Καταρτισμός σε σώμα νέου Δ.Σ. Ο.ΠΑ.Κ.

1/12/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ.Σ. ΟΠΑΚ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟ ΣΕ ΣΩΜΑ

Μέσω τηλεδιάσκεψης έγινε συνεδρία των μελών του Δ.Σ. τα οποία εκλέχτηκαν κατά την εκλογική συνέλευση στις 27/11/2021.

Το Δ.Σ. καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος                   Δημήτρης Λαμπριανίδης

Αντιπρόεδρος             Τούλα Καρατζιά

Γραμματέας                Κατερίνα Παναγιώτου

Ταμίας                         Ανδρέας Ιωάννου

Μέλος Δ.Σ.                  Πάμπος Χαραλάμπους

Μέλος Δ.Σ.                  Ανδρέας Αραβής

Μέλος Δ.Σ.                  Αβραάμ Σιαθάς

Η θητεία του Δ.Σ. είναι διάρκειας τριών χρόνων.