Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας

Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας

Σκοπός τους Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση, βελτίωση και η διευκόλυνση της κινητικότητας των ΑμεΑ καθώς και ενίσχυση της συμμετοχής τους στον κοινωνικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό τομέα της ζωής μέσω της έκδοσης και παροχής της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας η οποία θα επιτρέπει την πρόσβαση των ΑμεΑ σε πλεονεκτήματα και οφέλη στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο σχετικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.  Στο παρών στάδιο στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα ακόλουθα κράτη μέλη της ΕΕ: Κύπρος, Βέλγιο, Εσθονία, Φινλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία και Ρουμανία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.eudisabilitycard.gov.cy

Παρακάτω σας παραθέτουμε την αίτηση, το σχέδιο καθώς και έντυπα τα οποία χρειάζονται να συμπληρωθούν για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας.

Να σημειώσουμε ότι τα μέλη της Ο.ΠΑ.Κ. χρειάζεται να προσκομίσουν εκτός από την αίτηση, μία φωτογραφία και αντίγραφο της πολιτικής τους ταυτότητας μόνο.

20171110 – Αίτηση για Ευρωπαϊκή Κάρτα

20171110 – Σχέδιο παροχής κάρτας 

20171110 – Κατάλογος ωφελημάτων

20171110 – Υπεύθυνη δήλωση

20171110 – Αναφορά οφθαλμίατρου

20171110 – Αναφορά γιατρού