Πληροφορίες για τον περιορισμό στις μετακινήσεις πολιτών για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο

(Τα 2 σχετικά έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στο τέλος του κειμένου αυτού)

Προς μέλη Ο.ΠΑ.Κ.:

Ενδιαφέρει άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις –

ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Στο σημερινό τελευταίο διάταγμα 24/3/2020 μετά την εφαρμογή του μέτρου έγκρισης διακίνησης το οποίο ισχύει (από τις 6.00 μ.μ. της 24ης Μαρτίου 2020 μέχρι τις 06.00 π.μ. της 13ης Απριλίου 2020) για όσους θα βγουν από το σπίτι τους, έχει γίνει διαφοροποίηση και εξαιρούνται από την απαγόρευση αχρείαστων μετακινήσεων και οι ακόλουθες περιπτώσεις:
(i) Η μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση η οποία είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη επικοινωνία και επαφή γονέων και τέκνων,
(ii) η μετάβαση για εξειδικευμένες θεραπείες για ΑμεΑ ή πρόσωπα με χρόνιες παθήσεις.

Τα μέτρα περιορισμού που τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 24/3 θα επιτρέπουν για πολύ συγκεκριμένους λόγους εξαίρεση, για την οποία θα δίνεται έγκριση διακίνησης για χρονικό διάστημα 3 ωρών από τον χρόνο της έγκρισης. Η έγκριση θα παρέχεται είτε με γραπτό μήνυμα SMS που θα αποστέλλεται στον αριθμό 8998 χωρίς χρέωση ή με συμπλήρωση των εντύπων (*).

Υπάρχουν δύο έντυπα (θα τα βρείτε στο τέλος) τα οποία μπορούν να συμπληρωθούν για σκοπούς διακίνησης. Το ένα συμπληρώνεται από τον εργοδότη ή τον αυτοεργοδοτούμενο, και το δεύτερο, που αφορά τη διακίνηση για απολύτως αναγκαίους προσωπικούς λόγους, από τον ενδιαφερόμενο πολίτη, ως υπεύθυνη δήλωση και ο πολίτης επιλέγει έναν από τους πιο κάτω λόγους:

Ο αριθμός 1 αφορά μετάβαση σε φαρμακείο, η γιατρό ή για αιμοδοσία
Ο αριθμός 2 είναι για μετάβαση σε κατάστημα για αγορά προμηθειών πρώτης ανάγκης
Ο αριθμός 3 είναι για μετάβαση σε τράπεζα όταν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή,
Ο αριθμός 4 είναι επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα
Ο αριθμός 5 είναι διακίνηση για βοήθεια σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή που βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή βρίσκονται σε καραντίνα
Ο αριθμός 6 είναι μετακίνηση για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικιδίου ζώου εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα και περιορίζονται σε γειντιάζουσες με την κατοικία τους περιοχές.
Ο αριθμός 7 είναι μετάβαση σε τελετή, κηδεία, βάφτιση που επιτρέπεται σε συγγενείς πρώτου βαθμού με μέγιστο αριθμό τα 10 άτομα
Ο αριθμός 8 είναι για περίπτωση διακίνησης αναγκαία η οποία δεν περιλαμβάνεται στις 7 προηγούμενες

 

Για λήψη άδειας μέσω sms η διαδικασία είναι:

Αποστολή στον αριθμό: 8998

Το μήνυμα θα περιέχει:

ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 8, ανάλογα με τον λόγο που γίνεται η αίτηση εξόδου από το σπίτι όπως αναγράφονται πιο πάνω, ακολούθως κενό, αριθμός ταυτότητας, κενό, ταχυδρομικός κώδικας και αποστολή.

 

Π.χ. Αν θα σας επισκεφτεί ένας συγγενής για να σας φέρει κάτι θα πρέπει να στείλει το πιο κάτω μήνυμα:

(υποθέτουμε ότι ο συγγενής σας έχει αριθμό ταυτότητας 010101 και ο ταχυδρομικός του κώδικας στην οικία του είναι 4444)

5 010101 4444

 

Αν εσείς χρειαστεί να βγείτε για να πάτε π.χ. σε τράπεζα θα πρέπει να στείλετε το πιο κάτω μήνυμα:

(υποθέτουμε ότι έχετε αριθμό ταυτότητας 020202 και ο ταχυδρομικός κώδικας στην οικία σας είναι 7777)

3 020202 7777

 

η άδεια είναι ατομική και αν διακινηθούν δύο άτομα ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει ο καθένας τη δική του άδεια. Δηλαδή αν θα σας διακινήσει ο φροντιστής σας πρέπει και αυτός να πάρει άδεια εκτός αν είναι εντός των ώρων εργασίας του.

 

*Τα έντυπα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ:

ΈΝΤΥΠΟ Α για εργαζόμενους (συμπληρώνεται από τον εργοδότη ή τον αυτοεργοδοτούμενο)

ΕΝΤΥΠΟ Β για άλλους λόγους