Μαζί “Βελτιώνουμε Ζωές” | Εταιρική Κοινωνική Δέσμευση

Κυριάκος Μιχαήλ
Γενικός | Διευθυντής Γραφείου Ο.ΠΑ.Κ.

Μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε όλα τα άτομα με αναπηρίες, ορατές και αόρατες, να υιοθετήσουν, να προσαρμοστούν και να ευδοκιμήσουν.

H κοινωνική ένταξη είναι σημαντική όπως και τα επιχειρησιακά οφέλη είναι μετρήσιμα και σημαντικά

Μεγάλο ποσοστό εργοδοτών έχουν σοβαρή πρόκληση εργοδότησης ειδικευόμενων εργαζομένων, ενώ την ίδια στιγμή ένας στους πέντε συνανθρώπους μας έχουν κάποιο είδος αναπηρίας οι οποίοι αντιμετωπίζουν επίσης πρόκληση για πρόσληψη.

Ορισμένες αναπηρίες είναι ορατές όπως η σωματική  αναπηρία και άλλες μη ορατές συμπεριλαμβανομένου της ψυχικής υγείας, των ιατρικών παθήσεων, μάθησης και γνωστικών αναπηριών.

Πολλές φορές διερωτόμαστε για το είδος των θέσεων εργασίας που ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να κάνει.

Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει τεράστια δεξαμενή ταλέντων από άτομα με αναπηρίες και εξακολουθεί να υποχρησιμοποιείται, παρόλο που περιλαμβάνει άτομα που αναζητούν εργασία με ευρύ και ποικίλο φάσμα εκπαίδευσης, πτυχία, επαγγελματικές πιστοποιήσεις, εργασιακή εμπειρία ή δεξιότητες.

Το ταλέντο από άτομα με αναπηρίες προσφέρει εναλλακτικές προοπτικές είτε διότι αφορά την επίλυση ενός προβλήματος ή την επίτευξη ενός στόχου.

Είναι αυτή η μοναδική προοπτική και η εμπειρία ζωής που μπορεί να συμβάλει σε καινοτόμες ιδέες, διαδικασίες και προσέγγιση.

Η Αγορά

Τα άτομα με αναπηρίες αντιπροσωπεύουν μεγάλη ετήσια δύναμη σε δαπάνες. Μαζί με φίλους και οικογένειές τους (δηλ. εκείνους που θα πάρουν τις αποφάσεις, με βάση το πόσο περιεκτική και προσιτή μια εταιρεία μπορεί να είναι), αντιπροσωπεύουν μερικά εκατομμύρια ευρώ σε ετήσιες δαπάνες στην χώρα μας.

Ταλέντα

Η πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες δεν έχει να κάνει με φιλανθρωπία, αλλά με έξυπνες επιχειρήσεις.

Από όλους τους επιχειρησιακούς κλάδους, μεγάλοι οργανισμοί και εταιρείες ανα το παγκόσμιο έχουν αναλάβει συνειδητή δράση για να καλύψουν τις ανάγκες προσέλκυσης ταλέντων βλέποντας επιβεβαιωμένα επιχειρηματικά αποτελέσματα και οφέλη:

 • Μέσο ποσοστό διατήρησης προσωπικού (retention rate)  14% σε όμοια θέση/ρόλου
 • 33% μείωση στις προσωπικές συνεντεύξεις εν σχέση με την αναλογία πρόσληψης, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο, μειώνοντας επίσης και τον χρόνο πλήρωσης της θέσης.
 • Αντικατοπτρίζει μια θετική και χωρίς αποκλεισμούς εταιρική κουλτούρα σημαντική για το εταιρικό και προϊοντικό brand.

Στην πράξη 

Εταιρείες στο εξωτερικό έχουν συνδεθεί με διάφορους τρόπους αναζητώντας άτομα με αναπηρία που ζητούν εργασία.

Η καλλιέργεια σχέσεων για δημιουργία καναλιών ταλέντων στις κοινότητες δημιούργησε προσαρμοσμένες στρατηγικές πρόσληψης χωρίς αποκλεισμούς αφού οι Υπεύθυνοι Προσλήψεων ακολούθησαν μερικά από τα πιο κάτω μέτρα.

 1. Διεξήγαγαν έρευνα εντός της γεωγραφικής περιοχής πρόσληψης τους.
  1. Συχνά διατίθεται  σημαντικός αριθμός ενδιαφερομένων.
  2. Ξεκινώντας ευρέως, προκειμένου να εντοπιστούν συνεργάτες (οργανισμούς, συνδέσμους)  που μπόρεσαν να συνδέσουν τα άτομα που αναζητούν εργασία και καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
 2. Δημιουργήσαν συνεργασίες προς αύξηση της εισροής ταλέντων, μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων πριν προκύψει η ανάγκη. Μερικές από αυτές ήταν,
  1. Επιτόπου ενημερωτικές και εκπαιδευτικές ενημερώσεις ή απλά ένας οδηγός προς βοήθεια και προετοιμασία των ατόμων ή των συνεργατών.
  2. Αυτόματα δημιουργήθηκε δεξαμενή από εξειδικευμένους και έτοιμους για εργασία υποψηφίους βάση των παραμέτρων τους.
 3. Δημοσίευσαν διαθέσιμες θέσεις
  1. Σε δικτυακούς τόπους απασχόλησης για άτομα με αναπηρίες.
  2. Απευθύνθηκαν απευθείας σε συνεργάτες συνδέσμους / οργανισμούς.
 4. Εστίασαν στην διατήρηση και ανάπτυξη του προσωπικού.
  1. Πρόσφεραν φυσική υποστήριξη, παρακίνηση μέσο της συνεχούς κατάρτισης με σκοπό την ανάπτυξη. 

Αυξανόμενος ανταγωνισμός ταλέντων

Καθώς ο ανταγωνισμός για ταλέντα αυξάνεται, εκείνοι που αναλαμβάνουν δράση προς υλοποίηση,  απολαμβάνουν σήμερα μετρήσιμα και ουσιαστικά επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Τελικά τι είδους θέσεις εργασίας μπορεί να επιτελέσει ένα άτομο με αναπηρία; 

Τι θέσεις διαθέτετε?