Παγκύπριο Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Σκακιού Ατόμων με Αναπηρίες 2021 – Προκήρυξη 9 Μαΐου 2021

Παγκύπριο Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Σκακιού Ατόμων με Αναπηρίες 2021
Προκήρυξη 9 Μαΐου 2021

1. Πρόσκληση1.1.1. Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία προσκαλεί όλους τους ανάπηρους αθλητές της να
συμμετάσχουν στο Παγκύπριο Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Ανάπηρων 2021.
2. Γενικές Πληροφορίες
2.1.1. Το πρωτάθλημα είναι της ΚΥ.Σ.Ο.. Το Διοικητικό Σώμα του πρωταθλήματος είναι η ΚΥ.Σ.Ο.. Η
Οργανωτική Επιτροπή του πρωταθλήματος έχει την εξουσία να λαμβάνει όλες τις σχετικές αποφάσεις
αφού το διοικητικό συμβούλιο της ΚΥ.Σ.Ο. εγκρίνει την προκήρυξη.
2.1.2. Ανά πασά στιγμή, οποιαδήποτε περίσταση ή απρόβλεπτη κατάσταση δεν καλύπτεται από τους
παρόντες κανονισμούς παραπέμπεται ή Οργανωτική Επιτροπή μετά από εξουσιοδότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΥ.Σ.Ο..
3. Σύστημα & Συμμετοχή
3.1.1. Το Παγκύπριο Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Ανάπηρων 2021 θα παιχτεί σε μια κατηγορία.
3.1.2. Κάθε σκακιστικός όμιλος θα διορίζει έναν εκπρόσωπο για την τεχνική συνάντηση και
οποιαδήποτε επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
3.1.3. Θα παιχτεί ένα διαδικτυακό τουρνουά χρησιμοποιώντας τον Ελβετικό Σύστημα με 7 γύρους.
3.1.4. Κάθε παίκτης ή παίκτρια που είναι γραμμένος σε σκακιστικό όμιλο που είναι μέλος της ΚΥ.Σ.Ο.
έχει δικαίωμα εγγραφής.
3.1.5. Ο χρόνος σκέψης θα είναι 10 λεπτά συν 3 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση από την 1η κίνηση.
3.1.6. Για ΕΛΟ θα χρησιμοποιηθεί πρώτα το ραπιντ ΕΛΟ και μετά το κανονικό της FIDE.
4. Πλατφόρμα
4.1.1. Οι αγώνες θα γίνουν στη πλατφόρμα https://play.cyprus-chess.com του Ο.ΦΙ.Σ. (Όμιλος Φίλων
Σκακιού). Προσφορά του Ο.ΦΙ.Σ. (Όμιλος Φίλων Σκακιού).
5. Εγγραφή & Παράβολο
5.1.1. Οι εγγραφές θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας.
5.1.2. Η προθεσμία εγγραφής είναι 2 Μαΐου ώρα 22:00, 2021.
5.1.3. Κατά την εγγραφή ο κάθε παίκτης πρέπει να κάνει εγγραφή στη πλατφόρμα και να βεβαιωθεί
ότι ο λογαριασμός του είναι ενεργός και μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Αν χρειαστεί οποιοδήποτε
βοήθεια να επικοινωνήστε έγκαιρα με την οργανωτική επιτροπή.
5.1.4. Δεν θα έχει παράβολο. Προσφορά του Ο.ΦΙ.Σ. (Όμιλος Φίλων Σκακιού).
5.1.5. Εγγραφή: https://play.cyprus-chess.com

6. Χρονοδιάγραμμα
Ημερομηνία Ώρα
Εκδήλωση 2 Μαΐου 2021 18:00
Προθεσμία Εγγραφής 9 Μαΐου 2021
15:00 Τεχνική Συνάντηση 9 Μαΐου 2021
15:45 Τελετή Έναρξης 9 Μαΐου 2021
16:00 1ος Γύρος 9 Μαΐου 2021
16:40 2ος Γύρος 9 Μαΐου 2021
17:20 3ος Γύρος 9 Μαΐου 2021
18:00 4ος Γύρος 9 Μαΐου 2021
18:40 5ος Γύρος 9 Μαΐου 2021
19:20 6ος Γύρος 9 Μαΐου 2021
20:00 7ος Γύρος 16 Μαΐου 2021
20:00 Τελετή Λήξης
7. Κλήρωση & Άρση Ισοβάθμιας
7.1.1. Η κλήρωση θα γίνει με βάση τους κανονισμούς της FIDE χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Swiss
Manager από τον Επικεφαλής Διαιτητή FA Πάμπος Ζαχαροπλάστης.
7.1.2. Η τελική κατάταξη θα καθοριστεί από τον αριθμό πόντων που έχουν σημειωθεί. Εάν στο τέλος
έχουμε δύο η περισσότερους παίκτες με ισοβάθμια τότε θα χρησιμοποιήσουμε τα ακόλουθα κριτήρια
με προτεραιότητα:
7.1.2.1. Μεταξύ τους αγώνα (Μόνο αν όλοι που έχουν ισοβαθμήσει έχουν παίξει μεταξύ τους)
7.1.2.2. Buchholz Cut 1
7.1.2.3. Buchholz 7.1.2.4. Sonneborn-Berger
7.1.2.5. Αριθμός νικών
8. Αποσύνδεση & Τεχνικά Προβλήματα
8.1.1. Είναι στην ευθύνη του κάθε παίκτη να έχει λειτουργική σύνδεση στο Διαδίκτυο για όλη τη
διάρκεια του πρωταθλήματος. Αν ένας σκακιστής αποσυνδέεται, ο παίκτης μπορεί να ξανά συνδεθεί
και να συνεχίσει αν έχει ακόμα χρόνο στο ρολόι.
8.1.2. Αν ένας σκακιστής αργεί να ξεκινήσει ή αποσυνδέεται μπορεί να χάσει την παρτίδα με απόφαση
του Επικεφαλής Διαιτητή.
8.1.2.1. Σε περίπτωση που σε κάποια περιοχή υπάρξει γενικευμένη αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο
(λ.χ. λόγω διακοπής ρεύματος) ο Επικεφαλής Διαιτητής θα αποφασίσει προς το καλύτερο συμφέρον
του πρωταθλήματος με την Οργανωτική Επιτροπή.
9. Fair Play
9.1.1. Υπεύθυνη για τον έλεγχο Fair Play & Anti-Cheating είναι κατ’ αρχήν ο Επικεφαλής Διαιτητής.
9.1.2. Με βάση τα αποτελέσματα του Fair Play αλγορίθμου ή / και άλλων στοιχείων που θεωρούνται
επαρκή από τον Επικεφαλής Διαιτητή για να διαπιστώσει ένα περιστατικό παραβίασης του Fair Play
έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιανδήποτε παίκτη για ένα ύποπτη παραβίαση του κατά τη διάρκεια
μιας παρτίδας η μετά την ολοκλήρωση της παρτίδας. Ο αποκλεισμένος παίκτης θα κηρυχθεί χαμένος
σε όλα τα παιχνίδια που έπαιξε στο τουρνουά. Η απόφαση του Επικεφαλής Διαιτητή να αποκλείσει

παίκτη για παράβαση του Fair Play είναι οριστική και δεν υπόκειται σε ένσταση, κριτική η άλλη
πρόκληση.
9.1.3. Υποβάλλονται αναλυτικές πληροφορίες για κάθε υπόθεση παραβίασης του Fair Play στους
αρμόδιους της ΚΥΣΟ.
9.1.4. Με την συμμετοχή στο πρωτάθλημα ο κάθε παίκτης αποδέχεται τα προαναφερθέντα Fair Play
μέτρα.
10. Διαιτητές
10.1.1. Ο Επικεφαλής Διαιτητής είναι ο FA Πάμπος Ζαχαροπλάστης.
10.1.2. Ο Βοηθός Διαιτητής είναι ο FA Σπύρος Προδρομίδης
11. Ενστάσεις
11.1.1. Στην τεχνική συνάντηση στις 02-05-2021 θα διορίσει τα τρία μέλη της Επιτροπής και τα δυο
αναπληρωματικά μέλη.
11.1.2. Η Επιτροπή Ενστάσεων δεν θα αποδεχτεί και δεν θα επανεξετάσει τυχόν ενστάσεις κατά τις
κληρώσεις, αποτυχημένη σύνδεση στο διαδίκτυο, ή Fair Play.
11.1.3. Οποιαδήποτε ένσταση κατά απόφασης της Επικεφαλής Διαιτητής πρέπει να υποβληθεί στην
Επιτροπή Ενστάσεων από τον εκπρόσωπο του ομίλου του παίκτη σε γραπτή μορφή στη διεύθυνση
[email protected], το αργότερο 15 λεπτά μετά το τέλος του συγκεκριμένου γύρου και
πρέπει να συνοδεύετε με το ποσό των 50 ευρώ. Εάν η ένσταση είναι αποδεκτή, το ποσό επιστρέφεται.
Εάν η ένσταση απορριφθεί, το ποσό δεν θα επιστρέφεται, εκτός εάν η Επιτροπή Ενστάσεων
αποφασίζει διαφορετικά.
11.1.4. Οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Ενστάσεων δεν μπορεί να καθίσει σε αποφάσεις που
περιλαμβάνει έναν παίκτη από τον όμιλο του. Σε αυτή την περίπτωση θα αντικαταστεί από
αναπληρωματικό μέλος.
11.1.5. Η Επιτροπή Ενστάσεων θα προσπαθήσει να αποφασίσει το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση
που το κρίνει απαραίτητο, η Επιτροπή Ενστάσεων μπορεί να καλέσει τον καταγγέλλοντα ή και αλλά
άτομα. Άρνηση συμμέτοχης στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ενστάσεων θα επηρεάσει την τελική
απόφαση. 11.1.6. Η γραπτή απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων είναι τελική.
12. Έπαθλα
12.1.1. Θα δοθούν κύπελλα στους πρώτους τέσσερις. Προσφορά του Ο.ΦΙ.Σ. (Όμιλος Φίλων Σκακιού).
13. Διοργανωτική Επιτροπή
13.1.1. Επικεφαλής Διοργανωτής: Πάμπος Ζαχαροπλάστης
• Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] • Τηλέφωνο: 99 197 313 13.1.2.
Βοηθός Διοργανωτής: Σπύρος Προδρομίδης
• Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
• Τηλέφωνο: 99 599 517