Ξεκίνησε η επιδότηση για ηλιακούς θερμοσίφωνες

Το υπουργείο Ενέργειας, μέσω του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, άνοιξε από χθες για αιτήσεις το «Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε κατοικίες για το έτος 2020».
Αντιγράφουμε από άρθρο του δημοσιογράφου Πέτρου Θεοχαρίδη στον Φιλελεύθερο:
Το Σχέδιο, που καλύπτεται με κονδύλι €600.000 για τις χορηγίες εγκατάστασης ή αντικατάστασης ηλιακών σε υφιστάμενες κατοικίες (με αίτηση πολεοδομικής άδειας πριν το 2007), και αναμένεται να καλύψει περίπου 2.000 αιτήσεις, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 30/10/2020, ωστόσο μπορεί να «κλείσει» και πιο νωρίς αν εξαντληθεί το κονδύλι. Σημαντική ιδιαιτερότητά του, είναι το γεγονός ότι προβλέπεται και αναδρομική ισχύς και εφαρμόζεται για εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/01/2019, δηλαδή καλύπτει και εγκαταστάσεις που έγιναν όλο το 2019 και το 2020 μέχρι τώρα, όπως και εγκαταστάσεις που θα γίνουν μέχρι και το τέλος ερχόμενου Οκτωβρίου.

Για ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης νερού (κύλινδρος + πλαίσια) των οποίων τα ηλιακά πλαίσια διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark δίνεται ποσό χορηγίας €350.
Για ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης νερού (κύλινδρος + πλαίσια) των οποίων τα ηλιακά πλαίσια δεν διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark το ποσό χορηγίας θα είναι €325.
Για τοποθέτηση μόνο των ηλιακών πλαισίων που διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark το ποσό χορηγίας θα είναι €175 και για τοποθέτηση μόνο ηλιακών πλαισίων χωρίς πιστοποίηση solar keymark το ποσό χορηγίας θα είναι €150.
Να σημειωθεί ότι οι χορηγίες δίνονται για εγκαταστάσεις σε υφιστάμενες κατοικίες, για τις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν τις 21/12/2007.
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. και δικαιούχοι είναι μόνο φυσικά πρόσωπα.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.resecfund.org.cy/

Επαναλειτουργία Εξωτερικών Ιατρείων ΟΚΥΠΥ

25/4/2020

Σχετικά με το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερ. 27 Απριλίου 2020, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με Αριθμό 173 και αφορά την  επαναλειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων Ειδικοτήτων για αντιμετώπιση ψυχρών (μη επειγόντων) περιστατικών στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Για την ασφάλεια, τόσο των ασθενών, όσο και του προσωπικού που εργάζεται στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, για εξέταση στα Εξωτερικά Ιατρεία, θα προσέρχονται μόνο οι ασθενείς οι οποίοι θα τύχουν τηλεφωνικής ενημέρωσης από τις αντίστοιχες Κλινικές των Νοσηλευτηρίων.

Οι ασθενείς με ογκολογικά, αιματολογικά και νεφρολογικά προβλήματα, καθώς και άλλες ευπαθείς ομάδες, όπως παραπληγικοί, που ήδη σήμερα εξυπηρετούνται κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού, θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με τον ίδιο τρόπο.

 

Για όλα τα Νοσοκομεία, τα ραντεβού που ακυρώθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, θα επαναπρογραμματισθούν και οι επηρεαζόμενοι ασθενείς θα τύχουν ενημέρωσης.

Διεύρυνση δικαιούχων για έκπτωση στις υπηρεσίες της CYTA

Ενδιαφέρει άτομα με σοβαρές αναπηρίες που δεν είχαν εγκριθεί για έκπτωση στις υπηρεσίες της CYTA και η Οργάνωση Παραπληγικών είχε κάνει σχετικά διαβήματα. Με το διάταγμα 153/2020 που δημοσιεύτηκε στις 9/4/2020 τροποποιήθηκε το προηγούμενο διάταγμα για καθορισμό ειδικών τιμολογιακών πακέτων για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες. Δικαιούχοι των ειδικών τιμολογιακών πακέτων της CYTA είναι πλέον και τα άτομα που ανήκουν στις πιο κάτω ομάδες ληπτών επιδομάτων. Το διάταγμα είναι διαθέσιμο ολοκληρωμένο εδώ με τίτλο ΚΔΠ 153/2020: http://www.cylaw.org/KDP/2020.html

Σχέδια χορηγιών για μείωση του κόστους ενέργειας ή αλλαγή ηλιακών

Έχουν ανακοινωθεί τα πιο κάτω σχέδια, για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο σύνδεσμο:  https://bit.ly/2ycdEeb

Κατηγορία 1: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών
Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση 30% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση τα €1.500.

Κατηγορία 2: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων.

Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση 35% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας τα €1.800 και χρηματοδότηση €300 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ, με μέγιστο ποσό χορηγίας τα €1.200. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €3.000.

Κατηγορία 3: Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες.

Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση €250 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000 για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικίες οικιακών καταναλωτών (Κατηγορία 3Α) και χρηματοδότηση €750 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με μέγιστο ποσό χορηγίας €3.750 (Κατηγορία 3Β).

Το Σχέδιο προνοεί αναδρομική ισχύ (ισχύει για τις κατηγορίες 1, 2 και 3Α) και εφαρμόζεται για εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/10/2019.

4: Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε κατοικίες

-μέχρι €350 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο, για εγκατάσταση/αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης (κύλινδρο και ηλιακά πλαίσια),
-μέχρι €175 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο, για εγκατάσταση/αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων.

To Σχέδιο προνοεί αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται για εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/01/2019.

 

Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Ενέργειας: http://www.mcit.gov.cy/mcit/energyse.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

 

Νέο Διάταγμα Υπουργού Υγείας 8 Απρίλη 2020

Διάταγμα Υπουργού Υγείας 8 Απρίλη (σε αρχείο pdf)

Αφορά άτομα με αναπηρία:

Στο Παράρτημα ΙΙ του πιο πάνω διατάγματος προνοεί ότι ο περιορισμός για 1 φορά την ημέρα διακινηση ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για:

‘μετάβαση για εξειδικευμένες θεραπείες για άτομα με αναπηρία ή πρόσωπα με χρόνιες παθήσεις η διακίνηση ατόμων με αναπηρία και ατόμων που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού, για τις τρεις τελευταίες περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο συμπεριλαμβάνεται και ο συνοδός τους.’

Υπενθυμίζουμε ότι άτομα άνω των 65 μπορούν να κάνουν χρήση του έντυπου Β για τις εξόδους τους, άτομα με ηλικία κάτω των 65 είναι υποχρεωμένα να κάνουν χρήση της διαδικασίας αποστολής μυνήματος SMS μέσω του κινητού τους τηλεφώνου.

Πάντα έχουμε μαζί μας την ταυτότητα μας ή διαβατήριο.

Ανακοίνωση Υπουργείου Υγείας για εξυπηρέτηση από δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια

8/4/2020

Σχεδιασμός για την εξυπηρέτηση περιστατικών από τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια

 

Προκειμένου να αποφορτιστούν τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ για να μπορέσουν να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα και αμεσότητα στις νέες αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί για αντιμετώπιση της πανδημίας αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1. Παραπομπές ασθενών σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια

Στην παρούσα φάση και ενόψει της ετοιμότητας και της διαθεσιμότητας που πρέπει να διαθέτουν τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ, τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια θα εξυπηρετούν:

Επείγοντα περιστατικά μέσω των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών τους, τα οποία μεταφέρονται είτε με ασθενοφόρα είτε απευθύνονται από μόνοι τους οι ασθενείς,
Παραπομπές από κλινικές και ΤΑΕΠ των νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ για επείγοντα περιστατικά ή επείγοντα χειρουργεία που δεν διεκπεραιώνονται στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ.
Τονίζεται ότι τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια αναλαμβάνουν ΜΟΝΟ επείγοντα περιστατικά και όχι ψυχρά περιστατικά. Για ασθενείς που αποτείνονται στον ιδιωτικό τομέα από μονοί τους και δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, το Υπουργείο Υγείας δεν θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε αποζημίωση.

Τονίζεται επίσης ότι τα ύποπτα περιστατικά για κορωνοϊό τυγχάνουν χειρισμού ΜΟΝΟ από τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ με βάση υφιστάμενη καταγεγραμμένη διαδικασία, η οποία έχει κοινοποιηθεί.

2. Ραντεβού σε Εξωτερικά Ιατρεία νοσηλευτηρίων ΟΚΥπΥ

Ασθενείς με ραντεβού σε εξωτερικά ιατρεία δημόσιων νοσηλευτηρίων που ακυρωθήκαν θα πρέπει να απευθύνονται σε Ειδικούς Ιατρούς συμβεβλημένους με το ΓεΣΥ ή στους Προσωπικούς τους Ιατρούς για έκδοση παραπεμπτικού (στις περιπτώσεις που δεν διαθέτουν) ή κατευθυντήριες οδηγίες/χειρισμό. Οι Προσωπικοί Ιατροί καθώς και οι Ειδικοί Ιατροί του ΓεΣΥ είναι υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουν τους εν λόγω ασθενείς.

3. Προγραμματισμένα χειρουργεία σε νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ – Επείγοντα περιστατικά

Όλα τα προγραμματισμένα χειρουργεία που αφορούν επείγοντα περιστατικά τροχοδρομούνται από τους θεράποντες ιατρούς των δημόσιων νοσηλευτηρίων προς τον ιδιωτικό τομέα.

Προγραμματισμένα χειρουργεία, τα οποία έχουν ακυρωθεί και αφορούν επείγοντα περιστατικά ή περιστατικά που δεν μπορούν να τύχουν αναβολής, και για τα οποία οι ασθενείς δεν έχουν ενημερωθεί, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τους θεράποντες ιατρούς τους στο νοσηλευτήριο του ΟΚΥπΥ για περαιτέρω χειρισμό.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του νοσοκομείου της Επαρχίας τους.

4. Προγραμματισμένα χειρουργεία σε νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ – Ψυχρά περιστατικά

Για τα προγραμματισμένα χειρουργεία που αφορούν ψυχρά περιστατικά και τα οποία έχουν ακυρωθεί, οι ασθενείς θα ενημερωθούν για νέα ημερομηνία επέμβασης από το νοσηλευτήριο του ΟΚΥπΥ, στο οποίο ήταν προγραμματισμένη να γίνει η επέμβαση.

5. Προγραμματισμένα χειρουργεία σε νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ – Ψυχρά περιστατικά, των οποίων η κατάσταση επιδεινώνεται ή μεταβάλλεται

Οι ασθενείς πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τους θεράποντες ιατρούς τους στο νοσηλευτήριο του ΟΚΥπΥ για περαιτέρω χειρισμό ή να απευθύνονται σε Ειδικούς Ιατρούς συμβεβλημένους με το ΓεΣΥ ή στους Προσωπικούς τους Ιατρούς για κατευθυντήριες οδηγίες/χειρισμό.

 

Η ανακοίνωση βρίσκεται στη σελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών: https://www.pio.gov.cy/ανακοινωθέντα-άρθρο.html?id=13122#flat

 

Ενημέρωση απο CYTA για μετατροπή αναλογικών γραμμών σταθερού τηλεφώνου σε ευρυζωνικές

Σε ερώτηση που έστειλε η ομοσπονδία ασθενών (ΟΣΑΚ) προς τη CYTA για το πιο πάνω θέμα, έχουμε λάβει την πιο κάτω ενημέρωση:

Η μεταφορά της σταθερής τηλεφωνίας στο ευρυζωνικό δίκτυο αποτελεί αναγκαία τεχνική αναβάθμιση αφού η προηγούμενη τεχνολογία σταματά να υποστηρίζεται ανά το παγκόσμιο.

Το νέο ευρυζωνικό δίκτυο τηλεφωνίας της Cyta παρέχει αναβαθμισμένες και αξιόπιστες λύσεις για αδιάλειπτη σταθερή επικοινωνία και καλύπτει τις νέες αναβαθμισμένες ανάγκες των πελατών.

Συγκεκριμένα στην ευρυζωνική τηλεφωνία αναπτύξαμε λύση που παρέχεται χωρίς επιπρόσθετο εξοπλισμό με την ονομασία Telephony η οποία διασφαλίζει ότι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η τηλεφωνική υπηρεσία θα λειτουργεί κανονικά (αδιάλειπτη υπηρεσία 24/7).

Για πελάτες που επιθυμούν να έχουν στην ίδια σύνδεση και υπηρεσία Internet παρέχουμε τη δυνατότητα αγοράς mini UPS, το οποίο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος θα τροφοδοτήσει το modem ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν οι υπηρεσίες τηλεφωνίας και Ιnternet.

Το mini UPS μπορούν να το παραγγείλουν από την ιστοσελίδα της Cyta https://www.cyta.com.cy/product-list/el?FamilySN=5 με δωρεάν κατ’οίκον παράδοση εντός 2-3 εργάσιμων ημερών ή να το αγοράσουν από οποιοδήποτε Cytashop. Παρέχεται στην τιμή των €24 (συμπ. ΦΠΑ). Διευκρινίζουμε ότι οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν mini UPS και από οποιοδήποτε άλλο προμηθευτή.

Σημειώνεται ότι ακόμα και σε περίπτωση που το modem τεθεί εκτός λειτουργίας και το σταθερό τηλέφωνο δεν λειτουργεί, όλες οι εισερχόμενες κλήσεις που δέχονται οι πελάτες μπορούν να μεταφέρονται αυτόματα σε ένα κινητό ή άλλο σταθερό τηλέφωνο της επιλογής τους. Έτσι όταν κάποιος τους καλεί δεν θα χάνεται η κλήση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσουν τη διευκόλυνση αυτή που παρέχεται δωρεάν.

Μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που αφορούν την μετάβαση στην ευρυζωνική τηλεφωνία στις ιστοσελίδες:

www.cyta.com.cy/transfer-to-broadband-telephony και

www.cyta.com.cy/business-switch-to-broadband-telephony

Για την εξυπηρέτηση των μελών σας παρακαλώ όπως η οποιαδήποτε επικοινωνία απευθύνεται στο 132.

Νέα μέτρα περιορισμού διακίνησης πολιτών από 31/3/2020

Συνέπεια των παραβάσεων που έγιναν επί των περιορισμών που ανακοίνωσε προ ημερών η κυβέρνηση, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα 30/3/2020 τα πιο κάτω:

Σημαντική σημείωση: από τον περιορισμό στη μετακίνηση μία φορά την ημέρα εξαιρούνται μετακινήσεις από/προς φαρμακεία, αιμοδοσία, επίσκεψη σε γιατρό, σε άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και μεταφορά οπλίτη στην ΕΦ

από την 31η Μαρτίου στις 6 το πρωί:

 • Απαγορεύεται η σύναξη προσώπων στην όποια οικία πέραν των μόνιμα διαμενόντων προσώπων.
 • Απαγορεύεται η όποια μετακίνηση προσώπων από τις 9:00 μμ μέχρι τις 6:00 πμ όλες τις μέρες πλην όσων κατέχουν το έντυπο βεβαίωσης κυκλοφορίας εργαζομένου.
 • Η όποια κατ’ εξαίρεση μετακίνηση του όποιου προσώπου (έντυπο Β ή SMS) μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο μία φορά τη μέρα.
 • Το έντυπο Β θα αξιοποιείται μόνο από πολίτες άνω των 65 ετών. Όλοι οι υπόλοιποι θα στέλνουν SMS.

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις:

 • Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (υπεραγορές, παντοπωλεία, mini market, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, φρουταρίες, κάβες) θα παραμένουν κλειστές την Κυριακή. Αλλά θα μπορούν να κάνουν delivery.
 • Ο αριθμός προσώπων που θα επιβαίνουν σε ένα όχημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 πρόσωπα.
 • Αύξηση της ποινής του εξώδικου στα 300 ευρώ.
 • Θα γίνουν συστάσεις στις τράπεζες για έκδοση καρτών στους δικαιούχους.
 • Επιπλέον το υπουργείο υγείας μελετάει η ηλεκτρονική κατ΄οίκον επιτήρηση σε όσους έχουν εντοπιστεί θετικοί στον Κορωνοϊό

 

Δικαίωμα εισόδου στη δημοκρατία χωρίς προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού θα έχουν:

 • Όσοι έχουν μεταβεί σε χώρες του εξωτερικού για ιατρικούς σκοπούς και οι συνοδοί τους.
 • Οι φοιτητές που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
 • Θα πρέπει να κατέχουν βεβαίωση από τις κατά τόπους διπλωματικές αποστολές. Ενώ οι φοιτητές θα πρέπει να κατέχουν ειδική βεβαίωση κατόπιν αξιολόγησης των απαραίτητων ιατρικών πιστοποιητικών από τριμελές ιατρικό συμβούλιο.
 • Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική διεύθυνση του παγκύπριου ιατρικού συλλόγου. Αν παραστεί ανάγκη θα ναυλωθούν πτήσεις για την μεταφορά τους στην Κύπρο. Όλοι όσοι επιστρέψουν θα τεθούν σε καραντίνα εκτός των ατόμων που είχαν μεταβεί για ιατρικούς λόγους και θα παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό για να ακολουθούν την θεραπεία που κάνουν.

Πληροφορίες για τον περιορισμό στις μετακινήσεις πολιτών για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο

(Τα 2 σχετικά έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στο τέλος του κειμένου αυτού)

Προς μέλη Ο.ΠΑ.Κ.:

Ενδιαφέρει άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις –

ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Στο σημερινό τελευταίο διάταγμα 24/3/2020 μετά την εφαρμογή του μέτρου έγκρισης διακίνησης το οποίο ισχύει (από τις 6.00 μ.μ. της 24ης Μαρτίου 2020 μέχρι τις 06.00 π.μ. της 13ης Απριλίου 2020) για όσους θα βγουν από το σπίτι τους, έχει γίνει διαφοροποίηση και εξαιρούνται από την απαγόρευση αχρείαστων μετακινήσεων και οι ακόλουθες περιπτώσεις:
(i) Η μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση η οποία είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη επικοινωνία και επαφή γονέων και τέκνων,
(ii) η μετάβαση για εξειδικευμένες θεραπείες για ΑμεΑ ή πρόσωπα με χρόνιες παθήσεις.

Τα μέτρα περιορισμού που τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 24/3 θα επιτρέπουν για πολύ συγκεκριμένους λόγους εξαίρεση, για την οποία θα δίνεται έγκριση διακίνησης για χρονικό διάστημα 3 ωρών από τον χρόνο της έγκρισης. Η έγκριση θα παρέχεται είτε με γραπτό μήνυμα SMS που θα αποστέλλεται στον αριθμό 8998 χωρίς χρέωση ή με συμπλήρωση των εντύπων (*).

Υπάρχουν δύο έντυπα (θα τα βρείτε στο τέλος) τα οποία μπορούν να συμπληρωθούν για σκοπούς διακίνησης. Το ένα συμπληρώνεται από τον εργοδότη ή τον αυτοεργοδοτούμενο, και το δεύτερο, που αφορά τη διακίνηση για απολύτως αναγκαίους προσωπικούς λόγους, από τον ενδιαφερόμενο πολίτη, ως υπεύθυνη δήλωση και ο πολίτης επιλέγει έναν από τους πιο κάτω λόγους:

Ο αριθμός 1 αφορά μετάβαση σε φαρμακείο, η γιατρό ή για αιμοδοσία
Ο αριθμός 2 είναι για μετάβαση σε κατάστημα για αγορά προμηθειών πρώτης ανάγκης
Ο αριθμός 3 είναι για μετάβαση σε τράπεζα όταν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή,
Ο αριθμός 4 είναι επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα
Ο αριθμός 5 είναι διακίνηση για βοήθεια σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή που βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή βρίσκονται σε καραντίνα
Ο αριθμός 6 είναι μετακίνηση για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικιδίου ζώου εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα και περιορίζονται σε γειντιάζουσες με την κατοικία τους περιοχές.
Ο αριθμός 7 είναι μετάβαση σε τελετή, κηδεία, βάφτιση που επιτρέπεται σε συγγενείς πρώτου βαθμού με μέγιστο αριθμό τα 10 άτομα
Ο αριθμός 8 είναι για περίπτωση διακίνησης αναγκαία η οποία δεν περιλαμβάνεται στις 7 προηγούμενες

 

Για λήψη άδειας μέσω sms η διαδικασία είναι:

Αποστολή στον αριθμό: 8998

Το μήνυμα θα περιέχει:

ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 8, ανάλογα με τον λόγο που γίνεται η αίτηση εξόδου από το σπίτι όπως αναγράφονται πιο πάνω, ακολούθως κενό, αριθμός ταυτότητας, κενό, ταχυδρομικός κώδικας και αποστολή.

 

Π.χ. Αν θα σας επισκεφτεί ένας συγγενής για να σας φέρει κάτι θα πρέπει να στείλει το πιο κάτω μήνυμα:

(υποθέτουμε ότι ο συγγενής σας έχει αριθμό ταυτότητας 010101 και ο ταχυδρομικός του κώδικας στην οικία του είναι 4444)

5 010101 4444

 

Αν εσείς χρειαστεί να βγείτε για να πάτε π.χ. σε τράπεζα θα πρέπει να στείλετε το πιο κάτω μήνυμα:

(υποθέτουμε ότι έχετε αριθμό ταυτότητας 020202 και ο ταχυδρομικός κώδικας στην οικία σας είναι 7777)

3 020202 7777

 

η άδεια είναι ατομική και αν διακινηθούν δύο άτομα ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει ο καθένας τη δική του άδεια. Δηλαδή αν θα σας διακινήσει ο φροντιστής σας πρέπει και αυτός να πάρει άδεια εκτός αν είναι εντός των ώρων εργασίας του.

 

*Τα έντυπα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ:

ΈΝΤΥΠΟ Α για εργαζόμενους (συμπληρώνεται από τον εργοδότη ή τον αυτοεργοδοτούμενο)

ΕΝΤΥΠΟ Β για άλλους λόγους

Μέτρα Αντιμετώπισης, Προστασίας & Εξάπλωσης Κορωναϊού

Δελτίο Τύπου

20 Μαρτίου 2020

 

Υπό το φώς των δεδομένων που δημιουργήθηκαν για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κορωναιού και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την προστασία και πρόληψη της ευάλωτης ομάδας των Μελών / Φροντιζομένων της Οργάνωσης Παραπληγικών  Κύπρου οι οποίοι  λαμβάνουν την Υποστηρικτική κατ’ οίκον Υπηρεσία Φροντίδας,  η Διεύθυνση και το Δ.Σ. της Οργάνωσης έλαβε, επιπρόσθετα των οδηγιών της πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας, τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

 

1.       Την καθημερινή επικοινωνία και αλληλοενημέρωση με όλους τους Φροντιστές και Φροντιζομένους Παγκύπρια, για θέματα:

α. Εφαρμογής αυστηρής προσωπικής υγιεινής

β. Περιορισμό της διακίνησης, εκτός σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης

2.       Τον προληπτικό έλεγχο και διαχείριση πιθανού περιστατικού στο Προσωπικό, τα Μέλη & Φροντιζομένους.

3.       Την διευθέτηση δικτυού υποστήριξης από υφιστάμενους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγο, με σκοπό την μείωση πιθανής ανησυχίας και στρες.

4.       Την τμηματοποίηση των Φροντιζομένων ανάλογα με των  αναγκών και  ώρες παροχής Φροντίδας, με γνώμονα την   πρόληψη και προστασία πιθανής δυνητικής εξάπλωσης.

5.       Την μείωση ωρών Φροντίδας και την επέκταση της υπηρεσίας ‘On Call” για επείγον περιστατικά, με όφελος την ελαχιστοποίηση επαφών.