Προδιαγραφές για δημιουργία προσβάσιμων χώρων υγιεινής

  • Πατήστε εδώ για αρχείο σε pdf.

Νέοι κανονισμοί με προδιαγραφές για την προσβασιμότητα των κτιρίων Σεπτέμβρης 2018

(Οι περί οδών και Οικοδομών Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2017, Διάταγμα τροποποίησης Παραρτήματος ΙΙΙ του 2018)

  • Πατήστε εδώ για το αρχείο σε pdf.