ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH: ΣYNAΔEΛΦOI EXOYME ΔEXΘEI AITHMATA AΠO MEΛH ΓIA ANABOΛH THΣ ΓΣ ΓIA AKOMA ΛIΓOYΣ MHNEΣ ΓIA NA MHN PIΣKAPOYME THN YΓEIA MAΣ AΦOY ANHKOYME ΣE EYAΛΩTH OMAΔA AΣΘENΩN ΠOY O KOPONΩIOΣ MΠOPEI NA AΠOBEI MOIPAIOΣ ΣE KAΠOIOYΣ. TA MEΛH TOY Δ.Σ. THΣ OΠAK ΘEΛOYN NA ΓNΩPIZOYN TH ΓNΩMH TΩN MEΛΩN ΓIA TO ΘEMA ΠPIN ΠAPOYME TEΛIKH AΠOΦAΣH, ΣYMΦΩNEITE NA ANABAΛOYME ΓIA AKOMA ΛIΓOYΣ MHNEΣ TH ΓΣ; AN OXI ΓIATI ΠIΣTEYETE EINAI ΣHMANTIKO NA ΓINEI XΩPIΣ KAΘYΣTEPHΣH H ΓΣ EΣTΩ ME PIΣKO; ENHMEPΩΣTE THΛEΦΩNIKA TO ΓPAΦEIO H ME EMAIL: [email protected]