Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) ζητά να προσλάβει για Πλήρη Απασχόληση, Κοινωνικό/ή Λειτουργό για τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, με έδρα την Λεμεσό.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Κοινωνικού/ής Λειτουργού
 • Σχετική προϋπηρεσία 3-5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο επαγγελματιών Κοιν. Λειτουργών με άδεια εξάσκησης επαγγέλματος
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
 • Καλές διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
 • Ομαδικό Πνεύμα
 • Καλή γνώση Ελληνικής ή και Αγγλικής
 • Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου

Κύρια Καθήκοντα

 1. Παρέχει συμβουλευτικές, καθοδηγητικές, υποστηρικτικές, θεραπευτικές  υπηρεσίες  στα Μέλη της Οργάνωσης, στις οικογένειες τους, σε ομάδα Μελών της Οργάνωσης και στην κοινότητα.
 2. Παρέχει υπηρεσίες που έχουν στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και την κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών.
 3. Διοργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό την ψυχαγωγία αλλά και την επιμόρφωση των Μελών της Οργάνωσης.
 4. Έχει την άμεση ευθύνη του προγραμματισμού και της διεκπεραίωσης του “Πλάνου Δραστηριοτήτων Μελών”.
 5. Επισκέπτεται διάφορες κρατικές και ιδιωτικές υπηρεσίες με σκοπό την εξυπηρέτηση των Μελών.
 6. Διενεργεί κατ’ Οίκον προγραμματισμένες και μη επισκέψεις στα σπίτια των Μελών ή όπου αλλού προσδιοριστεί  από το Μέλος.
 7. Συμμετέχει σε συναντήσεις της Υπηρεσίας Φροντίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα ή επιστολή ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 10/02/2021 με θέμα “Θέση Κοινωνικού/ής Λειτουργού Λεμεσού & Πάφου – Ο.ΠΑ.Κ”.