Για πρόσβαση στο Κέντρο Νωτιομυελικών Κακώσεων του ΓΝΛ από 1η Σεπ.

Από 1η Σεπτεμβρίου 2019 για πρόσβαση στο Κέντρο Νωτιομυελικών Κακώσεων (ΚΝΚ) θα πρέπει να εξασφαλιστεί από ΠΙ (Προσωπικό Ιατρό)κανονικό παραπεμπτικό (3 επισκέψεων) σε παθολόγο (οι γιατροί του ΚΝΚ είναι Παθολόγοι). Κατά την 3η επίσκεψη εντός των 3 μηνών ο παθολόγος μπορεί να ζητήσει μέσω του συστήματος από τον ΠΙ την έκδοση χρόνιου παραπεμπτικού που θα ισχύει για 12 επισκέψεις ή 12 μήνες. Αυτό θα γίνεται και για προμήθεια αναλωσίμων, δηλαδή με το παραπεμπτικό από τον Προσωπικό Ιατρό θα έχουμε πρόσβαση στους Ιατρούς του ΚΝΚ για συνταγή αναλωσίμων.
Η πρόσβαση σε ουρολόγο ή σε άλλο ΕΙ (Ειδικό Ιατρό) σήμερα μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν παραπεμπτικού από τον ΠΙ με την καταβολή 6 ευρώ ή με απευθείας με την καταβολή 25 ευρώ. Η διαδικασία είναι η ίδια για ειδικούς ιατρούς που εργάζονται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομεά.
 
[*1Αναμένεται εντός Οκτωβρίου να υλοποιηθεί αλλαγή στο σύστημα ώστε τα χρόνια παραπεμπτικά να μπορούν να ζητηθούν από τον ειδικό ιατρό και να εκδοθούν από τον ΠΙ από την πρώτη επίσκεψη στον ειδικό ιατρό.
*2.Προγραμματίζεται αλλαγή στο σύστημα ώστε ένας ειδικός ιατρός να μπορεί να παραπέμψει σε άλλο. Ως εκ τούτου θα μπορεί ο παθολόγος του ΚΝΚ να παραπέμψει σε ουρολόγο και άλλους ΕΙ. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να γίνει το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο το αργότερο.]