Προς Διοικητικά Συμβούλια Οργανώσεων που εκπροσωπούν Άτομα με Αναπηρίες – συνεργασία για ετοιμασία νομοθεσίας πρόνοιας για άτομα με αναπηρίες

Προς Διοικητικά Συμβούλια Οργανώσεων που εκπροσωπούν Άτομα με Αναπηρίες

Θέμα:  συνεργασία για ετοιμασία νομοθεσίας πρόνοιας ειδικά για τα άτομα με αναπηρίες

Με την παρούσα η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου καλεί σε συνεργασία τα μέλη των Δ.Σ. των οργανώσεων που εκπροσωπούν ΑμεΑ με σκοπό τη δημιουργία νομοθεσίας πρόνοιας η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες στον καλύτερο βαθμό, θα αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρίες ως φορέα δικαιωμάτων με σεβασμό στην αξιοπρέπεια τους και θα προσφέρει στο άτομο με αναπηρία τις απαραίτητες προϋποθέσεις για  ενσωμάτωση του στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Όπως είναι γνωστό, μετά τις αντιδράσεις εκ μέρους των οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες για το νόμο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ο οποίος αντικατέστησε το νόμο και τις πρόνοιες για Δημόσιο Βοήθημα, η Υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει την ανάγκη ψήφισης ειδικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες αφού αυτά έχουν ειδικές ανάγκες και χρειάζονται ειδική μεταχείριση. Κύριο επιχείρημα τουλάχιστον εμάς είναι ότι η αναπηρία φέρνει στη ζωή του ατόμου πρόσθετο κόστος διαβίωσης και εμπόδια συμμετοχής τα οποία θέτουν το άτομο με αναπηρία σε πολύ αυξημένο κίνδυνο να οδηγηθεί στη φτώχια.

Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόθεση της κυβέρνησης σαν ευκαιρία για να δημιουργηθεί επιτέλους νομοθεσία πρόνοιας η οποία θα είναι πραγματικά δίχτυ προστασίας των ατόμων με αναπηρίες. Για να το πετύχουμε αυτό θεωρούμε χρήσιμο, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες να συνεργαστούν για να καταγραφούν όσο πιο πληρέστερα είναι δυνατόν οι ανάγκες και οι εισηγήσεις για τη νέα νομοθεσία.

Παράλληλα θεωρούμε απαραίτητο να συνεργαστούμε με επιστήμονες όπως νομικούς και κοινωνιολόγους σε Πανεπιστημιακό επίπεδο για να κάνουν έρευνες σε Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο επίπεδο και να μας παρουσιάσουν εισηγήσεις και καλά παραδείγματα τα οποία θα είναι χρήσιμα σαν εφόδια για να ετοιμαστεί η απαραίτητη νομοθεσία με τον καλύτερο τρόπο και με προνοητικότητα. Δηλαδή όχι απλά να καλύψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μέχρι σήμερα αλλά να συμπεριληφθούν πρόνοιες που θα προστατέψουν μελλοντικά τα άτομα με αναπηρίες και θα εξασφαλίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό το σεβασμό στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια τους.

Παρακαλούμε όσους από εσάς ενδιαφέρεστε για να συνεργαστούμε προς επίτευξη του πιο πάνω στόχου να μας ενημερώσετε για να προγραμματίσουμε συναντήσεις για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

 

Για το Δ.Σ.,

Δημήτρης Λαμπριανίδης                                    Αντρέας Λάμπρου
Πρόεδρος                                                                Γραμματέας