ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ

Ιστορικής σημασίας είναι η σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη για λειτουργία υπηρεσίας φροντιστών για παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα. Ευχαριστούμε δημόσια την Υπουργό Εργασίας κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου που όταν άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο κομμάτι φροντίδας/προσωπικής περιποίησης μας πρότεινε τη δημιουργία τέτοιας υπηρεσίας μέσω εργοδότησης ανέργων που θα καταρτίζονται σε αυτό το επάγγελμα με κάλυψη του κόστους από το κράτος και πόρους της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό θα προσφέρουμε εργασία σε άτομα που ενδιαφέρονται και παράλληλα αναβαθμισμένες, ποιοτικές υπηρεσίες στα μέλη μας. Στόχος είναι αυτή η πιλοτική προσπάθεια να επεκταθεί στο μέλλον για να προσφέρει κατάλληλη στήριξη σε κάθε άτομο με αναπηρία ανάλογα με τις ανάγκες του. Όραμα η δημιουργία οργανισμού ανεξάρτητης διαβίωσης στη χώρα μας.

Αναλάβαμε τεράστια ευθύνη αφού η Οργάνωση Παραπληγικών θα είναι ο εργοδότης αλλά δεν μπορούσαμε να αφήσουμε την ευκαιρία να χαθεί. Αποτελεί μια σημαντική αναβάθμιση στην ποιότητα ζωής των παραπληγικών και τετραπληγικών ατόμων που χρειάζονται τέτοιες υπηρεσίες και εξυπηρέτηση ενός από τους σημαντικότερους σκοπούς της Ο.ΠΑ.Κ. Ευχαριστούμε επίσης τον διευθυντή του Τμήματος Εργασίας κ. Αλέξανδρο Αλεξάνδρου που στήριξε την ιδέα και την υλοποίηση του έργου από την πρώτη στιγμή ενώ αναγνώρισε την ευκαιρία να δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας σε αυτό τον τομέα. Μέχρι στιγμής έχουν εκπαιδευτεί σχεδόν πενήντα άτομα μέσω σχεδίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και σύντομα θα εκπαιδευτούν όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον στη δεύτερη πρόσκληση. Η δυναμικότητα του προγράμματος είναι μέχρι εκατό άτομα.