Δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε μέλη Ο.ΠΑ.Κ. για συμμετοχή σε σχέδιο χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Αγαπητά μέλη, το πιο κάτω σχέδιο μας ενδιαφέρει όλους όσους ανήκουμε στην κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρισμού (* δείτε στο τέλος κατάλογο) και ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά στην οικία τους για παραγωγή ηλεκτρισμού ή να αυξήσουν τη δυναμικότητα αυτών που ήδη έχουν. Λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε πιο κάτω και να επικοινωνήσετε μαζί με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου το οποίο χειρίζεται το θέμα. Είναι μια καλή ευκαιρία για να προχωρήσετε σε εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και εξοικονόμησης ενέργειας μέσω θερμομόνωσης στην κατοικία σας. Βασικός όρος όμως είναι να έχετε πρόθεση να εγκαταστήσετε  φωτοβολταϊκά για να λάβετε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες δωρεάν οι οποίες αφορούν και θερμομόνωση. Όσοι ήδη έχετε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά και επιθυμείτε να αυξήσετε τη δυναμικότητα τους επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο για να σας καθοδηγήσουν σχετικά.

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ), για σκοπούς διευκόλυνσης των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) που εμπίπτουν στην κατηγορία ευάλωτων καταναλωτών βάσει του Κανονισμού Κ.Δ.Π. 289/2015, προσφέρει δωρεάν υποστήριξη σε μέχρι και 300 νοικοκυριά ΑΜΕΑ που ενδιαφέρονται να λάβουν επιχορήγηση κάτω από το “Σχέδιο Χορηγιών για την ενθάρρυνση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες”.

Συγκεκριμένα, το ΕΓΚ θα παρέχει την ακόλουθη υποστήριξη σε δικαιούχους:

 • την υποβολή αιτήματος προέγκρισης για χορηγία,
 • την επίσκεψη στα ενδιαφερόμενα νοικοκυριά σε όλη την Κύπρο,
 • την εγκατάσταση μόνιμου μετρητικού έξυπνου εξοπλισμού προκειμένου να τεκμηριώνεται η εξοικονόμηση ενέργειας από και προς τους δικαιούχους είτε από ήπιες είτε από μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
 • επιτόπου αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου από εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΓΚ, συμβουλές βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενημέρωση για τα διαθέσιμα σχέδια χορηγιών και τις ειδικές τους απαιτήσεις,
 • ανάδειξη των επιμέρους λύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην οικία,
 • ετοιμασία έκθεσης με συμβουλές βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και εκτίμηση του αναμενόμενου αποτελέσματος,
 • την υποστήριξη κατά την υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων τους στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου Χορηγιών,
 • διαρκής επικοινωνία με τους δικαιούχους και ενημέρωση προόδου σχετικά με την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νοικοκυριά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου στη διεύθυνση: [email protected] ή να συμπληρώσουν την αίτηση ενδιαφέροντος εδώ.

το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι:

Cyprus Energy Agency

Tel. +357-22667845

Fax +357-22667736

 

Ευάλωτοι καταναλωτές:

Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος

Λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας από το ΤΚΕΑΑ

Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε παραπληγικά ή τετραπληγικά άτομα από το ΤΚΕΑΑ

Λήπτες του επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα από την ΥΔΕΠ (με όρους)

Λήπτες της χορηγίας σε τυφλά άτομα από το ΤΚΕΑΑ

Πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια που λαμβάνει επίδομα τέκνου από την ΥΔΕΠ (με όρους)

αναλυτικά μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για δικαιούχους εδώ: Κανονισμός Κ.Δ.Π. 289/2015

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14 Ιουνίου 2022

 

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) ζητά να προσλάβει “Διευθυντή Υπηρεσιών” στην Λευκωσία.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 •  Πτυχίο Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή σχετικού κλάδου.
 • Πολύ καλές Επικοινωνιακές & Διαπροσωπικές Δεξιότητες.
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας.
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.

 

Γενικά Καθήκοντα Θέσης 

 • Προετοιμάζει Προϋπολογισμούς & Δαπάνες Έργων.
 • Ακολουθεί ποιοτικούς και ποσοτικούς Όρους των Έργων Χρηματοδότησης.
 • Εφαρμόζει ελέγχους και επιμελείται υποχρεώσεων έργων.
 • Εκτελεί και διευθύνει Πολιτικές σε συνεργασία με το ΔΣ.
 • Ηγείται και καθοδηγεί αποτελεσματικά το προσωπικό με σκοπό την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών.
 • Εποπτεύει και διατηρεί  αποτελεσματικά εσωτερικές Διαδικασίες, μεταξύ τμημάτων.
 • Διατηρεί και αναβαθμίζει Συστήματα και Εργαλεία με βάση της Διαδικασίες.
 • Επιμελείται της διακυβέρνησης και αναβάθμισης των Υπηρεσιών.
 • Προετοιμάζει και εκτελεί Στρατηγικά Πλάνα Δραστηριοτήτων.
 • Διαχειρίζεται και ακολουθεί συμφωνίες με Εταίρους, Χορηγούς και Συγχρηματοδότες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε Βιογραφικό Σημείωμα στο [email protected] μέχρι τις 15 Ιουλίου 2022 με θέμα: “Ο.ΠΑ.Κ – Θέση Διευθυντή Υπηρεσιών”.

 

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

 ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της έγκρισης, στις 10.5.2022, από το Υπουργικό Συμβούλιο, του νέου Σχεδίου Επιχορήγησης Διακοπών Ατόμων με Αναπηρίες, δέχεται αιτήσεις που θα αφορούν διακοπές εντός της περιόδου μέχρι 31.12.2022. Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τις 11.5.2022 μέχρι τις 29.7.2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το νέο Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών καθώς και το έντυπο αίτησης: (α) από την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.mlsi.gov.cy/dsid, (β) από τα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας του ΤΚΕΑΑ στη Λευκωσία (Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 67, 2220 Λατσιά), Λεμεσό (Αποστόλου Ανδρέα 11, Hyper Tower, Κατάστημα 1, 4007 Μέσα Γειτονιά) και Λάρνακα (Ακροπόλεως 25 & Χανίων, 7000 Μενεού) και (γ) από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλες τις πόλεις ή να το διαβάσετε πιο κάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται ανάλογα με την επαρχία διαμονής τους, στα τηλέφωνα 22-815015 / 22-815082 για Επαρχία Λευκωσίας,   25-729131 για Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου και  24-205975 για Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου.

 

Λεπτομέρειες για το σχέδιο:

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

 

ΣΚΟΠΟΣ

 Σκοπός του Σχεδίου είναι η επιχορήγηση διακοπών για άτομα με αναπηρίες στο πλαίσιο ενδυνάμωσής τους για συμμετοχή σε δραστηριότητες τουρισμού, ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου, σύμφωνα με το Άρθρο 30 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Οι διακοπές αφορούν στη διαμονή και διατροφή σε εγκεκριμένα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο.

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι κύπριοι και ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι έχουν μόνιμη διαμονή στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς μήνες, καθώς και αλλοδαποί με καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα ή συμπληρωματικής προστασίας, οι οποίοι είναι:

(α)  Λήπτες μηνιαίου επιδόματος του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (Επιδόματος Φροντίδας Ατόμων με Τετραπληγία ή Παραπληγία ή Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας ή Χορηγίας Τυφλών ή Επιδόματος Διακίνησης) που είτε είναι και λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – Αναπηρικού Επιδόματος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, είτε έχουν, σύμφωνα με Πιστοποιητικό Ετήσιων Αποδοχών του προηγούμενου έτους που θα προσκομίζουν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ετήσιο ακαθάριστο ατομικό εισόδημα από μισθό ή σύνταξη χαμηλότερο των €20.000,

ή

(β)  Λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – Αναπηρικού Επιδόματος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας ή Δημοσίου Βοηθήματος-Αναπηρικού Επιδόματος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

 1. Θα τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης συμμετοχής και οι δικαιούχοι θα εγκρίνονται μέχρι εξαντλήσεως των ετήσιων εγκεκριμένων πιστώσεων του Σχεδίου. Από το 2023 (δεύτερο έτος υλοποίησης του νέου Σχεδίου) και έπειτα, θα δίνεται προτεραιότητα σε δικαιούχους που δεν επωφελήθηκαν του Σχεδίου σε προηγούμενα έτη.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 

 1. Η επιχορήγηση καλύπτει μέρος ή το σύνολο του κόστους διαμονής και διατροφής του δικαιούχου ή μαζί με συνοδό του ή μαζί με σύζυγο ή / και τα ανήλικα παιδιά του, σε εγκεκριμένο ξενοδοχείο / τουριστικό κατάλυμα στην Κύπρο με ανώτατο συνολικό ποσό επιχορήγησης €300 για ένα άτομο ή €500 για δύο άτομα ή €700 για περισσότερα των δύο ατόμων.

Νοείται ότι: (α)  σε καμιά περίπτωση το ύψος της επιχορήγησης δεν μπορεί να ξεπερνά τα  πραγματικά έξοδα διαμονής και διατροφής στο ξενοδοχείο / τουριστικό κατάλυμα και (β) οποιαδήποτε διαφορά δαπάνης πέραν του ποσού επιχορήγησης καλύπτεται από τον δικαιούχο.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

 1. Οι διακοπές μπορούν να διευθετούνται από την ημερομηνία λήψης του Πιστοποιητικού Επιχορήγησης Διακοπών από το δικαιούχο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

 

 1. Ο κάθε δικαιούχος θα έχει την επιλογή και την ευθύνη για τη διοργάνωση των διακοπών του. Η επιλογή του εγκεκριμένου ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος στην Κύπρο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου.

  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

 

 1. Η αίτηση θα υποβάλλεται σε καθορισμένο έντυπο προς το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, σε καθορισμένη περίοδο που θα ανακοινώνεται. Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εδώ:Αίτηση Σχέδιο Διακοπών 2022

 

 1. Ο Διευθυντής του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ή ο εκ μέρους του εξουσιοδοτημένος Λειτουργός του Τμήματος θα αποστέλλει στους αιτητές που ικανοποιούν τα απαιτούμενα κριτήρια και προϋποθέσεις, ήτοι στους δικαιούχους του Σχεδίου, Πιστοποιητικό Επιχορήγησης Διακοπών για το ανώτατο ποσό επιχορήγησης.

 

 1. Ο δικαιούχος θα οργανώνει τις διακοπές του επιλέγοντας το εγκεκριμένο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα στην Κύπρο.

 

 1. Το ποσό επιχορήγησης θα καταβάλλεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες στον δικαιούχο με έμβασμα στον λογαριασμό του, μετά από παρουσίαση στο Τμήμα, εξέταση και αποδοχή:

 

(α) πρωτότυπου Πιστοποιητικού Επιχορήγησης Διακοπών με ενυπόγραφη βεβαίωση από το ξενοδοχείο / τουριστικό κατάλυμα για τις διακοπές του δικαιούχου και

 

(β) πρωτότυπου και επ’ ονόματι του δικαιούχου τιμολογίου και απόδειξης πληρωμής του ξενοδοχείου / τουριστικού καταλύματος.

 

Νοείται ότι το Πιστοποιητικό Επιχορήγησης Διακοπών δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή από μη δικαιούχο του Σχεδίου.

 

 

 

Αρ. Φακ. ΤΚΕΑΑ 11.10.02.06

 

11 Μαϊου 2022

 

Διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση δυο (2) Προσβάσιμων Χώρων Υγιεινής για ΑμεΑ

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει <τιμής/κόστους>, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο (2) Προσβάσιμων Χώρων Υγιεινής για ΑμεΑ»».

Καταληκτική ημερομηνία: 9/5/2022

Έγγραφα διαγωνισμού: diagonismos.2.2022 (b)

Ανακοίνωση ΟΑΥ για παρεχόμενες υπηρεσίες φυσιοθεραπείας 21/2/2022

Στο πιο κάτω αρχείο μπορείτε να διαβάσετε ενημέρωση από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για τον αριθμό φυσιοθεραπειών σε άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης και εξιτήριο. Υπάρχουν διαφορετικές πρόνοιες για ατελή παραπληγία και ατελή τετραπληγία για ευνόητους λόγους. Αν έχετε οποιεσδήποτε εισηγήσεις παρακαλούμε όπως τις διαβιβάσετε στην Ο.ΠΑ.Κ.

Για διευκρινήσεις να μιλήσετε με τις κοινωνικές λειτουργούς.

Διευκρινίζουμε ότι σε ειδικές περιπτώσεις υπάρχει διαδικασία υποβολής αιτήματος για αύξηση του αριθμού φυσιοθεραπειών για όλα τα άτομα.

Αρχείο:PHYS20220221

Προκύρηξη διαγωνισμού για Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο (2) Προσβάσιμων Χώρων Υγιεινής για ΑμεΑ

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει <τιμής/κόστους>, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο (2) Προσβάσιμων Χώρων Υγιεινής για ΑμεΑ»», για το έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 7/4/2022

Έγγραφα διαγωνισμού:diagonismos.2.2022

Διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση δύο μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα

Η Ο.ΠΑ.Κ. ανακοινώνει την προκύρηξη διαγωνισμού για προμήθεια και εγκατάσταση 2 μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα, στην επαρχία Πάφου. Προθεσμία υποβολής προσφορών 4/4/2022.

Έγγραφα διαγωνισμού σε αρχείο pdf: Έγγραφα Διαγωνισμού_ Δημιουργία Δικτύου Προσβασιμότητας 3.1.1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ 3_2022

Θέση Φροντιστή/Φροντίστριας – Επαρχία Λευκωσίας

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) ζητά να προσλάβει Φροντιστή/Φροντίστρια για κάλυψη θέσης Παροχής “Κατ’ Οίκον Υπηρεσιών Φροντίδας”:

 • Φροντιστή / Φροντίστρια για την Επαρχία Λευκωσίας

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
 • Καλές διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
 • Δυνατότητα διεκπεραίωσης εργασίας ατομικά ή με ομάδα
 • Ικανότητα εφαρμογής διαδικασιών
 • Καλή γνώση Ελληνικής ή/και Αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου
 • Πιστοποιητικό Κατάρτισης Φροντιστή Διάρκειας 100 ωρών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Καθήκοντα

 • Στήριξη Ιατρικών Οδηγιών
 • Αλλαγή Πληγών
 • Φαρμακευτική Αγωγή
 • Προσωπική Υγιεινή
 • Σίτιση
 • Συνοδεία Φροντιζόμενου

Προσφέρεται ευέλικτο εργασιακό ωράριο και ικανοποιητικές απολαβές.

Ώρες απασχόλησης 36 εβδομαδιαίως.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στο [email protected] έως τις 10/02/2022 με θέμα “Ο.ΠΑ.Κ – Θέση Φροντιστή/Φροντίστριας  στην Επαρχία Λευκωσίας”.

Για την Υπηρεσία Φροντίδας (Ο.ΠΑ.Κ)

Η Υπηρεσία Φροντίδας αποσκοπεί στην παροχή επιπρόσθετης στήριξης και φροντίδας προς τα τετραπληγικά και παραπληγικά μέλη της για ανεξάρτητη διαβίωση,  μέσο καταρτιζόμενου και πρόθυμου προσωπικού.

Η Υπηρεσία εργοδοτεί μεγάλο αριθμό εκπαιδευμένων Φροντιστών / Νοσηλευτών οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες και απαιτήσεις του επαγγέλματος όπως επίσης και των Φροντιζομένων. Η Υπηρεσία προσφέρεται σε Παγκύπρια βάση και ανάλογα των αναγκών του Φροντιζομένου ατόμου, με επαγγελματισμό, εχεμύθεια και σεβασμό.

Η Υπηρεσία Φροντίδας στηρίζεται σε καθημερινή βάση από επαγγελματίες, Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο και συνεργατών με συναφή ειδικότητες, υπό τον συνεχή συντονισμό και επίβλεψη της διεύθυνσης της Υπηρεσίας. Η υπηρεσία διατηρεί τηλεφωνική γραμμή στήριξης Φροντιζομένων, για επιπλέον ανάγκες από τις 12:00 μέχρι και τις 24:00 καθημερινά.

Θέση Φροντιστή/Φροντίστριας – Επαρχία Λάρνακας

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) ζητά να προσλάβει Φροντιστή/Φροντίστρια για κάλυψη θέσης Παροχής “Κατ’ Οίκον Υπηρεσιών Φροντίδας”:

 • Φροντιστή / Φροντίστρια για την Επαρχία Λάρνακας

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
 • Καλές διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
 • Δυνατότητα διεκπεραίωσης εργασίας ατομικά ή με ομάδα
 • Ικανότητα εφαρμογής διαδικασιών
 • Καλή γνώση Ελληνικής ή/και Αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου
 • Πιστοποιητικό Κατάρτισης Φροντιστή Διάρκειας 100 ωρών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Καθήκοντα

 • Στήριξη Ιατρικών Οδηγιών
 • Αλλαγή Πληγών
 • Φαρμακευτική Αγωγή
 • Προσωπική Υγιεινή
 • Σίτιση
 • Συνοδεία Φροντιζόμενου

Προσφέρεται ευέλικτο εργασιακό ωράριο και ικανοποιητικές απολαβές.

Ώρες απασχόλησης 36 εβδομαδιαίως.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στο [email protected] έως τις 10/02/2022 με θέμα “Ο.ΠΑ.Κ – Θέση Φροντιστή/Φροντίστριας  στην Επαρχία Λάρνακας”.

Για την Υπηρεσία Φροντίδας (Ο.ΠΑ.Κ)

Η Υπηρεσία Φροντίδας αποσκοπεί στην παροχή επιπρόσθετης στήριξης και φροντίδας προς τα τετραπληγικά και παραπληγικά μέλη της για ανεξάρτητη διαβίωση,  μέσο καταρτιζόμενου και πρόθυμου προσωπικού.

Η Υπηρεσία εργοδοτεί μεγάλο αριθμό εκπαιδευμένων Φροντιστών / Νοσηλευτών οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες και απαιτήσεις του επαγγέλματος όπως επίσης και των Φροντιζομένων. Η Υπηρεσία προσφέρεται σε Παγκύπρια βάση και ανάλογα των αναγκών του Φροντιζομένου ατόμου, με επαγγελματισμό, εχεμύθεια και σεβασμό.

Η Υπηρεσία Φροντίδας στηρίζετε σε καθημερινή βάση από επαγγελματίες, Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο και συνεργατών με συναφή ειδικότητες, υπό τον συνεχή συντονισμό και επίβλεψη της διεύθυνσης της Υπηρεσίας. Η υπηρεσία διατηρεί τηλεφωνική γραμμή στήριξης Φροντιζομένων, για επιπλέον ανάγκες από τις 12:00 μέχρι και τις 24:00 καθημερινά.

Θέση Φροντιστή/Φροντίστριας για Ανήλικο Παιδί – Λευκωσία

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) ζητά να προσλάβει άτομο για μακροπρόθεσμη συνεργασία, με προσωπικά βιώματα ή επαγγελματική εμπειρία στη παροχή φροντίδας παιδιού, δημιουργική απασχόληση και ανάπτυξη, ως μέλος της ομάδας για την Φροντίδα και στήριξη ανήλικου παιδιού (8 ετών) με έδρα την Λευκωσία.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εμπειρία στην παροχή Φροντίδας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
 • Δυνατότητα διεκπεραίωσης εργασίας ατομικά και ως μέρος της ομάδας
 • Ικανότητα εφαρμογής διαδικασιών / οδηγιών
 • Καλή γνώση Ελληνικής ή/και Αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου

Καθήκοντα

 • Στήριξη ιατρικών οδηγιών / Παροχή Φροντίδας & Φαρμακευτική Αγωγή
 • Προσωπική Υγιεινή & Σίτιση
 • Συνοδεία στο σχολείο, στις ιατρικές επισκέψεις, στις θεραπείες

Προσφέρεται

 • Ευέλικτο εργασιακό ωράριο (Σύστημα βάρδιας: Πρωί / Μεσημέρι / Βράδυ)
 • Ήσυχο, άνετο και καθαρό περιβάλλον
 • Ώρες απασχόλησης 36 εβδομαδιαίως
 • Ικανοποιητικές απολαβές

Για περισσότερες πληροφορίες ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στο [email protected] έως τις 10/02/2022 με θέμα «Θέση Φροντιστή Ο.ΠΑ.Κ για ανήλικο παιδί». Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22423520.