Προκύρηξη διαγωνισμού για Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο (2) Προσβάσιμων Χώρων Υγιεινής για ΑμεΑ

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει <τιμής/κόστους>, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο (2) […]

Διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση δύο μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα

Η Ο.ΠΑ.Κ. ανακοινώνει την προκύρηξη διαγωνισμού για προμήθεια και εγκατάσταση 2 μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα, στην επαρχία Πάφου. Προθεσμία υποβολής προσφορών 4/4/2022. Έγγραφα διαγωνισμού σε αρχείο pdf: Έγγραφα […]

Θέση Φροντιστή/Φροντίστριας – Επαρχία Λευκωσίας

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) ζητά να προσλάβει Φροντιστή/Φροντίστρια για κάλυψη θέσης Παροχής “Κατ’ Οίκον Υπηρεσιών Φροντίδας”: Φροντιστή / Φροντίστρια για την Επαρχία Λευκωσίας Απαιτούμενα Προσόντα Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ακεραιότητα […]

Θέση Φροντιστή/Φροντίστριας – Επαρχία Λάρνακας

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) ζητά να προσλάβει Φροντιστή/Φροντίστρια για κάλυψη θέσης Παροχής “Κατ’ Οίκον Υπηρεσιών Φροντίδας”: Φροντιστή / Φροντίστρια για την Επαρχία Λάρνακας Απαιτούμενα Προσόντα Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ακεραιότητα […]

Θέση Φροντιστή/Φροντίστριας για Ανήλικο Παιδί – Λευκωσία

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) ζητά να προσλάβει άτομο για μακροπρόθεσμη συνεργασία, με προσωπικά βιώματα ή επαγγελματική εμπειρία στη παροχή φροντίδας παιδιού, δημιουργική απασχόληση και ανάπτυξη, ως μέλος της ομάδας […]