Προκήρυξη Θέσης Λειτουργού Υπηρεσίας Φροντίδας Ο.ΠΑ.Κ.

Θέση: Λειτουργού Υπηρεσίας Κατ’ Οίκον Φροντίδας

 

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) ζητά να προσλάβει Λειτουργό Υπηρεσίας Φροντίδας με έδρα την Λευκωσία.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Δίπλωμα ή Πτυχίο Γραμματειακών Σπουδών ή άλλο συναφή.
 • Σχετική προϋπηρεσία 3-5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση.
 • Εμπειρία Διαχείρισης Γραφείου & Υποστήριξη Ομάδας.
 • Εμπειρία διεκπεραίωσης καθηκόντων Λογιστηρίου.
 • Ικανότητα να ακολουθεί και να διεκπεραιώνει αποτελεσματικές Διαδικασίες.
 • Καλές διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Καλή γνώση Υπολογιστή (Microsoft Office).
 • Καλή Γνώση Ελληνικής & Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου.

Κυρίως Καθήκοντα

 • Προετοιμάζει και προωθεί το Πρόγραμμα Φροντιστών των Επαρχιών.
 • Παραλαμβάνει, ελέγχει και καταχωρεί διάφορα έγγραφα που αφορούν την Μισθοδοσία.
 • Διατηρεί Αρχείο Εγγράφων με βάση τις Διαδικασίες.
 • Στηρίζει Διαδικασίες που αφορούν το προσωπικό της Υπηρεσίας Φροντιστών και Φροντιζόμενους (Εκπαίδευση, Ενημερώσεις, Εγκυκλίους, Συμπλήρωση Εντύπων, Βεβαιώσεις κτλ.)
 • Συντονίζει εσωτερικές συναντήσεις σε συνεννόηση με το υπόλοιπο προσωπικό και διατηρεί Πρακτικά Συναντήσεων.
 • Στηρίζει την Διαδικασία Προσωπικών Συνεντεύξεων για πρόσληψη προσωπικού στην Υπηρεσία Φροντίδας.
 • Παρακολουθεί την διεκπεραίωση εργασιών με βάση τις Διαδικασίες Γραφείου και υποστηρίζει την Ομάδα Φροντιστών.
 • Αναλαμβάνει και επιλύει καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν και αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Φροντίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα ή επιστολή ενδιαφέροντος στο [email protected] μέχρι τις 31/10/2021 με θέμα «Θέση Λειτουργού Υπηρεσίας Φροντίδας  – Ο.ΠΑ.Κ».