ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Ζητείται άτομο για εργασία στην Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου για
διεύθυνση υπηρεσίας φροντιστών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κατ’οίκον σε μέλη της Οργάνωσης.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Business management ή σε άλλο σχετικό τομέα
Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντιστοιχη θεση
Ικανοτητα να ετοιμάζει πρόγραμμα υπηρεσίας με βάρδιες και αντικαταστήσεις
Η γνώση νοσηλευτικών υπηρεσιών η εμπειρία σε νοσηλευτικό οργανισμό θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Γενικά καθήκοντα θέσης:
Ετοιμασία καθημερινού προγράμματος εργασίας φροντιστών για κάλυψη των αναγκών των μελών της Οργάνωσης
Διατήρηση αρχείου για κάθε υπάλληλο με όλα τα στοιχεία εργοδότησης και λεπτομέρειες πληρωμών
Διαχείριση μισθοδοσίας
Διαχείριση προβλημάτων σε συνεννόηση με το Δ.Σ.
Επόπτευση της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας
Συνεργασία με το Δ.Σ. για πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού
Εκτέλεση καθηκόντων που απορρέουν από τις αποφάσεις του Δ.Σ. και υποστήριξη της Οργάνωσης στο έργο της

Αιτήσεις να σταλούν ηλεκτρονικά στο: [email protected] μέχρι 19/2/2018