ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14 Ιουνίου 2022

 

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) ζητά να προσλάβει “Διευθυντή Υπηρεσιών” στην Λευκωσία.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 •  Πτυχίο Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή σχετικού κλάδου.
 • Πολύ καλές Επικοινωνιακές & Διαπροσωπικές Δεξιότητες.
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας.
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.

 

Γενικά Καθήκοντα Θέσης 

 • Προετοιμάζει Προϋπολογισμούς & Δαπάνες Έργων.
 • Ακολουθεί ποιοτικούς και ποσοτικούς Όρους των Έργων Χρηματοδότησης.
 • Εφαρμόζει ελέγχους και επιμελείται υποχρεώσεων έργων.
 • Εκτελεί και διευθύνει Πολιτικές σε συνεργασία με το ΔΣ.
 • Ηγείται και καθοδηγεί αποτελεσματικά το προσωπικό με σκοπό την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών.
 • Εποπτεύει και διατηρεί  αποτελεσματικά εσωτερικές Διαδικασίες, μεταξύ τμημάτων.
 • Διατηρεί και αναβαθμίζει Συστήματα και Εργαλεία με βάση της Διαδικασίες.
 • Επιμελείται της διακυβέρνησης και αναβάθμισης των Υπηρεσιών.
 • Προετοιμάζει και εκτελεί Στρατηγικά Πλάνα Δραστηριοτήτων.
 • Διαχειρίζεται και ακολουθεί συμφωνίες με Εταίρους, Χορηγούς και Συγχρηματοδότες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε Βιογραφικό Σημείωμα στο [email protected] μέχρι τις 15 Ιουλίου 2022 με θέμα: “Ο.ΠΑ.Κ – Θέση Διευθυντή Υπηρεσιών”.