ΓΕΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ο.ΠΑ.Κ. ΣΤΙΣ 16 Μαρ. 2019

Η Γενική και Καταστατική συνέλευση της Ο.ΠΑ.Κ. έχει αναβληθεί και θα διεξαχθεί στις 16 Μαρτίου 2019.

Μετά την Συνέλευση θα ακολουθήσει γεύμα, γι’ αυτό σας παρακαλούμε όπως δηλώσετε συμμετοχή στα γραφεία της Οργάνωσης, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το γραφείο της Οργάνωσης στο τηλέφωνο 22496494 από τις 8:00πμ – 2:00μμ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Εγγραφή συνέδρων 8:30 – 10:00πμ
Έναρξη Συνέλευσης με καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο
Καλωσόρισμα και παρουσίες από τον Γραμματέα
Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός πεπραγμένων 2017-2018 από τον Πρόεδρο
Παρουσίαση Ισολογισμού λογιστικών λογαριασμών από τoν Ταμία
Έγκριση λογιστών και ελεγκτών
Έγκριση για αλλαγές στο Καταστατικό
Συζήτηση για Πεπραγμένα/Ισολογισμό και άλλα θέματα

Θα ακολουθήσει γεύμα στις 1:30μμ