Ανακοίνωση ΟΑΥ για παρεχόμενες υπηρεσίες φυσιοθεραπείας 21/2/2022

Στο πιο κάτω αρχείο μπορείτε να διαβάσετε ενημέρωση από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για τον αριθμό φυσιοθεραπειών σε άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης και εξιτήριο. Υπάρχουν διαφορετικές πρόνοιες για ατελή παραπληγία και ατελή τετραπληγία για ευνόητους λόγους. Αν έχετε οποιεσδήποτε εισηγήσεις παρακαλούμε όπως τις διαβιβάσετε στην Ο.ΠΑ.Κ.

Για διευκρινήσεις να μιλήσετε με τις κοινωνικές λειτουργούς.

Διευκρινίζουμε ότι σε ειδικές περιπτώσεις υπάρχει διαδικασία υποβολής αιτήματος για αύξηση του αριθμού φυσιοθεραπειών για όλα τα άτομα.

Αρχείο:PHYS20220221