Καλωσορίζουμε στην ομάδα συνεργατών μας την GrowSustainabilityConsulting

Ανεξάρτητα της άνευ προηγουμένου περιόδου που διανύουμε, παραμένουμε συνεπείς και εστιάζουμε την προσοχή μας στην αποστολή και στόχους μας.

Αντιμετωπίζουμε συνεχείς προκλήσεις και ταυτοχρόνως επιδιώκουμε να επεκτείνουμε τις υπάρχουσες ή να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες μέσω υφιστάμενων και νέων συνεργασιών προς όφελος των μελών και της κοινωνίας.

Ξέρουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, μέσω ειλικρινή συνεργασιών, ενώνοντας τις δυνάμεις μας με ειδικούς και έμπειρους επαγγελματίες.

Με ξεκάθαρη στρατηγική και προσέγγιση μέσω μιας διαφανή συνεργασίας η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) εμπλουτίζει την ομάδα των συνεργατών της.

Ελπίζουμε σε μια νέα ενδιαφέρουσα, καρποφόρα και αμοιβαία συνεργασία.