Προδιαγραφές για δημιουργία προσβάσιμων χώρων υγιεινής:

  • Πατήστε εδώ για αρχείο σε pdf.

Οι περί οδών και Οικοδομών Κανονισμοί για την προσβασιμότητα των κτιρίων:

Έκδοση 2018:61HA.2018.REV.02

Έκδοση 2017:61HA.2017.REV.01