Συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για καλύτερη προστασία των ατόμων με αναπηρίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19

Τον Μάρτη του 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε την πανδημία του κορωνοϊού covid-19 λόγω της ταχύτητας και έκτασης εξάπλωσης της μόλυνσης ανά το παγκόσμιο. Τόσο ο ΠΟΥ όσο και οι κυβερνήσεις παγκόσμια λαμβάνουν μέτρα για να περιορίσουν την εξάπλωση. Ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα με αναπηρίες είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτή την πανδημία. Οι συστάσεις που έχουν ετοιμαστεί σκοπό έχουν να περιορίσουν τον κίνδυνο και την εξάπλωση του ιού. Το αρχικό κείμενο είναι στα αγλλικά στην πιο κάτω σελίδα: https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ:

Γιατί χρειάζονται επιπλέον μέτρα για τα άτομα με αναπηρίες:

Είναι απαραίτητο να λαμβάνονται μέτρα που να διασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ έχουν πρόσβαση και πληροφόρηση στις και για τις υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται, και στην περίοδο της πανδημίας του covid19.

ΆμεΑ πιθανόν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν με covid19 για τους πιο κάτω λόγους:

Εμπόδια που αντιμετωπίζουν για να εφαρμόσουν απλά μέτρα προσωπικής υγιεινής όπως το πλύσιμο των χεριών επειδή π.χ. είτε είναι μη προσβάσιμοι οι χώροι υγιεινής ή ο νιπτήρας είναι ακατάλληλος ή δεν έχουν την ικανότητα να τρίψουν ικανοποιητικά τα χέρια τους μεταξύ τους.

Δυσκολία να αναπτύξουν απόσταση από άλλους ανθρώπους είτε επειδή χρειάζονται βοήθεια/υποστήριξη είτε επειδή βρίσκονται σε ίδρυμα.

Η ανάγκη να αγγίζουν πράγματα για να λάβουν πληροφορίες από το περιβάλλον ή για υποβοήθηση (π.χ. ένα άτομο σε τροχοκάθισμα μπορεί να σπρώξει ένα τοίχο ή ένα πάγκο για να μετακινηθεί)

Εμπόδια στην πρόσβαση πληροφοριών για την υγεία

Ανάλογα με τα προβλήματα υγείας λόγω της αναπηρίας ΑμεΑ πιθανό να κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν πιο σοβαρά με covid19 αν μολυνθούν για λόγους όπως:

Όταν η αναπηρία επηρεάζει το αναπνευστικό σύστημα, το ανοσοποιητικό η αντιμετωπίζουν καρδιακά νοσήματα ή διαβήτη

Εμπόδια στην πρόσβαση υπηρεσιών υγείας

Επίσης τα ΑμεΑ μπορεί να επηρεαστούν σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό από την πανδημία λόγω προβλημάτων που θα δημιουργηθούν σε υπηρεσίες στις οποίες βασίζονται

Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ μπορούν να μειωθούν αν οι αρμόδιοι λάβουν κατάλληλα μέτρα

 

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

 

Μειώστε τον κίνδυνο έκθεσης στο covid19

Εφαρμόστε τα βασικά μέτρα προστασίας όπως τα συστήνει ο ΠΟΥ (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public)  και αν χρειάζεστε βοήθεια ή προσαρμογές να το συζητήστε το με τον κύκλο σας, οικογένεια και φίλους, προσωπικό βοηθό για να βρεθούν λύσεις

Αποφύγετε χώρους με πολυκοσμία

Μειώστε τη φυσική επαφή με άλλους ανθρώπους

Διακινηθείτε εκτός ωρών αιχμής

Αξιοποιήστε ώρες λειτουργίας καταστημάτων/υπηρεσιών ειδικά για ΑμεΑ

Κάντε αγορές μέσω διαδικτύου και αν χρειάζεστε βοήθεια ζητήστε από την οικογένεια και φίλους, προσωπικό βοηθό για να αποφύγετε πολυσύχναστους χώρους

Φυλάξτε στο σπίτι μεγαλύτερες ποσότητες ειδών πρώτης ανάγκης για να μειώσετε την ανάγκη επίσκεψης για ψώνια σε δημόσιους χώρους (καταστήματα/φαρμακεία κτλ)

Εργαστείτε από το σπίτι αν είναι δυνατόν ιδιαίτερα όσοι εργάζεστε σε χώρους με πολλή κόσμο

Βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε βοηθήματα χρησιμοποιείτε απολυμαίνονται συχνά

 

Εφαρμόστε πρόγραμμα για να διασφαλίσετε συνεχή πρόσβαση στη φροντίδα και βοήθεια που χρειάζεστε

Αν εξαρτάστε από προσωπικούς βοηθούς/φροντιστές, αυξήστε τους πιθανούς συνεργάτες ούτως ώστε αν κάποιος ασθενήσει ή πρέπει να αυτοπεριοριστεί να λάβετε υπηρεσίες από άλλο άτομο

Συνεννοηθείτε με την οικογένεια/φίλους σας αν παραστεί ανάγκη να σας προσφέρουν περισσότερη βοήθεια

Εντοπίστε οργανισμούς στην κοινότητα σας που πιθανόν να μπορούν να σας βοηθήσουν αν χρειαστεί

 

Προετοιμαστείτε σε περίπτωση που νοσήσετε με covid19

Βεβαιωθείτε ότι άτομα στο στενό σας περιβάλλον, φίλοι ή μέλη της οικογένειας σας που εμπιστεύεστε, γνωρίζουν σημαντικές πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες σε περίπτωση που δεν είστε καλά. Π.χ. για ασφάλεια υγείας, φάρμακα, αναλώσιμα ή ανάγκες φροντίδας ατόμων που εξαρτώνται από εσάς όπως γονείς, παιδιά ή κατοικίδια.

Βεβαιωθείτε ότι όλοι στο σπίτι σας γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν αν νοσήσετε με covid19 ή χρειαστείτε βοήθεια

Φέρε σε επαφή άτομα που ανήκουν στις πιο πάνω ομάδες για να μπορούν να συνεργαστούν και να συνεννοηθούν αν χρειαστείς βοήθεια/υποστήριξη

Πληροφορήσου για τηλεφωνικούς αριθμούς ή υπηρεσίες τηλε-υγείας σε περίπτωση που έχεις ερωτήσεις ή χρειαστείς μη επείγουσες υπηρεσίες υγείας

 

Ψυχική και φυσική υγεία των μελών της οικογένειας και των προσωπικών βοηθών/φροντιστών

Ακολουθήστε τις συστάσεις του ΠΟΥ για θέματα ψυχικής υγείας και την καθοδήγηση για διαχείριση προυπάρχουσων καταστάσεων (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2)

Αν οποιοσδήποτε στο σπίτι έχει συμπτώματα του ιού πρέπει να απομονωθεί και να φορά μάσκα και να κάνει τη διαγνωστική εξέταση το συντομότερο. Όλες οι επιφάνειες πρέπει να απολυμανθούν και όλοι στο σπίτι να παρακολουθούνται για συμπτώματα. Αν είναι εφικτό, άτομα με προβλήματα υγείας ή με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα πρέπει να μετακινηθούν σε ξεχωριστό χώρο μέχρι να λήξει η περίοδος περιορισμού του ύποπτου περιστατικού.

 

Μέτρα για κυβερνήσεις:

 

Διασφαλείστε ότι οι πληροφορίες για τη δημόσια υγεία και η επικοινωνία είναι προσβάσιμες σε όλους

Εφαρμόστε προσβάσιμες μεθόδους για όλους όπως υποτιτλισμό, μετάφραση στη νοηματική για όλες τις ζωντανές εκδηλώσεις ή και μαγνητοσκοπημένες.

Μετατρέψετε όλο το υλικό που είναι δημόσια διαθέσιμο σε ‘εύκολα αναγνώσιμο’ για όλους, προσβάσιμο σε όλους και σε άτομα με νοητική αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες

Η έντυπη πληροφορήση να είναι κατάλληλα προσβάσιμη σε τυφλά ή τυφλοκωφά άτομα

Χρησιμοποιήστε εικόνες που να προάγουν την κοινωνική ενσωμάτωση και να μην στιγματίζουν την αναπηρία

Συνεργαστείτε με οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες για επιτυχή διάδοση των πληροφοριών

 

Εφαρμόστε στοχευμένα μέτρα για ΑμεΑ και το υποστηρικτικό τους δίκτυο

 Διαβουλευθείτε με ΑμεΑ και τις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις για ταχύ εντοπισμό απαραίτητων δράσεων όπως:

Οικονομική στήριξη για οικογένειες και φροντιστές που θα χρειαστεί να απουσιάσουν από την εργασία για να βοηθήσουν μέλη της οικογένειας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αμοιβή για ορισμένο χρονικό διάστημα σε μέλη της οικογένειας για υπηρεσίες που προσφέρονται σε εργάσιμες ώρες

Οικονομική στήριξη σε οικογένειες και φροντιστές που προσφέρουν υπηρεσίες αλλά πρέπει να απομακρυνθούν και να περιοριστούν για να μην θέσουν σε κίνδυνο μόλυνσης με τον ιό το ΑμεΑ

Υιοθέτηση ευέλικτων πολιτικών εργασίας από το σπίτι οι οποίες να συνοδεύονται με οικονομική βοήθεια για την απόκτηση των απαραίτητων τεχνολογιών και εξοπλισμού

Άλλα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, μέρος πακέτου μέτρων, τα οποία να περιλαμβάνουν και άτομα με αναπηρίες με διάφορα μέτρα στήριξης και φοροαπαλλαγής

Λήψη μέτρων από σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς για να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση από το σπίτι σε μαθητές με  αναπηρίες που ίσως απαιτηθεί να συμμετέχουν από το σπίτι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

Προσφορά γραμμής πληροφορήσης με διαφορετικούς τρόπους, πχ τηλέφωνο/email, για ΑμεΑ ειδικά για επικοινωνία με το κράτος, υποβολή ερωτήσεων και διαβίβαση θεμάτων που τους απασχολούν

 

Εφαρμογή στοχευμένων μέτρων για παροχείς υπηρεσιών σε ΑμεΑ

Συνεργαστείτε με παροχείς υπηρεσιών σε ΑμεΑ για εντοπισμό δράσεων που θα προφυλάξουν την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και πρόσβαση σε προστατευτικό εξοπλισμό

Διασφάλιση ότι υπάρχουν μέτρα για απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε περίπτωση που μειωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων φροντιστών

Μειώστε τη γραφειοκρατία στη διαδικασία προσλήψεων διασφαλίζοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας

Βραχυπρόθεσμη οικονομική ενίσχυση των παροχέων υπηρεσιών για διασφάλιση της οικονομικής τους βιωσιμότητας σε περίπτωση που μειωθεί η ζήτηση υπηρεσιών

Εφαρμόστε γραμμή επικοινωνίας για να επικοινωνούν με το κράτος και να διαβιβάζουν θέματα που τους απασχολούν

Δώστε προτεραιότητα σε πρακτορεία παροχής υπηρεσιών φροντίδας για πρόσβαση σε δωρεάν προσωπικό εξοπλισμό προστασίας όπως γάντια, μάσκες, αντισηπτικά κτλ

Διασφαλίστε ότι φροντιστές ΑμεΑ έχουν πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις για Covid19 μαζί με άλλες ομάδες επαγγελματικών που πρέπει να έχουν προτεραιότητα

 

Δράσεις για επαγγελματίες υγείας

 

Διασφαλείστε ότι οι ιατρικές υπηρεσίες για ασθενείς με covid19 είναι προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές και χωρίς διακρίσεις

 

Εφαρμόστε τις συστάσεις του ΠΟΥ για επαγγελματίες υγείας κατά την πανδημία του covid19 (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-rights-roles-respon-hw-covid-19.pdf?sfvrsn=bcabd401_0)

Διασφαλείστε ότι οι κλινικές που παρέχουν διαγνωστικούς ελέγχους και υπηρεσίες για το covid19 είναι πλήρως προσβάσιμες, τόσο για φυσικά εμπόδια (κτίρια/εξοπλισμός), στερεότυπα εναντίον της αναπηρίας και άρνηση παροχής απαράιτητων υπηρεσιών και οικονομικά εμπόδια.  Επίσης βεβαιώστε ότι οι σχετικές πληροφορίες για την προσβασιμότητα των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον covid19 φτάνουν στα ΑμεΑ και τους φροντιστές τους.

Παρέχετε πληροφόρηση σε κατανοητή και εναλλακτικές μορφές για να ικανοποιήσετε διαφορετικές ανάγκες. Μην περιορίζεστε σε φωνητική και γραπτή μορφή και εφαρμόστε μεθόδους επικοινωνίας κατανοητούς σε άτομα με νοητικές ή ψυχοκοινωνικές αναπηρίες ή και άλλες.

Προσφέρετε κατ’οίκον εξυπηρέτηση σε ΑμεΑ τόσο για γενικές ανάγκες υγείας αλλά και αν είναι εφικτό για ανάγκες που προκύπτουν σε ασθενείς covid19.

Ετοιμάστε και κυκλοφορήστε πληροφόρηση προς επαγγελματίες υγείας για να έχουν γνώση για πιθανές σε ΑμεΑ επιπτώσεις κοινωνικές ή στην υγεία τους από τον covid19.

Παρέχετε ικανοποιητική υποστήριξη σε ΑμεΑ με πολύπλοκες ή αυξημένες ανάγκες ειδικά αν βρίσκονται σε περιορισμό ή καραντίνα. Όπου χρειάζεται να γίνεται συντονισμός φροντίδας και υπηρεσιών μεταξύ υπηρεσιών υγείας, κοινωνικών υπηρεσιών, οικογένειας και φροντιστών.

 

Εφαρμόστε υπηρεσίες τηλεϊατρικής για ΑμεΑ

Προσφέρετε τηλεφωνική εξυπηρέτηση ή/και με μηνύματα και βιντεόκλησεις για παροχή υπηρεσιών υγείας σε ΑμεΑ, τόσο για γενικές υπηρεσίες υγείας, αποκατάστασης και όπου εφικτό σχετικά με covid19.

 

Δράσεις για παροχείς υπηρεσιών σε ΑμεΑ

 

Προνοήστε για σχέδιο δράσης που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών

Σε περιπτώσεις που θα μειωθεί το προσωπικό

Μειώστε τη γραφειοκρατία στη διαδικασία προσλήψεων διασφαλίζοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας

Εφαρμόστε περισσότερα προγράμματα εκπαίδευσης και αν είναι δυνατόν να προσφέρετε διαδικτυακά κατάρτιση για προετοιμασία νέων εργαζομένων ή διεύρυνση καθηκόντων σε υφιστάμενους

Ταξινομήστε και δώστε προτεραιότητα στις υπηρεσίες που είναι πιο απαραίτητες και αυτές που είναι απολύτως απαραίτητο να προσφέρονται απρόσκοπτα. Εντοπίστε τους ποιο ευάλωτους λήπτες υπηρεσιών σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει μείωση με στόχο να τους προστατέψετε.

 

Συχνή επικοινωνία με ΑμεΑ και τα δίκτυα υποστήριξης τους

Παρέχετε στοχευμένη ενημέρωση για τον covid19 με έμφαση σε πληροφορίες που αφορούν ΑμεΑ και τα δίκτυα υποστήριξης τους. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφόρηση για υπηρεσίες, τηλεϊατρική και γραμμές επικοινωνίας, σημεία προσβάσιμων υπηρεσιών υγείας και σημεία προμήθειας εξοπλισμού προστασίας η αποστείρωσης σε περίπτωση που χρειαστεί να αυτοπεριοριστούν.

Χρησιμοποιήστε ποικιλία πλατφόρμων επικοινωνίας όπως τηλεφωνία, μηνύματα, κοινωνικά δίκτυα, πάντα σε προσβάσιμες μορφές.

 

Μειώστε την πιθανότητα έκθεσης στον covid19 κατά την παροχή υπηρεσιών σε ΑμεΑ

Προσφέρετε εκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες σε ΑμεΑ σχετικά με προστασία από μόλυνση

Διασφαλίστε ότι οι επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες σε ΑμεΑ έχουν πρόσβαση σε εξοπλισμό προσωπικής προστασίας και εξετάστε την πιθανότητα αυξημένων παραγγελιών τέτοιου εξοπλισμού

Προσφέρετε κατάλληλες υπηρεσίες μέσω κατ’οίκον υπηρεσιών οι παρόμοιων πλατφόρμων της τηλεϊατρικής

 

Σε περιβάλλον συγκατοίκησης πολλών ατόμων εξετάστε:

Την αλλαγή ωρών επισκέψεων για να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης λαμβάνοντας υπόψη την πνευματική υγεία των ενοίκων ΑμεΑ

Εφαρμόστε επιπλέον μέτρα απομόνωσης και μέτρων ελέγχου μόλυνσης για ένοικους που δεν νοιώθουν καλά και δεν έχουν εισαχθεί στο νοσοκομείο, όπως π.χ. η σύσταση να φορά μάσκα το άτομο ή να περιοριστεί σε ένα δωμάτιο ή να μειώσει τις επισκέψεις που δέχεται.

Προσφορά ικανοποιητικής υποστήριξη σε ΑμεΑ με πολύπλοκες ή αυξημένες ανάγκες

 

Εντοπίστε τα άτομα που χρειάζονται αυξημένη υποστήριξη και μελετήστε μαζί τους, τις οικογένειες τους και κοινωνικές υπηρεσίες για λύσεις σε περίπτωση που μειωθεί ο αριθμός διαθέσιμων φροντιστών ή δεν υπάρχουν καθόλου

Εντοπίστε περιπτώσεις ψηλού κινδύνου για βία, κακοποίηση ή παραμέληση προς ΑμεΑ λόγω κοινωνικού αποκλεισμού και αναστάτωσης της ρουτίνας τους. Προσφέρετε προσβάσιμους τρόπους να ενημερώσουν αν είναι θύματα.

 

Δράσεις για την κοινωνία

 Βασικά μέτρα προστασίας να υιοθετηθούν από το ευρύ κοινό

Ακολουθήστε τις συστάσεις του ΠΟΥ για τα βασικά μέτρα προστασίας για τον covid19, μην υποτιμήσετε τον κίνδυνο, εσείς μπορεί να μην ανήκετε σε ομάδα ψηλού κινδύνου όμως μπορεί να μεταδώσετε τον ιό σε άτομο που είναι ευάλωτος

 

Οι εργοδότες να εφαρμόσουν ευέλικτο ωράριο και διαδικασίες ελέγχου της μόλυνσης

Ακολουθήστε τις συστάσεις του ΠΟΥ για προετοιμασία του χώρου εργασίας για την πανδημία (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6)

Εφαρμόστε μεθόδους που θα επιτρέψουν σε ΑμεΑ την τηλεεργασία. Διασφαλίστε ότι έχουν την απαραίτητη τεχνολογία, εξοπλισμό και βοηθήματα όπως και στο χώρο εργασίας.

Αν η τηλε εργασία είναι αδύνατη να επιτρέψετε σε ΑμεΑ που ανήκουν σε ομάδες ψηλού κινδύνου αν νοσήσουν να πάρουν πληρωμένη άδεια μέχρι ο κίνδυνος μόλυνσης να μειωθεί. Ερευνήστε τι σχέδια έχει ανακοινώσει το κράτος για το σκοπό αυτό.

Διασφαλίστε την πρόσβαση σε μέτρα ελέγχου της μόλυνσης όπως σε σημεία για απολύμανση χεριών.

 

Ρύθμιση ωραρίου εξυπηρέτησης ειδικά για ΑμεΑ

Μελετήστε την πιθανότητα προσφοράς ωραρίου για εξυπηρέτηση μόνο ΑμεΑ και άλλων ευάλωτων πολιτών. Επίσης προσφέρετε εναλλακτικές μορφές ψωνίσματος όπως διαδικτυακά.

 

Αυξημένη υποστήριξη να προσφέρετε από την οικογένεια, φίλους και γείτονες σε ΑμεΑ

 Επικοινωνείτε συχνά με το ΑμεΑ για παροχή οποιασδήποτε βοήθειας, φυσικής ή συναισθηματικής στήριξης με σεβασμό στα μέτρα περιορισμού που ισχύουν.

 

Να έχετε επίγνωση πως μιλάτε για τον covid19 και να προσέχετε να μην δημιουργείτε επιπλέον άγχος στους συνομιλιτές σας

Ενημέρωση απο CYTA για μετατροπή αναλογικών γραμμών σταθερού τηλεφώνου σε ευρυζωνικές

Σε ερώτηση που έστειλε η ομοσπονδία ασθενών (ΟΣΑΚ) προς τη CYTA για το πιο πάνω θέμα, έχουμε λάβει την πιο κάτω ενημέρωση:

Η μεταφορά της σταθερής τηλεφωνίας στο ευρυζωνικό δίκτυο αποτελεί αναγκαία τεχνική αναβάθμιση αφού η προηγούμενη τεχνολογία σταματά να υποστηρίζεται ανά το παγκόσμιο.

Το νέο ευρυζωνικό δίκτυο τηλεφωνίας της Cyta παρέχει αναβαθμισμένες και αξιόπιστες λύσεις για αδιάλειπτη σταθερή επικοινωνία και καλύπτει τις νέες αναβαθμισμένες ανάγκες των πελατών.

Συγκεκριμένα στην ευρυζωνική τηλεφωνία αναπτύξαμε λύση που παρέχεται χωρίς επιπρόσθετο εξοπλισμό με την ονομασία Telephony η οποία διασφαλίζει ότι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η τηλεφωνική υπηρεσία θα λειτουργεί κανονικά (αδιάλειπτη υπηρεσία 24/7).

Για πελάτες που επιθυμούν να έχουν στην ίδια σύνδεση και υπηρεσία Internet παρέχουμε τη δυνατότητα αγοράς mini UPS, το οποίο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος θα τροφοδοτήσει το modem ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν οι υπηρεσίες τηλεφωνίας και Ιnternet.

Το mini UPS μπορούν να το παραγγείλουν από την ιστοσελίδα της Cyta https://www.cyta.com.cy/product-list/el?FamilySN=5 με δωρεάν κατ’οίκον παράδοση εντός 2-3 εργάσιμων ημερών ή να το αγοράσουν από οποιοδήποτε Cytashop. Παρέχεται στην τιμή των €24 (συμπ. ΦΠΑ). Διευκρινίζουμε ότι οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν mini UPS και από οποιοδήποτε άλλο προμηθευτή.

Σημειώνεται ότι ακόμα και σε περίπτωση που το modem τεθεί εκτός λειτουργίας και το σταθερό τηλέφωνο δεν λειτουργεί, όλες οι εισερχόμενες κλήσεις που δέχονται οι πελάτες μπορούν να μεταφέρονται αυτόματα σε ένα κινητό ή άλλο σταθερό τηλέφωνο της επιλογής τους. Έτσι όταν κάποιος τους καλεί δεν θα χάνεται η κλήση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσουν τη διευκόλυνση αυτή που παρέχεται δωρεάν.

Μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που αφορούν την μετάβαση στην ευρυζωνική τηλεφωνία στις ιστοσελίδες:

www.cyta.com.cy/transfer-to-broadband-telephony και

www.cyta.com.cy/business-switch-to-broadband-telephony

Για την εξυπηρέτηση των μελών σας παρακαλώ όπως η οποιαδήποτε επικοινωνία απευθύνεται στο 132.

Νέα μέτρα περιορισμού διακίνησης πολιτών από 31/3/2020

Συνέπεια των παραβάσεων που έγιναν επί των περιορισμών που ανακοίνωσε προ ημερών η κυβέρνηση, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα 30/3/2020 τα πιο κάτω:

Σημαντική σημείωση: από τον περιορισμό στη μετακίνηση μία φορά την ημέρα εξαιρούνται μετακινήσεις από/προς φαρμακεία, αιμοδοσία, επίσκεψη σε γιατρό, σε άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και μεταφορά οπλίτη στην ΕΦ

από την 31η Μαρτίου στις 6 το πρωί:

 • Απαγορεύεται η σύναξη προσώπων στην όποια οικία πέραν των μόνιμα διαμενόντων προσώπων.
 • Απαγορεύεται η όποια μετακίνηση προσώπων από τις 9:00 μμ μέχρι τις 6:00 πμ όλες τις μέρες πλην όσων κατέχουν το έντυπο βεβαίωσης κυκλοφορίας εργαζομένου.
 • Η όποια κατ’ εξαίρεση μετακίνηση του όποιου προσώπου (έντυπο Β ή SMS) μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο μία φορά τη μέρα.
 • Το έντυπο Β θα αξιοποιείται μόνο από πολίτες άνω των 65 ετών. Όλοι οι υπόλοιποι θα στέλνουν SMS.

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις:

 • Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (υπεραγορές, παντοπωλεία, mini market, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, φρουταρίες, κάβες) θα παραμένουν κλειστές την Κυριακή. Αλλά θα μπορούν να κάνουν delivery.
 • Ο αριθμός προσώπων που θα επιβαίνουν σε ένα όχημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 πρόσωπα.
 • Αύξηση της ποινής του εξώδικου στα 300 ευρώ.
 • Θα γίνουν συστάσεις στις τράπεζες για έκδοση καρτών στους δικαιούχους.
 • Επιπλέον το υπουργείο υγείας μελετάει η ηλεκτρονική κατ΄οίκον επιτήρηση σε όσους έχουν εντοπιστεί θετικοί στον Κορωνοϊό

 

Δικαίωμα εισόδου στη δημοκρατία χωρίς προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού θα έχουν:

 • Όσοι έχουν μεταβεί σε χώρες του εξωτερικού για ιατρικούς σκοπούς και οι συνοδοί τους.
 • Οι φοιτητές που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
 • Θα πρέπει να κατέχουν βεβαίωση από τις κατά τόπους διπλωματικές αποστολές. Ενώ οι φοιτητές θα πρέπει να κατέχουν ειδική βεβαίωση κατόπιν αξιολόγησης των απαραίτητων ιατρικών πιστοποιητικών από τριμελές ιατρικό συμβούλιο.
 • Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική διεύθυνση του παγκύπριου ιατρικού συλλόγου. Αν παραστεί ανάγκη θα ναυλωθούν πτήσεις για την μεταφορά τους στην Κύπρο. Όλοι όσοι επιστρέψουν θα τεθούν σε καραντίνα εκτός των ατόμων που είχαν μεταβεί για ιατρικούς λόγους και θα παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό για να ακολουθούν την θεραπεία που κάνουν.

Πληροφορίες για τον περιορισμό στις μετακινήσεις πολιτών για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο

(Τα 2 σχετικά έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στο τέλος του κειμένου αυτού)

Προς μέλη Ο.ΠΑ.Κ.:

Ενδιαφέρει άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις –

ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Στο σημερινό τελευταίο διάταγμα 24/3/2020 μετά την εφαρμογή του μέτρου έγκρισης διακίνησης το οποίο ισχύει (από τις 6.00 μ.μ. της 24ης Μαρτίου 2020 μέχρι τις 06.00 π.μ. της 13ης Απριλίου 2020) για όσους θα βγουν από το σπίτι τους, έχει γίνει διαφοροποίηση και εξαιρούνται από την απαγόρευση αχρείαστων μετακινήσεων και οι ακόλουθες περιπτώσεις:
(i) Η μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση η οποία είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη επικοινωνία και επαφή γονέων και τέκνων,
(ii) η μετάβαση για εξειδικευμένες θεραπείες για ΑμεΑ ή πρόσωπα με χρόνιες παθήσεις.

Τα μέτρα περιορισμού που τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 24/3 θα επιτρέπουν για πολύ συγκεκριμένους λόγους εξαίρεση, για την οποία θα δίνεται έγκριση διακίνησης για χρονικό διάστημα 3 ωρών από τον χρόνο της έγκρισης. Η έγκριση θα παρέχεται είτε με γραπτό μήνυμα SMS που θα αποστέλλεται στον αριθμό 8998 χωρίς χρέωση ή με συμπλήρωση των εντύπων (*).

Υπάρχουν δύο έντυπα (θα τα βρείτε στο τέλος) τα οποία μπορούν να συμπληρωθούν για σκοπούς διακίνησης. Το ένα συμπληρώνεται από τον εργοδότη ή τον αυτοεργοδοτούμενο, και το δεύτερο, που αφορά τη διακίνηση για απολύτως αναγκαίους προσωπικούς λόγους, από τον ενδιαφερόμενο πολίτη, ως υπεύθυνη δήλωση και ο πολίτης επιλέγει έναν από τους πιο κάτω λόγους:

Ο αριθμός 1 αφορά μετάβαση σε φαρμακείο, η γιατρό ή για αιμοδοσία
Ο αριθμός 2 είναι για μετάβαση σε κατάστημα για αγορά προμηθειών πρώτης ανάγκης
Ο αριθμός 3 είναι για μετάβαση σε τράπεζα όταν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή,
Ο αριθμός 4 είναι επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα
Ο αριθμός 5 είναι διακίνηση για βοήθεια σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή που βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή βρίσκονται σε καραντίνα
Ο αριθμός 6 είναι μετακίνηση για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικιδίου ζώου εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα και περιορίζονται σε γειντιάζουσες με την κατοικία τους περιοχές.
Ο αριθμός 7 είναι μετάβαση σε τελετή, κηδεία, βάφτιση που επιτρέπεται σε συγγενείς πρώτου βαθμού με μέγιστο αριθμό τα 10 άτομα
Ο αριθμός 8 είναι για περίπτωση διακίνησης αναγκαία η οποία δεν περιλαμβάνεται στις 7 προηγούμενες

 

Για λήψη άδειας μέσω sms η διαδικασία είναι:

Αποστολή στον αριθμό: 8998

Το μήνυμα θα περιέχει:

ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 8, ανάλογα με τον λόγο που γίνεται η αίτηση εξόδου από το σπίτι όπως αναγράφονται πιο πάνω, ακολούθως κενό, αριθμός ταυτότητας, κενό, ταχυδρομικός κώδικας και αποστολή.

 

Π.χ. Αν θα σας επισκεφτεί ένας συγγενής για να σας φέρει κάτι θα πρέπει να στείλει το πιο κάτω μήνυμα:

(υποθέτουμε ότι ο συγγενής σας έχει αριθμό ταυτότητας 010101 και ο ταχυδρομικός του κώδικας στην οικία του είναι 4444)

5 010101 4444

 

Αν εσείς χρειαστεί να βγείτε για να πάτε π.χ. σε τράπεζα θα πρέπει να στείλετε το πιο κάτω μήνυμα:

(υποθέτουμε ότι έχετε αριθμό ταυτότητας 020202 και ο ταχυδρομικός κώδικας στην οικία σας είναι 7777)

3 020202 7777

 

η άδεια είναι ατομική και αν διακινηθούν δύο άτομα ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει ο καθένας τη δική του άδεια. Δηλαδή αν θα σας διακινήσει ο φροντιστής σας πρέπει και αυτός να πάρει άδεια εκτός αν είναι εντός των ώρων εργασίας του.

 

*Τα έντυπα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ:

ΈΝΤΥΠΟ Α για εργαζόμενους (συμπληρώνεται από τον εργοδότη ή τον αυτοεργοδοτούμενο)

ΕΝΤΥΠΟ Β για άλλους λόγους

Μέτρα Αντιμετώπισης, Προστασίας & Εξάπλωσης Κορωναϊού

Δελτίο Τύπου

20 Μαρτίου 2020

 

Υπό το φώς των δεδομένων που δημιουργήθηκαν για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κορωναιού και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την προστασία και πρόληψη της ευάλωτης ομάδας των Μελών / Φροντιζομένων της Οργάνωσης Παραπληγικών  Κύπρου οι οποίοι  λαμβάνουν την Υποστηρικτική κατ’ οίκον Υπηρεσία Φροντίδας,  η Διεύθυνση και το Δ.Σ. της Οργάνωσης έλαβε, επιπρόσθετα των οδηγιών της πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας, τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

 

1.       Την καθημερινή επικοινωνία και αλληλοενημέρωση με όλους τους Φροντιστές και Φροντιζομένους Παγκύπρια, για θέματα:

α. Εφαρμογής αυστηρής προσωπικής υγιεινής

β. Περιορισμό της διακίνησης, εκτός σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης

2.       Τον προληπτικό έλεγχο και διαχείριση πιθανού περιστατικού στο Προσωπικό, τα Μέλη & Φροντιζομένους.

3.       Την διευθέτηση δικτυού υποστήριξης από υφιστάμενους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγο, με σκοπό την μείωση πιθανής ανησυχίας και στρες.

4.       Την τμηματοποίηση των Φροντιζομένων ανάλογα με των  αναγκών και  ώρες παροχής Φροντίδας, με γνώμονα την   πρόληψη και προστασία πιθανής δυνητικής εξάπλωσης.

5.       Την μείωση ωρών Φροντίδας και την επέκταση της υπηρεσίας ‘On Call” για επείγον περιστατικά, με όφελος την ελαχιστοποίηση επαφών.

 

Έγκριση τροποποιημένου καταστατικού Ο.ΠΑ.Κ.

Με επιστολή ημερομηνίας 17/2/2020 έχουμε ενημερωθεί για την έγκριση του τροποποιημένου καταστατικού της οργάνωσης μας, βάση του Νόμου Ν.104(Ι)/2017. Την σχετική επιστολή μπορείτε να την διαβάσετε εδώ:έγκριση νέο καταστατικό

Νέο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας

Αναρτούμε πληροφορίες για το νέο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής και παρακαλούμε όσα μέλη έχουν σχόλια/εισηγήσεις να μας ενημερώσουν. Μπορείτε να το κατεβάσετε σε αρχείο pdf εδώ:ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πολιτική Άμυνα – Σχέδιο ‘Τρίπος’ για ΑμεΑ σε περιπτώσεις συμφορών

Την 1η Σεπτεμβρίου 2016 το Τμήμα Πολιτικής Άμυνας σε δημοσιογραφική διάσκεψη ανακοίνωσε τη λειτουργία του σχεδίου ‘Τρίπος’ για γρήγορη προσφορά στήριξης σε άτομα με αναπηρίες ή άτομα με άλλα προβλήματα υγείας σε περιπτώσεις συμφορών. Μέσα από το σχέδιο δημιουργήθηκε αρχείο στο οποίο το κάθε άτομο μπορεί να δηλώσει εθελοντικά ότι επιθυμεί να συμμετέχει και δηλώνει τα στοιχεία του τα οποία διατηρούνται σε αρχείο του Τμήματος Πολιτικής Άμυνας. Δημοσιεύουμε ξανά τις σχετικές πληφορορίες για ενημέρωση των πολιτών και ειδικά όσους επηρεάζει.

Πληροφορίες για το σχέδιο μπορείτε να διαβάσετε στο αρχείο pdf εδώ: 2016.sxedio.Tripos

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής μπορείτε να κατεβάσετε εδώ:  2016.entypo.symmetoxis.tripos

Διαγωνισμός για προμήθεια μηχανημάτων εκγύμνασης για υπαίθριους χώρους

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές για την προμήθεια μηχανημάτων εκγύμνασης για υπαίθριους χώρους για δημιουργία τεσσάρων (4) σημείων στο Παραλίμνι με τέτοια μηχανήματα. Η δράση αποτελεί κομμάτι του έργου Τουρισμός χωρίς Εμπόδια για Όλους – ΕΡΜΗΣΙΙ που υλοποιείται μέσα από τα ταμεία Interreg Ελλάδα – Κύπρος. Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα του διαγωνισμού εδώ: έγγραφα διαγωνισμού

 

Εκδήλωση διαμαρτυρίας σήμερα 2/12 στις 11:00πμ έξω από τη Βουλή

 

ΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΡΙΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΕΙ

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ 2/12/19 ΓΙΑ ΤΟΥ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ:

 

 • ΓΙΑΤΙ Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΠΩΣ Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
 • ΓΙΑΤΙ ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΑΝ ΟΤΑΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (της οποίας τη σύνθεση αποφάσισε η κοινοβουλευτική επιτροπή εσωτερικών), ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. *η επιτροπή προσβασιμότητας που προνοείται στον κανονισμό 61ΗΑ στον περί ρυθμίσεως οδών και οικοδομών νόμο.
 • ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΓΝΟΟΥΝ.
 • ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (εκτός αν θεωρούν ότι τα παραπληγικά/τετραπληγικά άτομα πρέπει να είναι άνεργα).

 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΣΕ ΝΟΜΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΝΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. (πιο κάτω υπάρχουν σχετικές πληροφορίες)

 

ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ.

ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΟΤΙ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ.

 

ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΕΧΤΟΥΜΕ ΦΙΜΩΣΗ

ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΕΧΤΟΥΜΕ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΕΧΤΟΥΜΕ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

 

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε τη Σύμβαση με τον περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικό) Νόμο του 2011, Ν. 8(ΙΙΙ)/2011 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 4.3.2011. Με την ψήφιση του Νόμου, η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο ενσωματώνονται στην κυπριακή νομοθεσία. H Σύμβαση του ΟΗΕ και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο τίθενται σε ισχύ για την Κυπριακή Δημοκρατία από την 27η Ιουλίου 2011.

 

CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

            Article 4 – General obligations

 1. In the development and implementation of legislation and policies to implement the present Convention, and in other decision-making processes concerning issues relating to persons with disabilities, States Parties shall closely consult with and actively involve persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations.

Επιπλέον σημειώνουμε πιο κάτω τα συμπεράσματα της αρμόδιας επιτροπής του ΟΗΕ που εξέτασε την υλοποίηση των προνοιών της πιο πάνω σύμβασης τα οποία υιοθέτησε στην 322η συνεδρία στις 5 Απριλίου 2017 με κυριότερα το τελευταίο κομμάτι του σημείου 7 και το 8:

 1. While noting the existence of a law regulating the obligation of public services to consult with the Confederation of the Disabled People Organization, the Committee remains concerned about the insufficient financial and other resources provided to and inadequate collaboration with representative organizations of persons with disabilities regarding all disability-related issues. The Committee is also concerned by the absence of a representative organisation of persons with intellectual disabilities. Furthermore, the Committee is concerned that contributions by representative organizations of persons with disabilities into national decision-making processes are not acknowledged appropriately.

8.The Committee recommends that the State party urgently, effectively and substantially increase the support to, collaboration with and impact of all representative organisations of persons with disabilities in capacity building and in cross-sectoral development, implementation and monitoring of policies, laws and programmes.’

 

Τις δύο σχετικές επιστολές μπορείτε να τις κατεβάσετε ΕΔΩ