Αγγελία για αγορά υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου δέχεται αιτήσεις για αγορά υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης. Οι ανάγκες αφορούν προσφορά υπηρεσιών έξι με εννέα ώρες την εβδομάδα. Ο αιτητής/αιτήτρια πρέπει να δηλώσει στην αίτηση του/της την αμοιβή που ο ίδιος/ίδια ζητεί ανά ώρα για προσφορά υπηρεσιών, κυρίως στο Κέντρο Νωτιωμυελικών Κακώσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας (Πτέρυγα Παραπληγικών), στο οίκημα της Οργάνωσης στη Λευκωσία και κατ’οίκων. Υποχρέωση καταβολής κοινωνικών ασφαλίσεων θα έχει ο αιτητής/αιτήτρια.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Κλινικής ή Συμβουλευτικής  Ψυχολογίας  και μέλος των εγγεγραμμένων ψυχολόγων στο Υπουργείο Υγείας. Οποιαδήποτε πείρα σε κέντρο αποκατάστασης ατόμων με κάκωση νωτιαίου μυελού θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Τελευταία μέρα αποστολής αιτήσεων 15/3/2015. Οι αιτήσεις από ενδιαφερόμενους να σταλούν στο email:[email protected] η στο φαξ: 22423540.