ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

5 ΜΑΙΟΥ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΕΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ:
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Η ανεξάρτητη διαβίωση αποτελεί σημαντικό μέρος των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας σε μια χώρα με στόχο την εξυπηρέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Η ανεξάρτητη διαβίωση υλοποιείται με τον συνδυασμό διαφόρων δράσεων σε προσωπικό αλλά και περιβαλλοντικό/κοινωνικό επίπεδο με στόχο την προσφορά στα άτομα με αναπηρίες, και ειδικά στα άτομα με βαριές αναπηρίες τον πλήρη έλεγχο της δικής τους ζωής. Στόχος πρέπει να είναι να απολαμβάνουν ισότιμη συμμετοχή στη ζωή, ενσωματωμένοι στην κοινωνία και πρόσβαση στις ευκαιρίες στη ζωή, σε κάθε πτυχή της ζωής. Η ανεξάρτητη διαβίωση αφορά την πρόσβαση στο περιβάλλον, στις μεταφορές, στην πληροφόρηση και την προσφορά στα άτομα με αναπηρίες των απαραίτητων υπηρεσιών στήριξης και προσωπικής βοήθειας για να αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες και εμπόδια που δημιουργεί η αναπηρία στη ζωή τους επιτρέποντας τους να ζουν αυτόνομα, ανεξάρτητα και όπως και όπου οι ίδιοι αποφασίζουν. Παράλληλα προσφέρει στην κοινωνία τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις ικανότητες και δυνατότητες όλων των μελών της.

Η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες θεωρείται σταθμός και ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία της αναπηρίας, αλλά και χάρτης πορείας των κρατών για τη διαχείριση της αναπηρίας. Έχει κυρωθεί σε νόμο στη χώρα μας το 2011. Το άρθρο 19 της πιο πάνω σύμβασης έχει τίτλο ‘Ανεξάρτητη διαβίωση και ενσωμάτωση στην κοινότητα’ και προνοεί ότι τα κράτη μέρη, αναγνωρίζουν το ίσο δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρίες να ζουν στην κοινότητα με επιλογές ίσες με άλλους και λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν πλήρη απόλαυση από άτομα με αναπηρίες του δικαιώματος αυτού και την πλήρη ενσωμάτωση και συμμετοχή τους στην κοινότητα, περιλαμβανομένων, διασφαλίζοντας ότι:
(β) τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση σε σειρά οικιακών και άλλων κοινοτικών υπηρεσιών υποστήριξης, περιλαμβανομένης προσωπικής βοήθειας που είναι αναγκαία για υποστήριξη της διαβίωσης και ενσωμάτωσης στην κοινότητα, και για αποτροπή απομόνωσης ή διαχωρισμού από την κοινότητα.

Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα στη χώρα μας είναι η εργοδότηση φροντιστών και ή αγορά υπηρεσιών από φροντιστές. Το κόστος αυτών των υπηρεσιών είναι πολύ ψηλό ενώ τα επιδόματα που δίνονται από το κράτος χαμηλά. Η Οργάνωση Παραπληγικών πρόσφατα ζήτησε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναθεωρηθεί ο τρόπος στήριξης για αγορά υπηρεσιών φροντίδας και ανάμεσα σε άλλα ζητήσαμε το άτομο με τετραπληγία που χρειάζεται υπηρεσίες φροντίδας στον μεγαλύτερο βαθμό, να έχει το δικαίωμα να μειωθεί το επίδομα φροντίδας που λαμβάνει σήμερα και το κράτος να του προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας αντί χρήματα. Αυτό βέβαια να είναι επιλογή του ατόμου για να διασφαλιστεί η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και προσωπικής περιποίησης.

Παράλληλα έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό Εσωτερικών να αναθεωρηθούν και αναβαθμιστούν οι όροι εργοδότησης αλλοδαπών για να εξυπηρετούν τα άτομα με αναπηρίες καλύτερα πάντα με σεβασμό στα δικαιώματα του αλλοδαπού εργαζόμενου όπως:

• Τροποποίηση του συμβολαίου εργοδότησης αλλοδαπών με τρόπο που θα διασφαλίζει την εξυπηρέτηση του ατόμου με αναπηρία και προστασία του από εκμετάλλευση
• Δημιουργία μητρώου με αλλοδαπούς οικιακούς βοηθούς που έχουν άδεια αλλαγής εργοδότη για να εντοπίζουμε άμεσα και εύκολα άτομα για εργοδότηση τα οποία βρίσκονται στη χώρα μας
• Να δημιουργηθεί τμήμα στο Υπουργείο Εσωτερικών στο Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με πλήρως καταρτισμένους και ενημερωμένους λειτουργούς για να εξυπηρετούν καλύτερα τα άτομα με αναπηρίες που εργοδοτούν αλλοδαπούς
• Σημειώνουμε ότι συχνά άτομα με βαριές αναπηρίες γίνονται θύματα εκμετάλλευσης και τους χρησιμοποιούν σαν ‘όχημα’ για να έρθουν στην χώρα μας αλλοδαποί οι οποίοι λίγο μετά που φτάνουν κάνουν παράπονο εναντίον του ατόμου με αναπηρία που τους εργοδοτεί και ζητούν να εργαστούν αλλού ή τους εγκαταλείπουν

Παράλληλα περιμένουμε από το Υπουργείο Εργασίας να μας ενημερώσει πως οι υπηρεσίες φροντίδας που μπορούν να προσφερθούν μέσα από τις πρόνοιες του νόμου για το Ε.Ε.Ε. μπορούν να στηρίξουν τα άτομα με αναπηρίες και σε πιο βαθμό με στόχο την ανεξάρτητη διαβίωση. Θεωρούμε ότι πρέπει να συμπληρώσουν κάποια από τα κενά που υπάρχουν.

Με τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat το 2012 ο μέσος όρος δαπανών για κοινωνική πρόνοιας στις χώρες της ΕΕ ήταν 29% του ΑΕΠ με την Κύπρο να δαπανά 23%. Στα στοιχεία δαπανών για κοινωνική πρόνοια ανά κατηγορία βλέπουμε όμως ότι για θέματα αναπηρίας ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 7% του συνόλου ενώ η Κύπρος δαπανά μόλις 3.46% και βρίσκεται στην τελευταία θέση. Κάτι που δεν μας τιμά ενώ δείχνει και τα περιθώρια που υπάρχουν για αναβάθμιση των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας στη χώρα μας σε θέματα αναπηρίας.

Καλούμε το κράτος να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί και μέσω των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας να στηρίξει στον απαραίτητο βαθμό τα άτομα με αναπηρίες για να μπορούν να ζουν σε συνθήκες ανεξάρτητης διαβίωσης και ισότιμης συμμετοχής στη ζωή επιτρέποντας στην κοινωνία να αξιοποιήσει τις ικανότητες όλων των πολιτών.
Καλούμε τα άτομα με βαριές αναπηρίες, την ερχόμενη Κυριακή 10/5/2015 να προγραμματίσουν δραστηριότητες εκτός της οικίας τους σε χώρους που επισκέπτεται το κοινό, να κάνουν δραστηριότητες που τους ευχαριστούν με στόχο να ‘φανούν’ σαν ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Να βοηθήσουμε την κοινωνία να αντιληφθεί ότι υπάρχουμε και ότι με την κατάλληλη υποστήριξη μπορούμε να συμμετέχουμε ισότιμα στη ζωή.
Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, 5/5/2015, www.opak.org.cy

Αγγελία για αγορά υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου δέχεται αιτήσεις για αγορά υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης. Οι ανάγκες αφορούν προσφορά υπηρεσιών έξι με εννέα ώρες την εβδομάδα. Ο αιτητής/αιτήτρια πρέπει να δηλώσει στην αίτηση του/της την αμοιβή που ο ίδιος/ίδια ζητεί ανά ώρα για προσφορά υπηρεσιών, κυρίως στο Κέντρο Νωτιωμυελικών Κακώσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας (Πτέρυγα Παραπληγικών), στο οίκημα της Οργάνωσης στη Λευκωσία και κατ’οίκων. Υποχρέωση καταβολής κοινωνικών ασφαλίσεων θα έχει ο αιτητής/αιτήτρια.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Κλινικής ή Συμβουλευτικής  Ψυχολογίας  και μέλος των εγγεγραμμένων ψυχολόγων στο Υπουργείο Υγείας. Οποιαδήποτε πείρα σε κέντρο αποκατάστασης ατόμων με κάκωση νωτιαίου μυελού θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Τελευταία μέρα αποστολής αιτήσεων 15/3/2015. Οι αιτήσεις από ενδιαφερόμενους να σταλούν στο email:opakapplication@mail.com η στο φαξ: 22423540.

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου χαιρετίζει την απόφαση του Δήμου Λευκωσίας να παραχωρήσει δωρεάν χώρους στάθμευσης σε άτομα με αναπηρία κατά την περίοδο των Χριστουγέννων στη λεωφόρο Μακαρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου χαιρετίζει την απόφαση του Δήμου Λευκωσίας να παραχωρήσει δωρεάν χώρους στάθμευσης σε άτομα με αναπηρία κατά την περίοδο των Χριστουγέννων στη λεωφόρο Μακαρίου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης.

Ο Δήμος Λευκωσίας, όπως ανακοίνωσε, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του, παραχωρεί δωρεάν 6 χώρους στάθμευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες που θέλουν να επισκεφτούν το Pop Up Festival 2014, τη Λεωφόρο Χριστουγέννων και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου στη Μακαρίου.

Οι χώροι αυτοί βρίσκονται στον μεγάλο χώρο στάθμευσης στις οδούς Μακαρίου και Θεοφάνη Θεοδότου και θα επιτηρούνται τα Σαββατοκύριακα.

Για το λόγο αυτό, άτομα με αναπηρία, κάτοχοι της μπλε κάρτας στάθμευσης, θα μπορούν να σταθμεύουν δωρεάν στο χώρο μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2015.

Η πιο πάνω απόφαση του Δήμου Λευκωσίας είναι μια θετική δράση η οποία έμπρακτα δείχνει την αναγνώριση εκ μέρους του Δήμου Λευκωσίας του προβλήματος στάθμευσης που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και πρέπει να παραδειγματίσει και τους άλλους Δήμους μέχρι να καταφέρουμε να υπάρχουν ικανοποιητικοί χώροι στάθμευσης για εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία και ειδικά όσων αντιμετωπίζουν βαριές μορφές κινητικής αναπηρίας.

Παράλληλα καλούμε τους συμπολίτες μας να σέβονται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να σταθμεύουν στους ειδικούς χώρους στάθμευσης για ΑμεΑ και να μην σταθμεύουν παράνομα σε αυτούς. Πριν σταθμεύσουν για δική τους ευκολία χωρίς να είναι δικαιούχοι σε χώρο στάθμευσης που προορίζεται για ΑμεΑ ας σκεφτούν την ταλαιπωρία που προκαλούν στους συνανθρώπους τους με αναπηρία.

Για το Δ.Σ.,
Δημήτρης Λαμπριανίδης
Πρόεδρος

Τελική ημερίδα κλεισίματος έργου ΕΡΜΗ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελική ημερίδα κλεισίματος του έργου ‘ΕΡΜΗ – Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας ‘ το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013” το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Η εκδήλωση έγινε στο ξενοδοχείο Hilton τη Λευκωσία την Τρίτη 16/12/2014 και πέρα από μέλη της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου και άτομα με αναπηρία για τα οποία το έργο αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής τους και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς αυτούς, παρών ήταν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ανδρέας Ασσιώτης, ο Γενικός Διευθυντής τηςΓενικής Διεύθυνσης Ευρωπαικών Προγραμμάτων κ. Γεώργιος Γεωρεγίου, ο Γενικός Διευθυντης του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού κ. Μάριος Χαννίδης και η Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες κ. Χριστίνα Φλουρέντζου.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ο Δήμος Λευκωσίας παραχωρεί δωρεάν χώρους στάθμευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες κατά την περίοδο των Χριστουγέννων στη λεωφόρο Μακαρίου

Ο Δήμος Λευκωσίας, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του, παραχωρεί δωρεάν 6 χώρους στάθμευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες που θέλουν να επισκεφτούν το Pop Up Festival 2014, τη Λεωφόρο Χριστουγέννων και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου στη Μακαρίου.

Οι χώροι αυτοί βρίσκονται στον μεγάλο χώρο στάθμευσης στις οδούς Μακαρίου και Θεοφάνη Θεοδότου και θα επιτηρούνται τα Σαββατοκύριακα.

Για το λόγο αυτό, άτομα με ειδικές ανάγκες που τα αυτοκίνητά τους φέρουν την επίσημη σήμανση, θα μπορούν να σταθμεύουν δωρεάν στο χώρο μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2015.

Από το Δήμο Λευκωσίας

11 Δεκεμβρίου 2014

Ενδιαφέρει μέλη: οικονομικοί λογαριασμοί 2013

Αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι θέλουν να μελετήσουν τους οικονομικούς λογαριασμούς της προηγούμενης οικονομικής περιόδου μπορούν να τους κατεβάσουν στον υπολογιστή τους κατεβάζωντας το αρχείο: OPAK2013.SIGNED

Ομιλία Προέδρου Ο.ΠΑ.Κ. στην εκλογική συνέλευση της ΚΥΣΟΑ 15/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΣΟΑ 15/11/2015

Ομιλία προέδρου της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου

Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες και φίλοι,

Θέλω με τη σειρά μου να ευχηθώ κάθε επιτυχία στη γενική συνέλευση της ΚΥΣΟΑ  με στόχο την πρόοδο στα θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες στη χώρα μας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής που απολαμβάνουν.

Η χώρα μας παρουσιάζει σοβαρά ελλείμματα στις παροχές γενικά στα άτομα με αναπηρίες και ειδικά στην προσφορά ίσων ευκαιριών συμμετοχής στη ζωή. Κάτι που προσωπικά θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό αφού το κάθε άτομο με αναπηρία όταν απολαμβάνει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στη ζωή θα μπορέσει να αξιοποιήσει τις ικανότητες του και να ενσωματωθεί στην κοινωνία στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν θέση στην κοινωνία και αυτή η θέση είναι μέσα στην κοινωνία’ όπως ο κάθε πολίτης. Με σεβασμό στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του και την προστασία την οποία πρέπει να απολαμβάνει μέσα από τις πολιτικές που εφαρμόζει το κράτος. Πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας οι οποίες πρέπει να μεγεθύνονται και να αποτελούν κομμάτι της προόδου της χώρα μας.

Διεκδικούμε σεβασμό από την κοινωνία και αξιοπρεπή μεταχείριση αλλά αυτό τα τελευταία 3 χρόνια, δυστυχώς, απουσιάζει μέσα στην ΚΥΣΟΑ.  Προηγήθηκε η προσυνεννοημένη εκδίωξη του πρώην προέδρου της ΚΥΣΟΑ κ. Μίκη Φλουρέντζου από το ΚΔΣ της ΚΥΣΟΑ στην προηγούμενη εκλογική συνέλευση το 2011, κάτι που προσωπικά χαρακτήρισα ανέντιμο με τον τρόπο που έγινε αλλά και προσβλητικό για όλους μας αλλά και την ΚΥΣΟΑ. Ο αποκλεισμός του πρώην προέδρου της ΚΥΣΟΑ από τη συμμετοχή στο σημερινό ΚΔΣ συνοδεύτηκε με πολλές αρνητικές εξελίξεις. Πρωτίστως κάποιοι έδιωξαν ένα ικανό και χρήσιμο συνεργάτη κάτι το οποίο δεν είχαμε την πολυτέλεια να συμβεί.

Με την ανάληψη των καθηκόντων από τον νυν πρόεδρο, η λειτουργία της ΚΥΣΟΑ άλλαξε δραματικά. Παρατηρήσαμε και ζήσαμε φαινόμενα και συμπεριφορές απαράδεκτες και προσβλητικές, τόσο ατομικά αλλά και σε επίπεδο Οργάνωσης μέλους. Έχουμε καταγγείλει γραπτώς τόσο εγώ αλλά και μέλη άλλων οργανώσεων μελών της ΚΥΣΟΑ συμπεριφορές και καταστάσεις που δεν πρέπει να συμβαίνουν και να γίνονται αποδεκτές.

Θα αναφέρω κάποια περιστατικά τα οποία είναι καταγραμμένα στο αρχείο της ΚΥΣΟΑ. Έχουμε δει παραποίηση πρακτικών συνεδριάσεων του ΚΔΣ,  στοχοποίηση ατόμων τα οποία υποστηρίζουν διαφορετική άποψη και να γίνονται θύματα φραστικής επίθεσης και ανάρμοστης προσβλητικής συμπεριφοράς. Πού; Σε μια συνομοσπονδία η οποία βασίζει τις διεκδικήσεις της στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Αποκορύφωμα της απαράδεκτης συμπεριφοράς του νυν προέδρου της ΚΥΣΟΑ ήταν ο αποκλεισμός οργανώσεων μελών της από διαδικασία διαβούλευσης με το κράτος επειδή έχουν διαφορετική άποψη από την πλειοψηφία. Δηλαδή αυτό που κερδίσαμε με σκληρή δουλειά για τα άτομα με αναπηρίες κάποιοι προσπαθούν να το στερήσουν από κάποια άτομα με αναπηρίες ή οργανώσεις. Επίσης έχουμε παρατηρήσει να γίνονται ενέργειες χωρίς να είναι ενήμεροι όλοι οι αξιωματούχοι του ΚΔΣ της ΚΥΣΟΑ ή οι οργανώσεις μέλη για θέματα που τους αφορούν.

Η οργάνωση που εκπροσωπώ αλλά και πρόεδρος άλλης οργάνωσης μέλους της ΚΥΣΟΑ αναγκαστήκαμε λόγω όσων περίγραψα να αναιρέσουμε την εμπιστοσύνη μας προς τον νυν πρόεδρο της ΚΥΣΟΑ το 2013. Θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντα του είναι επιζήμιος προς τα άτομα με αναπηρίες και απουσιάζει ο σεβασμός προς τους συναδέλφους και ειδικά όσους έχουν διαφορετική άποψη. Για αποφυγή παρεξηγήσεων θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν θα διεκδικήσω θέση αξιωματούχου στην ΚΥΣΟΑ και δεν θέλω αυτά που έχω πει να ερμηνευτούν λανθασμένα. Η κριτική που ασκώ συνοδεύεται με στοιχεία και όσα έχω αναφέρει προηγουμένως είναι καταγραμμένα στο αρχείο της ΚΥΣΟΑ μαζί με πολλά άλλα.

Ένα χαρακτηριστικό της αναπηρίας είναι η ποικιλομορφία και αρκετές οργανώσεις έχουν μέλη με πολλαπλές αναπηρίες οι ανάγκες των οποίων διαφέρουν μεταξύ τους. Είναι λογικό και αναμενόμενο η κάθε ομάδα ατόμων με αναπηρίες να έχουν ιδιαίτερες ανάγκες οι οποίες πρέπει να εξυπηρετούνται. Δημοκρατία δεν σημαίνει αποφασίζω και επιβάλλω, η Δημοκρατία απαιτεί σεβασμό στην άποψη όλων και ειδικά των μειονοτήτων που συνήθως αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα.

Τα επόμενα χρόνια μας επιφυλάσσουν πολλές προκλήσεις με ίσως μεγαλύτερη τη νέα νομοθεσία την οποία η Υπουργός Εργασίας δεσμεύτηκε να πάρει στη βουλή για ψήφιση αφού οι εξελίξεις γύρω από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ήταν αρνητικές. Η συζήτηση αυτού του θέματος έφερε κοντά ξανά όλες τις οργανώσεις και συνεργαστήκαμε και συναποφασίσαμε ορισμένα πράγματα τα οποία όμως ο πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ δεν φρόντισε να διαβιβαστούν έγκαιρα στη βουλή και στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η Υπουργός Εργασίας στις 4/7/2014 να δηλώνει στη βουλή ότι το αναπηρικό κίνημα ήταν σύμφωνο με το προσχέδιο νόμου για το ΕΕΕ. Επιπλέον, μάθαμε εκ των υστέρων ότι ο πρόεδρος και ο γραμματέας της ΚΥΣΟΑ έστειλαν επιστολή στις 2/7/2014 για το θέμα, δηλαδή την μέρα που έγινε συνεδρία της ΚΥΣΟΑ και συμμετείχαμε χωρίς να μας ενημερώσουν. Τέτοια έλλειψη ενημέρωσης παρατηρήθηκε δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις και ευθύνη για αυτό έχει και ο γραμματέας της ΚΥΣΟΑ. Τέτοιες συμπεριφορές αγαπητοί είναι απαράδεκτες και δεν είναι τυχαίο που οι συνεδρίες του ΚΔΣ της ΚΥΣΟΑ γίνονται συχνά με οριακή απαρτία. 10 ή 11 άτομα από τα 29 μέλη του ΚΔΣ κάτι που δεν μπορεί να θεωρείται επαρκή εκπροσώπηση του αναπηρικού κινήματος.

Λόγω όσων προανέφερα η Οργάνωση Παραπληγικών θα μελετήσει στην επόμενη ΓΣ της τη συμμετοχή της στην ΚΥΣΟΑ.

Εύχομαι και ελπίζω ο τρόπος λειτουργίας της ΚΥΣΟΑ να αλλάξει άμεσα και να υπάρχει ο απαραίτητος σεβασμός και συναδελφικότητα.

Η ΚΥΣΟΑ πρέπει να είναι ένας αξιόπιστος και σοβαρός εταίρος του κράτος με στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των ΑμεΑ και σαν συνομοσπονδία να ενισχύει τη δράση των οργανώσεων μελών και το ρόλο τους.

 

Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε καλό για όλους, κυρίως υγεία.

Δημήτρης Λαμπριανίδης

Προς Διοικητικά Συμβούλια Οργανώσεων που εκπροσωπούν Άτομα με Αναπηρίες – συνεργασία για ετοιμασία νομοθεσίας πρόνοιας για άτομα με αναπηρίες

Προς Διοικητικά Συμβούλια Οργανώσεων που εκπροσωπούν Άτομα με Αναπηρίες

Θέμα:  συνεργασία για ετοιμασία νομοθεσίας πρόνοιας ειδικά για τα άτομα με αναπηρίες

Με την παρούσα η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου καλεί σε συνεργασία τα μέλη των Δ.Σ. των οργανώσεων που εκπροσωπούν ΑμεΑ με σκοπό τη δημιουργία νομοθεσίας πρόνοιας η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες στον καλύτερο βαθμό, θα αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρίες ως φορέα δικαιωμάτων με σεβασμό στην αξιοπρέπεια τους και θα προσφέρει στο άτομο με αναπηρία τις απαραίτητες προϋποθέσεις για  ενσωμάτωση του στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Όπως είναι γνωστό, μετά τις αντιδράσεις εκ μέρους των οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες για το νόμο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ο οποίος αντικατέστησε το νόμο και τις πρόνοιες για Δημόσιο Βοήθημα, η Υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει την ανάγκη ψήφισης ειδικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες αφού αυτά έχουν ειδικές ανάγκες και χρειάζονται ειδική μεταχείριση. Κύριο επιχείρημα τουλάχιστον εμάς είναι ότι η αναπηρία φέρνει στη ζωή του ατόμου πρόσθετο κόστος διαβίωσης και εμπόδια συμμετοχής τα οποία θέτουν το άτομο με αναπηρία σε πολύ αυξημένο κίνδυνο να οδηγηθεί στη φτώχια.

Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόθεση της κυβέρνησης σαν ευκαιρία για να δημιουργηθεί επιτέλους νομοθεσία πρόνοιας η οποία θα είναι πραγματικά δίχτυ προστασίας των ατόμων με αναπηρίες. Για να το πετύχουμε αυτό θεωρούμε χρήσιμο, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες να συνεργαστούν για να καταγραφούν όσο πιο πληρέστερα είναι δυνατόν οι ανάγκες και οι εισηγήσεις για τη νέα νομοθεσία.

Παράλληλα θεωρούμε απαραίτητο να συνεργαστούμε με επιστήμονες όπως νομικούς και κοινωνιολόγους σε Πανεπιστημιακό επίπεδο για να κάνουν έρευνες σε Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο επίπεδο και να μας παρουσιάσουν εισηγήσεις και καλά παραδείγματα τα οποία θα είναι χρήσιμα σαν εφόδια για να ετοιμαστεί η απαραίτητη νομοθεσία με τον καλύτερο τρόπο και με προνοητικότητα. Δηλαδή όχι απλά να καλύψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μέχρι σήμερα αλλά να συμπεριληφθούν πρόνοιες που θα προστατέψουν μελλοντικά τα άτομα με αναπηρίες και θα εξασφαλίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό το σεβασμό στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια τους.

Παρακαλούμε όσους από εσάς ενδιαφέρεστε για να συνεργαστούμε προς επίτευξη του πιο πάνω στόχου να μας ενημερώσετε για να προγραμματίσουμε συναντήσεις για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

 

Για το Δ.Σ.,

Δημήτρης Λαμπριανίδης                                    Αντρέας Λάμπρου
Πρόεδρος                                                                Γραμματέας

 

Ανακοίνωση της Ο.ΠΑ.Κ. για τα μέτρα που λαμβάνει η διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων της χώρας μας για καταπολέμηση της παράνομης στάθμευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου χαιρετίζει τα αυστηρά μέτρα που λαμβάνει η διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων της χώρας μας για προστασία των χώρων στάθμευσης οι οποίοι προορίζονται για στάθμευση οχημάτων που μεταφέρουν άτομα με αναπηρίες και των χώρων των αεροδρομίων γενικά από την παράνομη στάθμευση. Είναι ίσως η μόνη περιοχή στη χώρα μας όπου υπάρχει αυστηρή επιτήρηση και καταπολέμηση της παράνομης στάθμευσης και θεωρούμε την τακτική τους ως παράδειγμα προς μίμηση, ειδικά το μέτρο ρυμούλκησης και απομάκρυνσης οχημάτων τα οποία είναι σταθμευμένα παράνομα. Ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες οι οποίες επιλέγουν να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα εναντίον όσων σταθμεύουν παράνομα όπως επίσης και το μέτρο ακινητοποίησης οχημάτων. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε διαπιστώσει με ανησυχία τη μονοδιάστατη προβολή στον Τύπο περιπτώσεων ατόμων που έχουν παράπονο για τον αυστηρό τρόπο αντίδρασης της εταιρείας διαχείρισης των αεροδρομίων σχετικά με περιπτώσεις παράνομης στάθμευσης ειδικά σε χώρους στάθμευσης ατόμων με αναπηρία. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτή η συμπεριφορά είναι παράνομη βάση των νόμων της χώρας μας και όσοι συμπεριφέρονται έτσι, καταπατούν δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες δημιουργώντας τους εμπόδια συμμετοχής στη ζωή. Μας ενοχλεί άραγε ότι μια ιδιωτική εταιρεία προσπαθεί να επιβάλει τη νομοθεσία (και φαίνεται να τα καταφέρνει πολύ καλά) και να καταπολεμήσει απαράδεκτη και παράνομη συμπεριφορά την οποία συνηθίσαμε να συναντούμε σχεδόν παντού; Αν οι αντιδράσεις προκαλούνται από τη διαδικασία πληρωμής προστίμου αυτό δεν είναι λόγος για να δαιμονοποιούμε την προσπάθεια ενός οργανισμού για αυστηρή τήρηση των νόμων της χώρας μας, ειδικά για την παράνομη στάθμευση αλλά θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Καλούμε την πολιτεία να παραδειγματιστεί από την αποφασιστικότητα της Hermes Airports στο θέμα επιβολής του σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και ειδικά των χώρων στάθμευσης που προορίζονται για αυτούς και τα πεζοδρόμια.

Τονίζουμε ότι η Hermes Airports διατηρεί πολύ ψηλά τον πήχη στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρίες που ταξιδεύουν αεροπορικώς και το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας αυτής είναι ίσως το καλύτερα καταρτισμένο τμήμα στην εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες στη χώρα μας. Παρέχουν εκπαίδευση σε εκατοντάδες στελέχη εταιρειών και κυβερνητικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες βάση των προνοιών του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1107/2006 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία & ατόμων με μειωμένη κινητικότητα που ταξιδεύουν αεροπορικώς ενώ εξυπηρετούν περισσότερα από 50,000 άτομα με μειωμένη κινητικότητα κάθε χρόνο στα αεροδρόμια της χώρας μας.

30 Οκτωβρίου 2014