ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.ΠΑ.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Κόλαφος η Επίτροπος Διοικήσεως σε έκθεση της προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για εφαρμογή δυσμενών διακρίσεων προς τους καλαθοσφαιριστές με αναπηρίες και τα σωματεία τους

Δικαιωμένη νοιώθει η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου μετά την δημοσίευση της έκθεσης (*) της Επιτρόπου Διοικήσεως & Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Α/Π 1872/2021) σχετικά με την εκπροσώπηση σωματείων καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης [ΚΟΚ]. Όπως καταγράφεται στην έκθεση, ανακύπτει δυσμενής διάκριση εις βάρος των Σωματείων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα τροχοκαθίσματος, αφού, εν αντιθέσει με τις διατάξεις εθνικής νομοθεσίας και διεθνής Σύμβασης και συγκριτικά με τα υπόλοιπα Σωματεία (Α’ και Β’ Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών) που τελούν σε ίδια ή παρόμοια κατάσταση, δεν έχουν τα σωματεία ΑμεΑ, βάσει του Καταστατικού της ΚΟΚ, δικαίωμα να εκφέρουν άποψη σε σχέση με τον εκπρόσωπο τους στο ΔΣ ούτε να τον επιλέγουν τα ίδια, αφού αυτό γίνεται από την ΚΟΚ χωρίς οποιαδήποτε εμπλοκή τους. Συνακόλουθα, τα Σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα τροχοκαθίσματος δεν τυγχάνουν ισότιμης αντιμετώπισης από την ΚΟΚ και συντελείται δυσμενής διάκριση εις βάρους τους λόγω της περιθωριοποίησης τους κατά τη λήψη αποφάσεων που τα αφορούν άμεσα και την στέρηση του δικαιώματος να επιλέγουν τα ίδια το πρόσωπο που θα τα εκπροσωπεί και θα μετέχει στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται μ’ αυτά.

Η έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως επιβεβαιώνει ότι δικαιολογημένα ζητήσαμε την ανάκληση της απόφασης τους για τον ορισμό εκπροσώπου μας στο Δ.Σ. και λανθασμένα αλλά και με προκλητικό ύφος ο Πρόεδρος της ΚΟΚ είχε απαντήσει ότι το Δ.Σ. δεν υποχρεούται να ακολουθήσει οδηγία ή υποδείξεις από κανέναν. Δυστυχώς δεν άκουσαν την καλόπιστη και ορθά τεκμηριωμένη θέση μας να αποκαταστήσουν τον σεβασμό που οφείλουν να επιδεικνύουν προς τους αθλητές με αναπηρίες και τα σωματεία τους αλλά και προς τον αθλητισμό γενικά. Το θέμα που διαπιστώνεται είναι εξαιρετικά σοβαρό και αγγίζει και τον ΚΟΑ ο οποίος δεν έχουμε δει να κάνει οποιεσδήποτε ενέργειες το προηγούμενο διάστημα ο οποίος καλείται στο σημείο 15 να λάβει μέτρα προς όλες τις ομοσπονδίες. Το πρόβλημα που δημιούργησε η ΚΟΚ αφορά σεβασμό και εφαρμογή βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων στον τομέα του αθλητισμού. Όσες διοικήσεις αδυνατούν να κατανοήσουν την υποχρέωση τους να αποφασίζουν και να λειτουργούν σωστά δεν έχουν θέση στον τομέα του αθλητισμού. Αναμένουμε τις απαραίτητες αποφάσεις και ενέργειες τόσο από την ΚΟΚ αλλά και από τον ΚΟΑ για να σώσουν την αξιοπρέπεια του αθλητισμού! Είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό να παρατηρούνται τέτοιες συμπεριφορές στον τομέα του αθλητισμού εν έτη 2021.

Τελειώνοντας αυτή την ανακοίνωση δηλώνουμε ότι η δικαίωση που νοιώθουμε δεν μας χαροποιεί γιατί είναι επιβεβαίωση της διαπίστωσης μας για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας και μεταχείριση μας με έλλειψη σεβασμού. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για υπεράσπιση της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρίες και της κοινωνίας γενικά.

 

Δημήτρης Λαμπριανίδης

Πρόεδρος Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου

24/9/2021

 

*Η έκθεση είναι διαθέσιμη αυτούσια εδώ:AP1872.2021