ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσης λειτουργού σε υπηρεσία φροντιστών μέσα από την οποία παρέχεται κατ’οίκον φροντίδα σε μέλη της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου. Έδρα της θέσης είναι η Λευκωσία.

Καθήκοντα

 • Υποστήριξη και επικοινωνία με προσωπικό
 • Καταχώρηση στοιχείων σε αρχεία
 • Καταχώρηση και προετοιμασία μισθοδοσίας

Απαραίτητα χαρακτηριστικά και προσόντα

 • Οργανωτικές, μεθοδικές, διαχειριστικές ικανότητες
 • Βασικές γνώσεις λογιστηρίου
 • Καλές διαπροσωπικές γνώσεις
 • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Microsoft Office
 • Υπευθυνότητα

Προσφέρονται

 • Πενθήμερη εργασία
 • Ευέλικτο εργασιακό ωράριο
 • Ικανοποιητικές μηνιαίες απολαβές

Αποστολή βιογραφικού ή για πληροφορίες στο email: [email protected]