Προκύρηξη διαγωνισμού για Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο (2) Προσβάσιμων Χώρων Υγιεινής για ΑμεΑ

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει <τιμής/κόστους>, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο (2) Προσβάσιμων Χώρων Υγιεινής για ΑμεΑ»», για το έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προθεσμία υποβολής προσφορών: […]

Διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση δύο μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα

Η Ο.ΠΑ.Κ. ανακοινώνει την προκύρηξη διαγωνισμού για προμήθεια και εγκατάσταση 2 μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα, στην επαρχία Πάφου. Προθεσμία υποβολής προσφορών 4/4/2022. Έγγραφα διαγωνισμού σε αρχείο pdf: Έγγραφα Διαγωνισμού_ Δημιουργία Δικτύου Προσβασιμότητας 3.1.1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ 3_2022

Θέση Φροντιστή/Φροντίστριας – Επαρχία Λευκωσίας

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) ζητά να προσλάβει Φροντιστή/Φροντίστρια για κάλυψη θέσης Παροχής “Κατ’ Οίκον Υπηρεσιών Φροντίδας”: Φροντιστή / Φροντίστρια για την Επαρχία Λευκωσίας Απαιτούμενα Προσόντα Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία Καλές διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων Δυνατότητα διεκπεραίωσης εργασίας ατομικά ή με ομάδα Ικανότητα εφαρμογής διαδικασιών Καλή γνώση […]

Θέση Φροντιστή/Φροντίστριας – Επαρχία Λάρνακας

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) ζητά να προσλάβει Φροντιστή/Φροντίστρια για κάλυψη θέσης Παροχής “Κατ’ Οίκον Υπηρεσιών Φροντίδας”: Φροντιστή / Φροντίστρια για την Επαρχία Λάρνακας Απαιτούμενα Προσόντα Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία Καλές διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων Δυνατότητα διεκπεραίωσης εργασίας ατομικά ή με ομάδα Ικανότητα εφαρμογής διαδικασιών Καλή γνώση […]

Θέση Φροντιστή/Φροντίστριας για Ανήλικο Παιδί – Λευκωσία

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) ζητά να προσλάβει άτομο για μακροπρόθεσμη συνεργασία, με προσωπικά βιώματα ή επαγγελματική εμπειρία στη παροχή φροντίδας παιδιού, δημιουργική απασχόληση και ανάπτυξη, ως μέλος της ομάδας για την Φροντίδα και στήριξη ανήλικου παιδιού (8 ετών) με έδρα την Λευκωσία. Απαραίτητα Προσόντα Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εμπειρία στην παροχή Φροντίδας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο […]