Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης

5 Μαΐου 2018

 

H 5η του Μάη γιορτάζεται σαν η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης με στόχο την αφύπνιση για αυτό το εξαιρετικό σημαντικό ανθρώπινο δικαίωμα. Το δικαίωμα ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες προνοείται στο άρθρο 19 της Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Αναγνωρίζεται το ίσο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να ζουν στην κοινότητα με επιλογές ίσες με άλλους, και να λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για να διευκολυνθεί η πλήρη απόλαυση του δικαιώματος αυτού και η πλήρη ενσωμάτωση και συμμετοχή τους στην κοινότητα.

 

Έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν που θα ζήσουν και με ποιον καθώς έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε ένα φάσμα παροχής υπηρεσιών κατ’οίκον καθώς και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης από την κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής βοήθειας που είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της διαβίωσης και της ένταξης τους για πρόληψη της απομόνωσης ή και του αποκλεισμού.

 

Ένας από τους κύριους στόχους της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου είναι η ανεξάρτητη διαβίωση των μελών της με σεβασμό στα δικαιώματα τους, την αξιοπρέπεια τους και να απολαμβάνουν πρόσβαση στις ευκαιρίες συμμετοχής στη ζωή.

 

Η Ο.ΠΑ.Κ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και την Τράπεζα Κύπρου, από τον Ιανουάριο του 2018 έχει λειτουργήσει πιλοτικά ένα πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητης διαβίωσης/φροντίδας κατ’οίκον για τα μέλη της, παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα. Ένα όραμα δεκαετιών έγινε πραγματικότητα προσφέροντας στα μέλη μας ποιοτικές υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 

Η υπηρεσία είναι πρωτοπόρα για τα Κυπριακά δεδομένα γιατί αποτελεί μια σημαντική αναβάθμιση στην ποιότητα ζωής των παραπληγικών και τετραπληγικών ατόμων και προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες δημιουργώντας μαζί θέσεις εργασίας.

 

Στόχος είναι αυτή η πιλοτική προσπάθεια να επεκταθεί στο μέλλον για να προσφέρει κατάλληλη στήριξη σε κάθε άτομο με αναπηρία ανάλογα με τις ανάγκες του.