ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ Ο.ΠΑ.Κ. 22/11/2022

«Υποστηρικτικές υπηρεσίες για κοινωνική ενσωμάτωση

ατόμων με βαριές κινητικές αναπηρίες»

 

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου σας καλωσορίζω στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη και ευχαριστώ την Universal Life για την συμμετοχή και τη στήριξη.

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου ιδρύθηκε πριν 45 περίπου χρόνια με ένα από τους βασικούς σκοπούς ίδρυσης την ένταξη στην κοινωνία των ατόμων με κάκωση νωτιαίου μυελού ως ισότιμους και ενεργούς πολίτες. Από την ίδρυση της στόχευσε στην καλύτερη αποκατάσταση και υποστήριξη τόσο κατά την περίοδο αποκατάστασης αλλά και στη συνέχεια όταν τα μέλη της οργάνωσης συνέχιζαν τη ζωή τους σε συνθήκες αναπηρίας.

Η βλάβη νωτιαίου μυελού είναι μία από τις πιο καταστροφικές βλάβες του ανθρώπινου σώματος αφού πέρα από την παράλυση στα άκρα επηρεάζει την ομαλή λειτουργία βασικών λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος σε βαθμό που η κινητική παράλυση είναι συχνά δευτερεύον πρόβλημα.

Η Ο.ΠΑ.Κ. από τη δεκαετία του 1990 ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες κοινωνικού λειτουργού στα μέλη της οργάνωσης με εξειδίκευση και στοχευμένα στις ανάγκες που δημιουργούσε η αναπηρία τους. Συχνά οι υπηρεσίες αυτές αντικαθιστούσαν ή αναπλήρωναν τις υπηρεσίες που έπρεπε το κράτος να προσφέρει,  κάτι που μακροχρόνια λειτούργησε θετικά αφού τα μέλη λάμβαναν υπηρεσίες σχεδιασμένες στις ανάγκες που δημιουργούσε η αναπηρία τους.

Με παρόμοιο τρόπο ξεκινήσαμε να παρέχουμε υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης από κλινικό ψυχολόγο, αρχικά στο κέντρο αποκατάστασης για άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας μετά που το κράτος δήλωνε αδύναμο να εξυπηρετήσει αυτή την ανάγκη. Ακολούθησε η διεύρυνση παροχής υπηρεσιών και σε παραπληγικά/τετραπληγικά άτομα κατ’οίκον όπως και σε μέλη των οικογενειών τους αλλά και σε προσωπικό του κέντρου αποκατάστασης όταν ζητούσαν βοήθεια. Παράλληλα οργανώθηκαν ομάδες ομαδικής στήριξης όπου μέλη υπό την εποπτεία κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου συμμετέχουν σε διάλογο και προβληματισμό με στόχο την αλληλοβοήθεια.

Ψυχολογικό αλλά και σωματικό σοκ, σύγχυση, ένταση, θυμός, στενοχώρια και πένθος είναι μόνο μερικά από τη λίστα συναισθημάτων και διεργασιών που μπορεί να βιώσει ένα άτομο που νοσηλεύεται για αποκατάσταση μετά από κάποιο τραυματισμό ή πάθηση που προκαλεί βλάβη στο νωτιαίο μυελό. Ο Κλινικός Ψυχολόγος, θα αξιολογήσει και θα εφαρμόσει ένα υποστηρικτικό  πρόσωπο-κεντρικό πλάνο ψυχολογικής παρέμβασης για να βοηθήσει το άτομο να επεξεργαστεί αλλά και να συμφιλιωθεί με όλα αυτά που βιώνει.

Η δεύτερη φάση προσαρμογής με την αναπηρία ξεκινάει αφού το άτομο επιστρέψει πίσω στην κοινότητα, στο σπίτι του. Απογοήτευση, άγχος, απομόνωση και αμφιβολία είναι επίσης μερικά από τα συναισθήματα που μπορεί να βιώσει το άτομο αρχικά κατά την επιστροφή του πίσω στο σπίτι του, μετά από την ολοκλήρωση της αποκατάστασης. Ο Κλινικός Ψυχολόγος, διατηρώντας επαφή είτε τηλεφωνικώς είτε με κατ’ οίκον επισκέψεις θα προσφέρει ανακούφιση αλλά και καλλιέργεια δεξιοτήτων στα άτομα με κινητικές αναπηρίες που βρίσκονται στο σπίτι τους με στόχο την ομαλή προσαρμογή, ευημερία και ανεξάρτητη διαβίωση τους στην κοινότητα.

Οι κοινωνικοί μας λειτουργοί είναι οι συνδέσμοι μας με τα μέλη μας και τα άτομα που πρώτα θα διαχειριστούν τα προβλήματα τους και να τροχιοδρομήσουν λύσεις. Η εξειδίκευση που έχουν αποκτήσει τους δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουν γρήγορα απαντήσεις και καθοδήγηση στα περισσότερα προβλήματα που τα μέλη μας αντιμετωπίζουν. Η επαγγελματική σχέση των μελών μας μαζί τους είναι μακρόχρονη και μόνιμη αφού είναι συνήθως τα πρώτα άτομα στα οποία θα αποταθούν για μια απάντηση σε κάτι που τους απασχολεί, τους ίδιους ή ακόμα και μέλη της οικογένειας τους.

Για ένα άτομο που ξαφνικά αποκτά μια σοβαρή αναπηρία, ο κοινωνικός λειτουργός συνήθως του φέρνει το πρώτο αληθινό χαμόγελο γιατί μπορεί να δει μήνες μπροστά που μπορεί να φτάσει το άτομο και τη ζωή που μπορεί να απολαμβάνει η οποία να είναι γεμάτη ικανοποίηση όπως ο κάθε άνθρωπος επιθυμεί και δικαιούται. Ο κοινωνικός λειτουργός είναι το πρώτο φως συνήθως σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, είναι το άτομο, κάποιες φορές το μοναδικό, που το μέλος μας θα εμπιστευτεί για να εκφράσει τα προβλήματα και τις ανησυχίες του και ακολούθως θα εμπιστευτεί για να τον καθοδηγήσει να τα διαχειριστεί.

Η προσφορά αυτών των υπηρεσιών είχαν και έχουν όριο ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους για τη λειτουργία και προσφορά τους.

Σε αυτή την προσπάθεια είναι σημαντικό να έχουμε συμμάχους εταιρείες όπως την Universal Life. Επενδύουμε στη δημιουργία σχέσεων με εταιρείες και μέσα από τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συνεργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε μια κοινωνία καλύτερη, μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις, με ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα απέναντι στους συνανθρώπους μας. Όπως συχνά δηλώνω, από τους πολίτες θέλουμε το χρόνο τους και από τις εταιρείες τους οικονομικούς πόρους.

Η οικονομική στήριξη που μας προσφέρει η Universal Life θα συμπληρώσει την κρατική βοήθεια που λαμβάνουμε και θα αξιοποιηθεί για διεύρυνση των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης που προσφέρουμε στα μέλη μας, κάτι που θα έχει άμεση θετική επίδραση στη ζωή τους και την ποιότητα ζωής που απολαμβάνουν. Στόχος κανένα άτομο με κάκωση νωτιαίου μυελού να μην βρίσκεται στο περιθώριο.

Εκ μέρους της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου ευχαριστώ την Universal Life και προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μας για τους λόγους που προανάφερα.