Πληρωμή Ιανουαρίου

Αφορά φροντιστές Ο.ΠΑ.Κ.:

Τις τελευταίες δύο μέρες έγιναν πληρωμές (ηλεκτρονική μεταφορά) σε λογαριασμούς τράπεζας Κύπρου και Συνεργατικής για τα πιο κάτω:

  • Μισθός Ιανουαρίου (μετά την αποκοπή 7.8% για κοινωνικές ασφαλίσεις)
  • Αποκατάσταση ωριαίας αμοιβής που αφορά τον περσινό χρόνο στα 7.70€ από 7.10€, δηλαδή σας πληρώθηκαν 0.60σ ανά ώρα από την ημέρα που ξεκινήσατε να πληρώνεστε 7.10€ ανά ώρα
  • Για το πιο πάνω διάστημα σας πληρώθηκε επίδομα άδειας ξεκούρασης ύψους 8% στο σύνολο των απολαβών σας με απολαβές 7.70€ ανά ώρα. Συνολικά για όσες ώρες εργαστήκατε με απολαβές 7.10€ ανά ώρα, σας πληρώθηκαν ακόμα €1.21 ανά ώρα.

Ο μισθός πληρώθηκε ξεχωριστά και τα άλλα δύο μαζί, δηλαδή θα δείτε δύο καταθέσεις στο λογαριασμό σας. Τα λεφτά ήταν διαθέσιμα από τη στιγμή της μεταφοράς και όσοι χρησιμοποιείτε κάρτες κανονικά μπορείτε να κάνετε ανάληψη και σε μη εργάσιμες ώρες.