Δημιουργία Δικτύου Προσβασιμότητας σε Περιοχές Φυσικού και Πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Βιώσιμης Κινητικότητας

Έχουμε την  ανησυχία, την εμμονή, την γνώση και την διάθεση να διεκδικούμε αλλά και υλοποιούμε δράσεις για μια κοινωνία  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (O.ΠΑ.Κ.) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη υλοποίησης  3ου  έργου μέσα από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος με στόχο την αναβάθμιση προσβασιμότητας.

Σε συνεργασία με τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης στην Ελλάδα και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ξεκινούμε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου «ΠΡΟΣΒΑΣΗ – Δημιουργία Δικτύου Προσβασιμότητας σε Περιοχές Φυσικού και Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Βιώσιμης Κινητικότητας» το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

Οι στόχοι του έργου είναι η εξυπηρέτηση των ΑμεΑ τόσο με προβλήματα κινητικότητας όσο και με προβλήματα όρασης, μέσα από την ενίσχυση υποδομών σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.

Με την υλοποίηση του έργου οι ταξιδιωτικοί και τουριστικοί προορισμοί που διαθέτουν παραλίες (Δήμος Γεροσκήπου, Κοινότητα Νέου Χωριού), καθώς και άλλοι χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής (Δασικά πάρκα, Μεσαιωνικός οικισμός -Σύρος), θα έχουν τη το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δυνατότητα να επεκτείνουν τις πωλήσεις τους να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους λαμβάνοντας την ευκαιρία να επεκταθούν.  Παράλληλα αυτή η προσαρμογή σε μικρο-επίπεδο παρέχει ταυτόχρονα και μια νέα δυναμική σε εθνικό επίπεδο ως προς την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Μέσα από το έργο θα αναβαθμιστεί η προσβασιμότητα σε ακόμα δύο παραθαλάσσιους Δήμους της χώρας μας, Γεροσκήπου και Νέο Χωριό Πάφου.

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου από το 2012 έχει υλοποιήσει άλλα δύο παρόμοια έργα ως αποτέλεσμα την αύξηση των παραλιών που προσφέρουν ολοκληρωμένη πρόσβαση σε άτομα με σοβαρές κινητικές αναπηρίες τόσο με ειδικά τροχοκαθίσματα όσο και με αυτόνομα συστήματα πρόσβασης στο νερό.

Μετά και από αυτό το έργο η Κύπρος θα διαθέτει συνολικά 12 παραλίες με συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στο νερό από τις οποίες οι 11 εξοπλίστηκαν μέσα από τα έργα που υλοποιήσαμε. https://www.visitcyprus.com/index.php/en/practical-information/accessible

 

Με εκτίμηση,
Δημήτρης Λαμπριανίδης
Πρόεδρος Ο.ΠΑ.Κ.