Ανακοίνωση της Ο.ΠΑ.Κ. σχετικά με δημοσίευμα “Πάσχουσες Αξιολογήσεις”

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου δηλώνει ότι το σημερινό δημοσίευμα στον Φιλελεύθερο με τίτλο «Πάσχουσες Αξιολογήσεις» δεν την αφορά ούτε έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στις αξιολογήσεις που γίνονται για παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα και δεν έχουν παρατηρηθεί μειώσεις στα επιδόματα που λαμβάνουν παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα, με την αιτιολογία όπως αναφέρεται στο άρθρο ότι δεν συντρέχουν λόγοι κρατικής στήριξης στο βαθμό που τύγχαναν.

Η εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ήταν βήμα προς την σωστή κατεύθυνση και αποτελεί αναβάθμιση.

Για οποιεσδήποτε τυχόν αδυναμίες, η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εργασίας, με κοινό στόχο την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.