Προδιαγραφές για δημιουργία προσβάσιμων χώρων υγιεινής:

  • Πατήστε εδώ για αρχείο σε pdf.

Οι περί οδών και Οικοδομών Κανονισμοί για την προσβασιμότητα των κτιρίων:

Διάταγμα 2019: ΔΙΑΤΑΓΜΑ.AMEA.61HA. 20.12.19 (το διάταγμα αυτό τροποποιεί μέρος των κανονισμών και αποκαθιστά και απλοποιεί απαιτήσεις για χώρους υγιεινής)

Έκδοση 2018:61HA.2018.REV.02

Έκδοση 2017:61HA.2017.REV.01

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ. ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΣΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.