ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2023

Από τις 2 Μαΐου 2023 ανακοίνωσε το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) ότι θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις για επιχορήγηση διακοπών σε άτομα με αναπηρίες. Σημειώνει ότι οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2023 και αφορά διακοπές που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2023, σύμφωνα με το Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 10.5.2022.

Το ΤΚΕΑΑ σημειώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών για Άτομα με Αναπηρίες καθώς και το έντυπο αίτησης από τα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας του ΤΚΕΑΑ στη Λευκωσία (Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 67, 2220 Λατσιά), στη Λεμεσό (Αποστόλου Ανδρέα 11, Hyper Tower, Κατάστημα 1, 4007 Μέσα Γειτονιά) και στη Λάρνακα (Ακροπόλεως 25 & Χανίων, 7000 Μενεού), καθώς επίσης και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλες τις πόλεις και από την ιστοσελίδα του Τμήματος www.dmsw.gov.cy/dsid .

 

Λεπτομέρειες για το σχέδιο:

[Σύνδεσμος προς τη σελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης όπου μπορείτε να βρείτε και την αίτηση: http://www.dmsw.gov.cy]

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

 

ΣΚΟΠΟΣ

 Σκοπός του Σχεδίου είναι η επιχορήγηση διακοπών για άτομα με αναπηρίες στο πλαίσιο ενδυνάμωσής τους για συμμετοχή σε δραστηριότητες τουρισμού, ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου, σύμφωνα με το Άρθρο 30 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Οι διακοπές αφορούν στη διαμονή και διατροφή σε εγκεκριμένα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι κύπριοι και ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι έχουν μόνιμη διαμονή στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς μήνες, καθώς και αλλοδαποί με καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα ή συμπληρωματικής ή προσωρινής προστασίας, οι οποίοι είναι:

 

(α)  Λήπτες μηνιαίου επιδόματος του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (Επιδόματος Φροντίδας Ατόμων με Τετραπληγία ή Παραπληγία ή Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας ή Χορηγίας Τυφλών ή Επιδόματος Διακίνησης) που είτε είναι και λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – Αναπηρικού Επιδόματος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, είτε έχουν, σύμφωνα με Πιστοποιητικό Ετήσιων Αποδοχών του προηγούμενου έτους που θα προσκομίζουν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ετήσιο ακαθάριστο ατομικό εισόδημα από μισθό ή σύνταξη χαμηλότερο των €20.000,

ή

(β)  Λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – Αναπηρικού Επιδόματος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας ή Δημοσίου Βοηθήματος-Αναπηρικού Επιδόματος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

 

 1. Θα τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης συμμετοχής και οι δικαιούχοι θα εγκρίνονται μέχρι εξαντλήσεως των ετήσιων εγκεκριμένων πιστώσεων του Σχεδίου. Από το 2023 (δεύτερο έτος υλοποίησης του νέου Σχεδίου) και έπειτα, θα δίνεται προτεραιότητα σε δικαιούχους που δεν επωφελήθηκαν του Σχεδίου σε προηγούμενα έτη.

 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 

 1. Η επιχορήγηση καλύπτει μέρος ή το σύνολο του κόστους διαμονής και διατροφής του δικαιούχου ή μαζί με συνοδό ή φροντιστή του ή μαζί με σύζυγο ή / και τα ανήλικα παιδιά του, σε εγκεκριμένο ξενοδοχείο / τουριστικό κατάλυμα στην Κύπρο με ανώτατο συνολικό ποσό επιχορήγησης €300 για ένα άτομο ή €500 για δύο άτομα ή €700 για περισσότερα των δύο ατόμων.

Νοείται ότι: (α)  σε καμιά περίπτωση το ύψος της επιχορήγησης δεν μπορεί να ξεπερνά τα  πραγματικά έξοδα διαμονής και διατροφής στο ξενοδοχείο / τουριστικό κατάλυμα και (β) οποιαδήποτε διαφορά δαπάνης πέραν του ποσού επιχορήγησης καλύπτεται από τον δικαιούχο.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

 1. Οι διακοπές μπορούν να διενεργούνται από την ημερομηνία λήψης του Πιστοποιητικού Επιχορήγησης Διακοπών από το δικαιούχο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

 

 1. Ο κάθε δικαιούχος θα έχει την επιλογή και την ευθύνη για τη διοργάνωση των διακοπών του. Η επιλογή του εγκεκριμένου ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος στην Κύπρο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου. Ο κατάλογος των εγκεκριμένων ξενοδοχείων/τουριστικών καταλυμάτων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού (www.tourism.gov.cy).

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

 

 1. Η αίτηση θα υποβάλλεται σε καθορισμένο έντυπο προς το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, σε καθορισμένη περίοδο που θα ανακοινώνεται.

 

 1. Ο Διευθυντής του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ή ο εκ μέρους του εξουσιοδοτημένος Λειτουργός του Τμήματος θα αποστέλλει στους αιτητές που ικανοποιούν τα απαιτούμενα κριτήρια και προϋποθέσεις, ήτοι στους δικαιούχους του Σχεδίου, Πιστοποιητικό Επιχορήγησης Διακοπών για το ανώτατο ποσό επιχορήγησης.

 

 1. Ο δικαιούχος θα οργανώνει τις διακοπές του επιλέγοντας το εγκεκριμένο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα στην Κύπρο.

 

 1. Το ποσό επιχορήγησης θα καταβάλλεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες στον δικαιούχο με έμβασμα στον λογαριασμό του, μετά από παρουσίαση στο Τμήμα, εξέταση και αποδοχή:

 

(α) πρωτότυπου Πιστοποιητικού Επιχορήγησης Διακοπών  συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο ή τον κηδεμόνα του (σε περίπτωση ανήλικου δικαιούχου) και

 

(β) πρωτότυπου και επ’ ονόματι του δικαιούχου ή τον κηδεμόνα του (σε περίπτωση ανήλικου δικαιούχου) τιμολογίου και απόδειξης πληρωμής του ξενοδοχείου / τουριστικού καταλύματος.

 

Νοείται ότι το Πιστοποιητικό Επιχορήγησης Διακοπών δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή από μη δικαιούχο του Σχεδίου.

 

Απεβίωσε το μέλος Πάμπος Χρηστού, εκ των ιδρυτών της Ο.ΠΑ.Κ.

Απεβίωσε ο Πάμπος Χρίστου, παραπληγικός μετά από τραυματισμό στον πόλεμο του 1974, μέλος και εκ των ιδρυτών της Ο.ΠΑ.Κ. Η κηδεία θα γίνει αύριο Τρίτη στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο συν. Ανθούπολης στις 4:00μ.μ. Αιωνία του η μνήμη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ: 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η Διεθνής Hμέρα ΑμεΑ (IDPD) τιμάται από το 1992 με σκοπό την προαγωγή της επίγνωσης και την κινητοποίηση για υποστήριξη σε κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία και την ανάπτυξη. Επίσης, την κατανόηση στα οφέλη που φέρνει μια δεκτική και προσβάσιμη κοινωνία για όλους τους πολίτες. Το θέμα του φετινού έτους είναι:

‘Transformative solutions for inclusive development: the role of innovation in fuelling an accessible and equitable world’.

Με ξεκάθαρο μήνυμα για τη σημασία της καινοτομίας για μεταμόρφωση του περιβάλλοντος και δημιουργία κόσμου προσβάσιμου και δίκαιου. Τα Ηνωμένα Έθνη εστιάζουν σε τρία θέματα για τη φετινή διεθνή ημέρα ΑμεΑ:

·        Καινοτομία στα θέματα αναπηρίας στον τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης σε μια εποχή με ταχέως μεταβαλλόμενο τεχνολογικό τοπίο και πως οι υποστηρικτικές τεχνολογίες μπορούν να αυξήσουν την πρόσβαση στην επαγγελματική αποκατάσταση.

·        Μείωση των ανισοτήτων μέσω της καινοτομίας στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα όπου υπάρχει ενδιαφέρον για προώθηση της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας.

·        Ο αθλητισμός ως υποδειγματική περίπτωση: ένας τομέας όπου όλες αυτές οι πτυχές συνενώνονται. ο αθλητισμός ως παράδειγμα καλής πρακτικής και τόπος καινοτομίας, απασχόλησης και ισότητας.

 

Απαιτούμε ισότιμη συμμετοχή και ενσωμάτωση σε κάθε πτυχή της ζωής για όλους τους πολίτες με κοινωνική δικαιοσύνη. Οι πολιτικοί και οι τεχνοκράτες έχουν ευθύνη να εργαστούν εντατικά για επίτευξη του στόχου αυτού. Η διασφάλιση του δικαιώματος συμμετοχής στη δημόσια ζωή είναι βασική προϋπόθεση για πραγματική δημοκρατία, ενεργούς πολίτες και μείωση των ανισοτήτων στην κοινωνία.

Ο.ΠΑ.Κ. – 2.12.2022

Δημοσιογραφική Διάσκεψη 1η Δεκ. 2022 – ομιλία Προέδρου Ο.ΠΑ.Κ.

ΟΜΙΛΙΑ 1/12/2022, Προέδρου Ο.ΠΑ.Κ.

Έντιμε κ. Υπουργέ Εργασίας, αγαπητή Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, αγαπητέ πρόεδρε της Ομοσπονδίας Ασθενών Κύπρου, αγαπητέ πρόεδρε του Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου, αγαπητοί συνεργάτες και προσκεκλημένοι,

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με ευκαιρία τη διεθνή ημέρα ατόμων με αναπηρίες η οποία γιορτάζεται την 3η Δεκεμβρίου για να αναφερθούμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στη χώρα μας η οποία εξυπηρετεί ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, αυτό της ανεξάρτητης διαβίωσης.

Η οργάνωση παραπληγικών ιδρύθηκε το 1980 με στόχο να πετύχει την αξιοπρεπή διαβίωση των μελών της με την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής.

Η ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης ή φροντίδας του εαυτού μας, θεωρείται από τους περισσότερους ανθρώπους δεδομένη όμως δυστυχώς για ένα μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας είναι αδύνατη και εξαρτούνται από άλλους ανθρώπους για βασικά πράγματα, όπως η προσωπική τους υγιεινή, να ντυθούν, να φάνε, να γυρίσουν σελίδα σε ένα βιβλίο η να πιουν ένα ποτήρι νερό.

Η χώρα μας έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα για την ανεξάρτητη διαβίωση όταν αρχές του 2000 παραχώρησε στα άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες επιδόματα για αγορά υπηρεσιών φροντίδας. 20 σχεδόν χρόνια μετά, με ιδέα της αείμνηστης Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας & Κ.Α. Ζέτας Αιμιλιανίδου η οργάνωση μας ανέλαβε την ευθύνη να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα εργοδότησης ανέργων, κατάρτισης τους στο επάγγελμα του φροντιστή ή προσωπικού βοηθού, δημιουργώντας ένα νέο επάγγελμα, και προσφορά των υπηρεσιών τους σε μέλη μας παγκύπρια. Η χρηματοδότηση με απόφαση της κυβέρνησης έγινε και συνεχίζει να γίνεται από το ΕΚΤ και τους ευχαριστούμε αφού οι πόροι που δαπανήθηκαν μέχρι σήμερα είναι πέραν των €5εκ.

Η στιγμή που ξεκίνησε η λειτουργία αυτής της υπηρεσίας ιστορικά θα θεωρείται σημείο αναφοράς αφού μέσω αυτής προσφέρουμε στα μέλη μας καταρτισμένο προσωπικό, πρόθυμο να εκτελέσει τα απαιτούμενα καθήκοντα και να λειτουργήσει σαν προέκταση του ατόμου με αναπηρία που υποστηρίζει, με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Από την αρχή που ξεκινήσαμε με τους συνεργάτες μου την δύσκολη και απαιτητική προσπάθεια για να υλοποιήσουμε και να λειτουργήσουμε αυτή την υπηρεσία είχαμε στο μυαλό μας το όραμα να επεκταθεί και στα μέλη άλλων οργανώσεων με κορυφαίο στόχο να δημιουργηθεί ένας οργανισμός ανεξάρτητης διαβίωσης στη χώρα μας ο οποίος θα προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης σε όσα άτομα με αναπηρίες τις χρειάζονται για να ζουν ανεξάρτητα, με έλεγχο της ζωής τους και με αξιοπρέπεια.

Ποσό που δαπανήθηκε μέχρι σήμερα είναι € 5,662,086 (το οποίο αποτελείται από € 4,571,881 για 2018-2021 και € 1,090,205 2022 μέχρι Οκτώβριο 2022)

Προϋπολογισμός εγκεκριμένος συνολικά € 12,525,000 (ο οποίος αποτελείται από € 4,525,000 για 2018-2021 και € 8,000,000 για 2022-2025)

Μέχρι σήμερα εκπαίδεύτηκαν 144 φροντιστές και αυτή τη στιγμή εργοδοτούμε 78 Φροντιστές και 8 άτομα υποστηρικτικό προσωπικό.

 

Φέτος καταφέραμε να κάνουμε το δεύτερο μεγάλο βήμα για αυτή την υπηρεσία, ξεκινώντας την επέκταση των υπηρεσιών σε μέλη της οργάνωσης μυοπαθών και ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες σε περισσότερα άτομα ιδιαίτερα με συμπτώματα τετραπληγίας ανεξάρτητα ποια η αιτία και σε ποια οργάνωση είναι μέλη. Αυτό το όραμα συμμεριζόταν και η αείμνηστη Ζέτα Αιμιλιανίδου και είμαι σίγουρος ότι θα ήταν πολύ χαρούμενη από αυτή την εξέλιξη.

Είναι για αυτό τον λόγο, κύριε Υπουργέ, που ζητούμε σήμερα ΗΜΕΡΑ που ΤΙΜΟΥΜΕ με την ΔΡΑΣΗ μας τη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες, μια ισχυρή δέσμευση ότι το Έργο αυτό θα ενισχυθεί σύντομα περεταίρω. Ζητάμε να συνεχίσετε το όραμα της Αείμνηστης προκατόχου σας και συναγωνίστριας μας Ζέτας Αιμιλιανίδου.

Ζητάμε να ανανεώσετε έμπρακτα την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε στη διαχείριση του ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.  Έτσι που με την σειρά μας να μπορέσουμε να διευρύνουμε περισσότερο την Υπηρεσία αυτή για να δεχτεί άτομα και από άλλες Οργανώσεις όπως για παράδειγμα άτομα με κατά πλάκα σκλήρυνση.

Η δική μας προσήλωση στο ΕΡΓΟ και η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ που αισθανόμαστε για ένα πιο ΔΙΚΑΙΟ ΚΡΑΤΟΣ για ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, θεωρείστε ότι ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ σήμερα!

Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου και όλους τους εργαζόμενους στο έργο όπως και τους συνεργάτες στα διάφορα κυβερνητικά τμήματα που με την βοήθεια τους το έργο αυτό συνεχίζει και μεγαλώνει αναβαθμίζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής πολλών συνανθρώπων μας.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ Ο.ΠΑ.Κ. 22/11/2022

«Υποστηρικτικές υπηρεσίες για κοινωνική ενσωμάτωση

ατόμων με βαριές κινητικές αναπηρίες»

 

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου σας καλωσορίζω στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη και ευχαριστώ την Universal Life για την συμμετοχή και τη στήριξη.

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου ιδρύθηκε πριν 45 περίπου χρόνια με ένα από τους βασικούς σκοπούς ίδρυσης την ένταξη στην κοινωνία των ατόμων με κάκωση νωτιαίου μυελού ως ισότιμους και ενεργούς πολίτες. Από την ίδρυση της στόχευσε στην καλύτερη αποκατάσταση και υποστήριξη τόσο κατά την περίοδο αποκατάστασης αλλά και στη συνέχεια όταν τα μέλη της οργάνωσης συνέχιζαν τη ζωή τους σε συνθήκες αναπηρίας.

Η βλάβη νωτιαίου μυελού είναι μία από τις πιο καταστροφικές βλάβες του ανθρώπινου σώματος αφού πέρα από την παράλυση στα άκρα επηρεάζει την ομαλή λειτουργία βασικών λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος σε βαθμό που η κινητική παράλυση είναι συχνά δευτερεύον πρόβλημα.

Η Ο.ΠΑ.Κ. από τη δεκαετία του 1990 ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες κοινωνικού λειτουργού στα μέλη της οργάνωσης με εξειδίκευση και στοχευμένα στις ανάγκες που δημιουργούσε η αναπηρία τους. Συχνά οι υπηρεσίες αυτές αντικαθιστούσαν ή αναπλήρωναν τις υπηρεσίες που έπρεπε το κράτος να προσφέρει,  κάτι που μακροχρόνια λειτούργησε θετικά αφού τα μέλη λάμβαναν υπηρεσίες σχεδιασμένες στις ανάγκες που δημιουργούσε η αναπηρία τους.

Με παρόμοιο τρόπο ξεκινήσαμε να παρέχουμε υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης από κλινικό ψυχολόγο, αρχικά στο κέντρο αποκατάστασης για άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας μετά που το κράτος δήλωνε αδύναμο να εξυπηρετήσει αυτή την ανάγκη. Ακολούθησε η διεύρυνση παροχής υπηρεσιών και σε παραπληγικά/τετραπληγικά άτομα κατ’οίκον όπως και σε μέλη των οικογενειών τους αλλά και σε προσωπικό του κέντρου αποκατάστασης όταν ζητούσαν βοήθεια. Παράλληλα οργανώθηκαν ομάδες ομαδικής στήριξης όπου μέλη υπό την εποπτεία κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου συμμετέχουν σε διάλογο και προβληματισμό με στόχο την αλληλοβοήθεια.

Ψυχολογικό αλλά και σωματικό σοκ, σύγχυση, ένταση, θυμός, στενοχώρια και πένθος είναι μόνο μερικά από τη λίστα συναισθημάτων και διεργασιών που μπορεί να βιώσει ένα άτομο που νοσηλεύεται για αποκατάσταση μετά από κάποιο τραυματισμό ή πάθηση που προκαλεί βλάβη στο νωτιαίο μυελό. Ο Κλινικός Ψυχολόγος, θα αξιολογήσει και θα εφαρμόσει ένα υποστηρικτικό  πρόσωπο-κεντρικό πλάνο ψυχολογικής παρέμβασης για να βοηθήσει το άτομο να επεξεργαστεί αλλά και να συμφιλιωθεί με όλα αυτά που βιώνει.

Η δεύτερη φάση προσαρμογής με την αναπηρία ξεκινάει αφού το άτομο επιστρέψει πίσω στην κοινότητα, στο σπίτι του. Απογοήτευση, άγχος, απομόνωση και αμφιβολία είναι επίσης μερικά από τα συναισθήματα που μπορεί να βιώσει το άτομο αρχικά κατά την επιστροφή του πίσω στο σπίτι του, μετά από την ολοκλήρωση της αποκατάστασης. Ο Κλινικός Ψυχολόγος, διατηρώντας επαφή είτε τηλεφωνικώς είτε με κατ’ οίκον επισκέψεις θα προσφέρει ανακούφιση αλλά και καλλιέργεια δεξιοτήτων στα άτομα με κινητικές αναπηρίες που βρίσκονται στο σπίτι τους με στόχο την ομαλή προσαρμογή, ευημερία και ανεξάρτητη διαβίωση τους στην κοινότητα.

Οι κοινωνικοί μας λειτουργοί είναι οι συνδέσμοι μας με τα μέλη μας και τα άτομα που πρώτα θα διαχειριστούν τα προβλήματα τους και να τροχιοδρομήσουν λύσεις. Η εξειδίκευση που έχουν αποκτήσει τους δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουν γρήγορα απαντήσεις και καθοδήγηση στα περισσότερα προβλήματα που τα μέλη μας αντιμετωπίζουν. Η επαγγελματική σχέση των μελών μας μαζί τους είναι μακρόχρονη και μόνιμη αφού είναι συνήθως τα πρώτα άτομα στα οποία θα αποταθούν για μια απάντηση σε κάτι που τους απασχολεί, τους ίδιους ή ακόμα και μέλη της οικογένειας τους.

Για ένα άτομο που ξαφνικά αποκτά μια σοβαρή αναπηρία, ο κοινωνικός λειτουργός συνήθως του φέρνει το πρώτο αληθινό χαμόγελο γιατί μπορεί να δει μήνες μπροστά που μπορεί να φτάσει το άτομο και τη ζωή που μπορεί να απολαμβάνει η οποία να είναι γεμάτη ικανοποίηση όπως ο κάθε άνθρωπος επιθυμεί και δικαιούται. Ο κοινωνικός λειτουργός είναι το πρώτο φως συνήθως σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, είναι το άτομο, κάποιες φορές το μοναδικό, που το μέλος μας θα εμπιστευτεί για να εκφράσει τα προβλήματα και τις ανησυχίες του και ακολούθως θα εμπιστευτεί για να τον καθοδηγήσει να τα διαχειριστεί.

Η προσφορά αυτών των υπηρεσιών είχαν και έχουν όριο ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους για τη λειτουργία και προσφορά τους.

Σε αυτή την προσπάθεια είναι σημαντικό να έχουμε συμμάχους εταιρείες όπως την Universal Life. Επενδύουμε στη δημιουργία σχέσεων με εταιρείες και μέσα από τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συνεργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε μια κοινωνία καλύτερη, μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις, με ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα απέναντι στους συνανθρώπους μας. Όπως συχνά δηλώνω, από τους πολίτες θέλουμε το χρόνο τους και από τις εταιρείες τους οικονομικούς πόρους.

Η οικονομική στήριξη που μας προσφέρει η Universal Life θα συμπληρώσει την κρατική βοήθεια που λαμβάνουμε και θα αξιοποιηθεί για διεύρυνση των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης που προσφέρουμε στα μέλη μας, κάτι που θα έχει άμεση θετική επίδραση στη ζωή τους και την ποιότητα ζωής που απολαμβάνουν. Στόχος κανένα άτομο με κάκωση νωτιαίου μυελού να μην βρίσκεται στο περιθώριο.

Εκ μέρους της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου ευχαριστώ την Universal Life και προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μας για τους λόγους που προανάφερα.

Οικονομικές καταστάσεις 2021

Αγαπητά μέλη μπορείτε να μελετήσετε τις οικονομικές καταστάσεις του 2021 στο πιο κάτω αρχείο: Financial statements 2021 Signed

Δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε μέλη Ο.ΠΑ.Κ. για συμμετοχή σε σχέδιο χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Αγαπητά μέλη, το πιο κάτω σχέδιο μας ενδιαφέρει όλους όσους ανήκουμε στην κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρισμού (* δείτε στο τέλος κατάλογο) και ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά στην οικία τους για παραγωγή ηλεκτρισμού ή να αυξήσουν τη δυναμικότητα αυτών που ήδη έχουν. Λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε πιο κάτω και να επικοινωνήσετε μαζί με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου το οποίο χειρίζεται το θέμα. Είναι μια καλή ευκαιρία για να προχωρήσετε σε εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και εξοικονόμησης ενέργειας μέσω θερμομόνωσης στην κατοικία σας. Βασικός όρος όμως είναι να έχετε πρόθεση να εγκαταστήσετε  φωτοβολταϊκά για να λάβετε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες δωρεάν οι οποίες αφορούν και θερμομόνωση. Όσοι ήδη έχετε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά και επιθυμείτε να αυξήσετε τη δυναμικότητα τους επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο για να σας καθοδηγήσουν σχετικά.

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ), για σκοπούς διευκόλυνσης των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) που εμπίπτουν στην κατηγορία ευάλωτων καταναλωτών βάσει του Κανονισμού Κ.Δ.Π. 289/2015, προσφέρει δωρεάν υποστήριξη σε μέχρι και 300 νοικοκυριά ΑΜΕΑ που ενδιαφέρονται να λάβουν επιχορήγηση κάτω από το “Σχέδιο Χορηγιών για την ενθάρρυνση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες”.

Συγκεκριμένα, το ΕΓΚ θα παρέχει την ακόλουθη υποστήριξη σε δικαιούχους:

 • την υποβολή αιτήματος προέγκρισης για χορηγία,
 • την επίσκεψη στα ενδιαφερόμενα νοικοκυριά σε όλη την Κύπρο,
 • την εγκατάσταση μόνιμου μετρητικού έξυπνου εξοπλισμού προκειμένου να τεκμηριώνεται η εξοικονόμηση ενέργειας από και προς τους δικαιούχους είτε από ήπιες είτε από μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
 • επιτόπου αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου από εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΓΚ, συμβουλές βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενημέρωση για τα διαθέσιμα σχέδια χορηγιών και τις ειδικές τους απαιτήσεις,
 • ανάδειξη των επιμέρους λύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην οικία,
 • ετοιμασία έκθεσης με συμβουλές βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και εκτίμηση του αναμενόμενου αποτελέσματος,
 • την υποστήριξη κατά την υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων τους στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου Χορηγιών,
 • διαρκής επικοινωνία με τους δικαιούχους και ενημέρωση προόδου σχετικά με την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νοικοκυριά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου στη διεύθυνση: [email protected] ή να συμπληρώσουν την αίτηση ενδιαφέροντος εδώ.

το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι:

Cyprus Energy Agency

Tel. +357-22667845

Fax +357-22667736

 

Ευάλωτοι καταναλωτές:

Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος

Λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας από το ΤΚΕΑΑ

Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε παραπληγικά ή τετραπληγικά άτομα από το ΤΚΕΑΑ

Λήπτες του επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα από την ΥΔΕΠ (με όρους)

Λήπτες της χορηγίας σε τυφλά άτομα από το ΤΚΕΑΑ

Πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια που λαμβάνει επίδομα τέκνου από την ΥΔΕΠ (με όρους)

αναλυτικά μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για δικαιούχους εδώ: Κανονισμός Κ.Δ.Π. 289/2015

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14 Ιουνίου 2022

 

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) ζητά να προσλάβει “Διευθυντή Υπηρεσιών” στην Λευκωσία.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 •  Πτυχίο Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή σχετικού κλάδου.
 • Πολύ καλές Επικοινωνιακές & Διαπροσωπικές Δεξιότητες.
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας.
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.

 

Γενικά Καθήκοντα Θέσης 

 • Προετοιμάζει Προϋπολογισμούς & Δαπάνες Έργων.
 • Ακολουθεί ποιοτικούς και ποσοτικούς Όρους των Έργων Χρηματοδότησης.
 • Εφαρμόζει ελέγχους και επιμελείται υποχρεώσεων έργων.
 • Εκτελεί και διευθύνει Πολιτικές σε συνεργασία με το ΔΣ.
 • Ηγείται και καθοδηγεί αποτελεσματικά το προσωπικό με σκοπό την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών.
 • Εποπτεύει και διατηρεί  αποτελεσματικά εσωτερικές Διαδικασίες, μεταξύ τμημάτων.
 • Διατηρεί και αναβαθμίζει Συστήματα και Εργαλεία με βάση της Διαδικασίες.
 • Επιμελείται της διακυβέρνησης και αναβάθμισης των Υπηρεσιών.
 • Προετοιμάζει και εκτελεί Στρατηγικά Πλάνα Δραστηριοτήτων.
 • Διαχειρίζεται και ακολουθεί συμφωνίες με Εταίρους, Χορηγούς και Συγχρηματοδότες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε Βιογραφικό Σημείωμα στο [email protected] μέχρι τις 15 Ιουλίου 2022 με θέμα: “Ο.ΠΑ.Κ – Θέση Διευθυντή Υπηρεσιών”.

 

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

 ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της έγκρισης, στις 10.5.2022, από το Υπουργικό Συμβούλιο, του νέου Σχεδίου Επιχορήγησης Διακοπών Ατόμων με Αναπηρίες, δέχεται αιτήσεις που θα αφορούν διακοπές εντός της περιόδου μέχρι 31.12.2022. Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τις 11.5.2022 μέχρι τις 29.7.2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το νέο Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών καθώς και το έντυπο αίτησης: (α) από την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.mlsi.gov.cy/dsid, (β) από τα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας του ΤΚΕΑΑ στη Λευκωσία (Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 67, 2220 Λατσιά), Λεμεσό (Αποστόλου Ανδρέα 11, Hyper Tower, Κατάστημα 1, 4007 Μέσα Γειτονιά) και Λάρνακα (Ακροπόλεως 25 & Χανίων, 7000 Μενεού) και (γ) από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλες τις πόλεις ή να το διαβάσετε πιο κάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται ανάλογα με την επαρχία διαμονής τους, στα τηλέφωνα 22-815015 / 22-815082 για Επαρχία Λευκωσίας,   25-729131 για Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου και  24-205975 για Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου.

 

Λεπτομέρειες για το σχέδιο:

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

 

ΣΚΟΠΟΣ

 Σκοπός του Σχεδίου είναι η επιχορήγηση διακοπών για άτομα με αναπηρίες στο πλαίσιο ενδυνάμωσής τους για συμμετοχή σε δραστηριότητες τουρισμού, ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου, σύμφωνα με το Άρθρο 30 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Οι διακοπές αφορούν στη διαμονή και διατροφή σε εγκεκριμένα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο.

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι κύπριοι και ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι έχουν μόνιμη διαμονή στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς μήνες, καθώς και αλλοδαποί με καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα ή συμπληρωματικής προστασίας, οι οποίοι είναι:

(α)  Λήπτες μηνιαίου επιδόματος του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (Επιδόματος Φροντίδας Ατόμων με Τετραπληγία ή Παραπληγία ή Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας ή Χορηγίας Τυφλών ή Επιδόματος Διακίνησης) που είτε είναι και λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – Αναπηρικού Επιδόματος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, είτε έχουν, σύμφωνα με Πιστοποιητικό Ετήσιων Αποδοχών του προηγούμενου έτους που θα προσκομίζουν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ετήσιο ακαθάριστο ατομικό εισόδημα από μισθό ή σύνταξη χαμηλότερο των €20.000,

ή

(β)  Λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – Αναπηρικού Επιδόματος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας ή Δημοσίου Βοηθήματος-Αναπηρικού Επιδόματος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

 1. Θα τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης συμμετοχής και οι δικαιούχοι θα εγκρίνονται μέχρι εξαντλήσεως των ετήσιων εγκεκριμένων πιστώσεων του Σχεδίου. Από το 2023 (δεύτερο έτος υλοποίησης του νέου Σχεδίου) και έπειτα, θα δίνεται προτεραιότητα σε δικαιούχους που δεν επωφελήθηκαν του Σχεδίου σε προηγούμενα έτη.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 

 1. Η επιχορήγηση καλύπτει μέρος ή το σύνολο του κόστους διαμονής και διατροφής του δικαιούχου ή μαζί με συνοδό του ή μαζί με σύζυγο ή / και τα ανήλικα παιδιά του, σε εγκεκριμένο ξενοδοχείο / τουριστικό κατάλυμα στην Κύπρο με ανώτατο συνολικό ποσό επιχορήγησης €300 για ένα άτομο ή €500 για δύο άτομα ή €700 για περισσότερα των δύο ατόμων.

Νοείται ότι: (α)  σε καμιά περίπτωση το ύψος της επιχορήγησης δεν μπορεί να ξεπερνά τα  πραγματικά έξοδα διαμονής και διατροφής στο ξενοδοχείο / τουριστικό κατάλυμα και (β) οποιαδήποτε διαφορά δαπάνης πέραν του ποσού επιχορήγησης καλύπτεται από τον δικαιούχο.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

 1. Οι διακοπές μπορούν να διευθετούνται από την ημερομηνία λήψης του Πιστοποιητικού Επιχορήγησης Διακοπών από το δικαιούχο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

 

 1. Ο κάθε δικαιούχος θα έχει την επιλογή και την ευθύνη για τη διοργάνωση των διακοπών του. Η επιλογή του εγκεκριμένου ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος στην Κύπρο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου.

  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

 

 1. Η αίτηση θα υποβάλλεται σε καθορισμένο έντυπο προς το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, σε καθορισμένη περίοδο που θα ανακοινώνεται. Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εδώ:Αίτηση Σχέδιο Διακοπών 2022

 

 1. Ο Διευθυντής του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ή ο εκ μέρους του εξουσιοδοτημένος Λειτουργός του Τμήματος θα αποστέλλει στους αιτητές που ικανοποιούν τα απαιτούμενα κριτήρια και προϋποθέσεις, ήτοι στους δικαιούχους του Σχεδίου, Πιστοποιητικό Επιχορήγησης Διακοπών για το ανώτατο ποσό επιχορήγησης.

 

 1. Ο δικαιούχος θα οργανώνει τις διακοπές του επιλέγοντας το εγκεκριμένο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα στην Κύπρο.

 

 1. Το ποσό επιχορήγησης θα καταβάλλεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες στον δικαιούχο με έμβασμα στον λογαριασμό του, μετά από παρουσίαση στο Τμήμα, εξέταση και αποδοχή:

 

(α) πρωτότυπου Πιστοποιητικού Επιχορήγησης Διακοπών με ενυπόγραφη βεβαίωση από το ξενοδοχείο / τουριστικό κατάλυμα για τις διακοπές του δικαιούχου και

 

(β) πρωτότυπου και επ’ ονόματι του δικαιούχου τιμολογίου και απόδειξης πληρωμής του ξενοδοχείου / τουριστικού καταλύματος.

 

Νοείται ότι το Πιστοποιητικό Επιχορήγησης Διακοπών δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή από μη δικαιούχο του Σχεδίου.

 

 

 

Αρ. Φακ. ΤΚΕΑΑ 11.10.02.06

 

11 Μαϊου 2022