Προδιαγραφές για δημιουργία προσβάσιμων χώρων υγιεινής

  • Πατήστε εδώ για αρχείο σε pdf.

Νέοι κανονισμοί με προδιαγραφές για την προσβασιμότητα των κτιρίων Ιούλιος 2017

(Οι περί οδών και Οικοδομών Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2017)

  • Πατήστε εδώ για το αρχείο σε pdf.