Τελική ημερίδα κλεισίματος έργου ΕΡΜΗ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελική ημερίδα κλεισίματος του έργου ‘ΕΡΜΗ – Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας ‘ το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013” το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Η εκδήλωση έγινε στο ξενοδοχείο Hilton τη Λευκωσία την Τρίτη 16/12/2014 και πέρα από μέλη της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου και άτομα με αναπηρία για τα οποία το έργο αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής τους και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς αυτούς, παρών ήταν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ανδρέας Ασσιώτης, ο Γενικός Διευθυντής τηςΓενικής Διεύθυνσης Ευρωπαικών Προγραμμάτων κ. Γεώργιος Γεωρεγίου, ο Γενικός Διευθυντης του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού κ. Μάριος Χαννίδης και η Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες κ. Χριστίνα Φλουρέντζου.