Παράταση ημερομηνίας υποβολής Προσφορών για το Διαγωνισμό Προμήθειας και Εγκατάστασης Μηχανισμών Αυτόνομης Πρόσβασης ΑΜΕΑ στη Θάλασσα

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, ενημερώνει ότι η ημερομηνία υποβολής Προσφορών για το Διαγωνισμό Προμήθειας και Εγκατάστασης Μηχανισμών Αυτόνομης Πρόσβασης ΑΜΕΑ στη Θάλασσα (4/2018) παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 26/6/2018 και ώρα 12:00 μ.μ.