτωση στις υπηρεσίες της CYTA και η Οργάνωση Παραπληγικών είχε κάνει σχετικά διαβήματα. Με το διάταγμα 153/2020 που δημοσιεύτηκε στις 9/4/2020 τροποποιήθηκε το προηγούμενο διάταγμα για καθορισμό ειδικών τιμολογιακών πακέτων για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες. Δικαιούχοι των ειδικών τιμολογιακών πακέτων της CYTA είναι πλέον και τα άτομα που ανήκουν στις πιο κάτω ομάδες ληπτών επιδομάτων. Το διάταγμα είναι διαθέσιμο ολοκληρωμένο εδώ με τίτλο ΚΔΠ 153/2020: http://www.cylaw.org/KDP/2020.html