Δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε μέλη Ο.ΠΑ.Κ. για συμμετοχή σε σχέδιο χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Αγαπητά μέλη, το πιο κάτω σχέδιο μας ενδιαφέρει όλους όσους ανήκουμε στην κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρισμού (* δείτε στο τέλος κατάλογο) και ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά στην οικία τους για παραγωγή ηλεκτρισμού ή να αυξήσουν τη δυναμικότητα αυτών που ήδη έχουν. Λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε πιο κάτω και να επικοινωνήσετε μαζί με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου το οποίο χειρίζεται το θέμα. Είναι μια καλή ευκαιρία για να προχωρήσετε σε εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και εξοικονόμησης ενέργειας μέσω θερμομόνωσης στην κατοικία σας. Βασικός όρος όμως είναι να έχετε πρόθεση να εγκαταστήσετε  φωτοβολταϊκά για να λάβετε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες δωρεάν οι οποίες αφορούν και θερμομόνωση. Όσοι ήδη έχετε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά και επιθυμείτε να αυξήσετε τη δυναμικότητα τους επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο για να σας καθοδηγήσουν σχετικά.

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ), για σκοπούς διευκόλυνσης των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) που εμπίπτουν στην κατηγορία ευάλωτων καταναλωτών βάσει του Κανονισμού Κ.Δ.Π. 289/2015, προσφέρει δωρεάν υποστήριξη σε μέχρι και 300 νοικοκυριά ΑΜΕΑ που ενδιαφέρονται να λάβουν επιχορήγηση κάτω από το “Σχέδιο Χορηγιών για την ενθάρρυνση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες”.

Συγκεκριμένα, το ΕΓΚ θα παρέχει την ακόλουθη υποστήριξη σε δικαιούχους:

  • την υποβολή αιτήματος προέγκρισης για χορηγία,
  • την επίσκεψη στα ενδιαφερόμενα νοικοκυριά σε όλη την Κύπρο,
  • την εγκατάσταση μόνιμου μετρητικού έξυπνου εξοπλισμού προκειμένου να τεκμηριώνεται η εξοικονόμηση ενέργειας από και προς τους δικαιούχους είτε από ήπιες είτε από μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
  • επιτόπου αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου από εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΓΚ, συμβουλές βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενημέρωση για τα διαθέσιμα σχέδια χορηγιών και τις ειδικές τους απαιτήσεις,
  • ανάδειξη των επιμέρους λύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην οικία,
  • ετοιμασία έκθεσης με συμβουλές βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και εκτίμηση του αναμενόμενου αποτελέσματος,
  • την υποστήριξη κατά την υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων τους στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου Χορηγιών,
  • διαρκής επικοινωνία με τους δικαιούχους και ενημέρωση προόδου σχετικά με την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νοικοκυριά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου στη διεύθυνση: [email protected] ή να συμπληρώσουν την αίτηση ενδιαφέροντος εδώ.

το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι:

Cyprus Energy Agency

Tel. +357-22667845

Fax +357-22667736

 

Ευάλωτοι καταναλωτές:

Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος

Λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας από το ΤΚΕΑΑ

Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε παραπληγικά ή τετραπληγικά άτομα από το ΤΚΕΑΑ

Λήπτες του επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα από την ΥΔΕΠ (με όρους)

Λήπτες της χορηγίας σε τυφλά άτομα από το ΤΚΕΑΑ

Πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια που λαμβάνει επίδομα τέκνου από την ΥΔΕΠ (με όρους)

αναλυτικά μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για δικαιούχους εδώ: Κανονισμός Κ.Δ.Π. 289/2015