Διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση δύο μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα

Η Ο.ΠΑ.Κ. ανακοινώνει την προκύρηξη διαγωνισμού για προμήθεια και εγκατάσταση 2 μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα, στην επαρχία Πάφου. Προθεσμία υποβολής προσφορών 4/4/2022.

Έγγραφα διαγωνισμού σε αρχείο pdf: Έγγραφα Διαγωνισμού_ Δημιουργία Δικτύου Προσβασιμότητας 3.1.1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ 3_2022