ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προς Φροντιστές Ο.ΠΑ.Κ.:

Αγαπητοί συνεργάτες, ως μέρος της συνεχής εκπαίδευσης σας θεωρούμε σημαντικό να συμμετάσχετε σε ομάδες για εκμάθηση τεχνικών καλύτερης επικοινωνίας με τους φροντιζόμενους. Η διάρκεια τους θα είναι 1 φορά την εβδομάδα για 5 εβδομάδες από 1.5 ώρα, όπου οι ώρες θα αφαιρεθούν από το 6ωρο σας (υποχρεωτική συμμετοχή). Οι ομάδες θα γίνουν από την ειδικευόμενη κλινική ψυχολόγο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου Πηνελόπη Κωνσταντίνου και θα ξεκινήσουν αρχικά από τη Λευκωσία και έπειτα στις άλλες επαρχίες. To τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 97646236. Οι φροντιστές της επαρχίας Λευκωσίας να επικοινωνήσουν το αργότερο μέχρι τις 19/01. Όσο για τους φροντιστές των υπόλοιπων επαρχιών θα ενημερωθούν στη πορεία πότε θα γίνουν οι ομάδες