ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ: 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η Διεθνής Hμέρα ΑμεΑ (IDPD) εορτάζεται από το 1992 με σκοπό την προαγωγή της επίγνωσης και την κινητοποίηση για υποστήριξη σε κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία και την ανάπτυξη. Επίσης την κατανόηση στα οφέλη που φέρνει μια δεκτική και προσβάσιμη κοινωνία για όλους τους πολίτες. Το θέμα του φετινού έτους είναι ‘Inclusion matters: access and empowerment for people of all abilities’ με ξεκάθαρο μήνυμα για τη σημασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες και ενίσχυση τους για πλήρη συμμετοχή στη ζωή. Τα Ηνωμένα Έθνη εστιάζουν σε τρία θέματα για τη φετινή διεθνή ημέρα ΑμεΑ: την μεταμόρφωση των πόλεων μας για να γίνουν προσβάσιμες και δεκτικές για όλους τους πολίτες, την αναβάθμιση της συλλογής δεδομένων και στατιστικών στοιχείων για την αναπηρία με στόχο τον σχεδιασμό καλύτερων πολιτικών και την ένταξη των ατόμων με αόρατες αναπηρίες στην κοινωνία και την ανάπτυξη, όπως τα άτομα με απώλεια ακοής, με νοητική ή ψυχική αναπηρία.
Τα μεγάλα εμπόδια που συναντούν τα ΑμεΑ σε πολλές πτυχές της ζωής, τους στερούν το δικαίωμα ίσης συμμετοχής στη ζωή όπως πρέπει να το απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες σε τομείς όπως οι μεταφορές, εργοδότηση, μόρφωση, κοινωνική και πολιτική ζωή. Οι διακρίσεις και τα αρνητικά στερεότυπα, στάσεις που πηγάζουν από λανθασμένες αντιλήψεις του παρελθόντος, είναι συχνά το μεγαλύτερο εμπόδιο στο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες για πλήρη ένταξη στη ζωή και απόλαυση ίσως ευκαιριών πρόσβασης στις ευκαιρίες. Είναι σημαντικό να εστιάζουμε στις ικανότητες του κάθε ανθρώπου και όχι στις ανικανότητες. Η ισότιμη κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες θα προσφέρει στην κοινωνία τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις ικανότητές τους και να προσθέσει στην ανάπτυξη και πρόοδο της χώρας και της κοινωνίας γενικά. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η αναπηρία είναι κομμάτι της ανθρώπινης ζωής και όλοι μας θα τη βιώσουμε σε κάποια φάση της ζωής μας σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, προσωρινά ή μόνιμα.
Απαιτούμε ισότιμη συμμετοχή και ενσωμάτωση σε κάθε πτυχή της ζωής για όλους τους πολίτες. Οι πολιτικοί και οι τεχνοκράτες οφείλουν να εργαστούν εντατικά για επίτευξη του στόχου. Η διασφάλιση του δικαιώματος συμμετοχής στη δημόσια ζωή είναι προϋπόθεση για πραγματική δημοκρατία, ενεργούς πολίτες και μείωση των ανισοτήτων στην κοινωνία.
Ο.ΠΑ.Κ. – 2.12.2015