ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΛΗΠΤΕΣ Δ.Β. Η Ε.Ε.Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΤΕΛΗ

Όσα μέλη είναι λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος ή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το πιο κάτω έντυπο για να τους πληρωθούν τα τέλη από το Υπουργείο Εργασίας.

Αφορά τέλη Συμβουλίου Αποχετεύσεως για το κόστος κατασκευής αποχετευτικού, τέλος αποκομιδής Σκυβάλλων που χρεώνεται από τις Τοπικές Αρχές (Δήμους) και Δημοτικό τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας που χρεώνεται από τις Τοπικές Αρχές (Δήμους).

Ο αιτητής πρέπει να πληρώσει τα τέλη και μετά να υποβάλει την αίτηση μαζί με την απόδειξη.

Υπάρχουν πληροφορίες στο έντυπο, για βοήθεια επικοιωνήστε με το γραφείο της Ο.ΠΑ.Κ.

ΕΝΤΥΠΟ:EEE Δημοτικά ή άλλα παρόμοια τέλη ΕΕΕ13