Οικονομικές Καταστάσεις ΟΠΑΚ 2019, 2020

Πιο κάτω μπορείτε να διαβάσετε τις οικονομικές καταστάσεις της Ο.ΠΑ.Κ. για το 2019 και το 2020:

OPAK_FS_2020

OPAK_FS_2019