Νέο Διάταγμα Υπουργού Υγείας 8 Απρίλη 2020

Διάταγμα Υπουργού Υγείας 8 Απρίλη (σε αρχείο pdf)

Αφορά άτομα με αναπηρία:

Στο Παράρτημα ΙΙ του πιο πάνω διατάγματος προνοεί ότι ο περιορισμός για 1 φορά την ημέρα διακινηση ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για:

‘μετάβαση για εξειδικευμένες θεραπείες για άτομα με αναπηρία ή πρόσωπα με χρόνιες παθήσεις η διακίνηση ατόμων με αναπηρία και ατόμων που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού, για τις τρεις τελευταίες περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο συμπεριλαμβάνεται και ο συνοδός τους.’

Υπενθυμίζουμε ότι άτομα άνω των 65 μπορούν να κάνουν χρήση του έντυπου Β για τις εξόδους τους, άτομα με ηλικία κάτω των 65 είναι υποχρεωμένα να κάνουν χρήση της διαδικασίας αποστολής μυνήματος SMS μέσω του κινητού τους τηλεφώνου.

Πάντα έχουμε μαζί μας την ταυτότητα μας ή διαβατήριο.