Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) ζητά να προσλάβει για “Μερική Απασχόληση”, Υπεύθυνο/η Δραστηριοτήτων στη “Πτέρυγα Παραπληγικών” του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Ο/Η Υπεύθυνος/η Δραστηριοτήτων επιδιώκει την “υγιή, ευχάριστη και δημιουργική απασχόληση των ατόμων που νοσηλεύονται με Κινητική Αναπηρία, με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης τους, την εισαγωγή τους σε νέες δραστηριότητες (εντός και εκτός Νοσοκομείου) βάση των προσωπικών αναγκών τους, με στόχο την ομαλή επανένταξη τους στην κοινωνία και βελτίωση της ποιότητας ζωή τους.”

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει την χρήση εποικοδομητικών παρεμβάσεων της τέχνης του αθλητισμού ή άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, προσαρμόζοντας ανάλογα για ενίσχυση των δυνατοτήτων των ατόμων, επιδιώκοντας την ενεργή συμμετοχή τους και δημιουργία κοινωνικών σχέσεων, την ενσωμάτωση τους στην κοινότητα, βοηθώντας στην χρήση κοινοτικών πόρων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Επίσης αναλαμβάνει έργο, όπου χρειάζεται, για βοήθεια στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αντιμετώπισης. Για παράδειγμα, την αξιοποίηση των απογευματινών ωρών μέσω κατασκευών, μαγειρικής ή με την δημιουργία και εφαρμογή οπτικό-ακουστικών παιχνιδιών που εγείρουν τις γνωστικές αλλά και κινητικές τους δεξιότητες κ.α.

Τέλος επιδιώκει την επαφή με Ιατρικό Προσωπικό, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, με σκοπό την αποτελεσματική οργάνωση των πιο πάνω δραστηριοτήτων.

Ωράριο
14.00-18.00 ή 20 ώρες εβδομαδιαίως, περιλαμβανομένου και του Σαββάτου.

 

Καθήκοντα

 1. Επισήμανση, αξιολόγηση και προγραμματισμό των  καθημερινών αναγκών δημιουργικής απασχόλησης νοσηλευόμενων ατόμων.
 2. Κινητοποίηση και  διάδραση των νοσηλευόμενων.
 3. Προγραμματισμό προώθηση και εκτέλεση Peer support programs.
 4. Αξιοποίηση εξοπλισμού και Αξιολόγηση αναγκών του χώρου (εξοπλισμός και αξιοποίηση του).
 5. Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομαδικές συναντήσεις και επικοινωνία με επαγγελματίες υγείας στο χώρο (Γιατρούς, Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).
 6. Διοργάνωση εξωτερικών επισκέψεων σε χώρους ή πλαίσια που κρίνονται βοηθητικά για την επανένταξη ατόμων.
 7. Πιθανότητα επαναξιολόγησης και προσαρμογής της Θέσης από “Μερική Απασχόληση” σε “Πλήρη Απασχόληση”.

Προσόντα

 • Therapeutic Recreation Certification (NCTRC) η αντίστοιχο δίπλωμα
 • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας και Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Πτυχίο Εργοθεραπείας ή Φυσικοθεραπείας ή Κοινωνικών Επιστημών θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
 • Προηγούμενη πείρα τουλάχιστον 3 ετών με άτομα με Κινητικές Αναπηρίες.
 • Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα ή επιστολή ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 25/02/2021 με Θέμα: “Υπεύθυνος/η Δραστηριοτήτων στη Πτέρυγα Παραπληγικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας – Ο.ΠΑ.Κ”.