Μέτρα Αντιμετώπισης, Προστασίας & Εξάπλωσης Κορωναϊού

Δελτίο Τύπου

20 Μαρτίου 2020

 

Υπό το φώς των δεδομένων που δημιουργήθηκαν για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κορωναιού και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την προστασία και πρόληψη της ευάλωτης ομάδας των Μελών / Φροντιζομένων της Οργάνωσης Παραπληγικών  Κύπρου οι οποίοι  λαμβάνουν την Υποστηρικτική κατ’ οίκον Υπηρεσία Φροντίδας,  η Διεύθυνση και το Δ.Σ. της Οργάνωσης έλαβε, επιπρόσθετα των οδηγιών της πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας, τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

 

1.       Την καθημερινή επικοινωνία και αλληλοενημέρωση με όλους τους Φροντιστές και Φροντιζομένους Παγκύπρια, για θέματα:

α. Εφαρμογής αυστηρής προσωπικής υγιεινής

β. Περιορισμό της διακίνησης, εκτός σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης

2.       Τον προληπτικό έλεγχο και διαχείριση πιθανού περιστατικού στο Προσωπικό, τα Μέλη & Φροντιζομένους.

3.       Την διευθέτηση δικτυού υποστήριξης από υφιστάμενους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγο, με σκοπό την μείωση πιθανής ανησυχίας και στρες.

4.       Την τμηματοποίηση των Φροντιζομένων ανάλογα με των  αναγκών και  ώρες παροχής Φροντίδας, με γνώμονα την   πρόληψη και προστασία πιθανής δυνητικής εξάπλωσης.

5.       Την μείωση ωρών Φροντίδας και την επέκταση της υπηρεσίας ‘On Call” για επείγον περιστατικά, με όφελος την ελαχιστοποίηση επαφών.