Νέα μέτρα περιορισμού διακίνησης πολιτών από 31/3/2020

Συνέπεια των παραβάσεων που έγιναν επί των περιορισμών που ανακοίνωσε προ ημερών η κυβέρνηση, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα 30/3/2020 τα πιο κάτω:

Σημαντική σημείωση: από τον περιορισμό στη μετακίνηση μία φορά την ημέρα εξαιρούνται μετακινήσεις από/προς φαρμακεία, αιμοδοσία, επίσκεψη σε γιατρό, σε άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και μεταφορά οπλίτη στην ΕΦ

από την 31η Μαρτίου στις 6 το πρωί:

 • Απαγορεύεται η σύναξη προσώπων στην όποια οικία πέραν των μόνιμα διαμενόντων προσώπων.
 • Απαγορεύεται η όποια μετακίνηση προσώπων από τις 9:00 μμ μέχρι τις 6:00 πμ όλες τις μέρες πλην όσων κατέχουν το έντυπο βεβαίωσης κυκλοφορίας εργαζομένου.
 • Η όποια κατ’ εξαίρεση μετακίνηση του όποιου προσώπου (έντυπο Β ή SMS) μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο μία φορά τη μέρα.
 • Το έντυπο Β θα αξιοποιείται μόνο από πολίτες άνω των 65 ετών. Όλοι οι υπόλοιποι θα στέλνουν SMS.

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις:

 • Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (υπεραγορές, παντοπωλεία, mini market, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, φρουταρίες, κάβες) θα παραμένουν κλειστές την Κυριακή. Αλλά θα μπορούν να κάνουν delivery.
 • Ο αριθμός προσώπων που θα επιβαίνουν σε ένα όχημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 πρόσωπα.
 • Αύξηση της ποινής του εξώδικου στα 300 ευρώ.
 • Θα γίνουν συστάσεις στις τράπεζες για έκδοση καρτών στους δικαιούχους.
 • Επιπλέον το υπουργείο υγείας μελετάει η ηλεκτρονική κατ΄οίκον επιτήρηση σε όσους έχουν εντοπιστεί θετικοί στον Κορωνοϊό

 

Δικαίωμα εισόδου στη δημοκρατία χωρίς προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού θα έχουν:

 • Όσοι έχουν μεταβεί σε χώρες του εξωτερικού για ιατρικούς σκοπούς και οι συνοδοί τους.
 • Οι φοιτητές που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
 • Θα πρέπει να κατέχουν βεβαίωση από τις κατά τόπους διπλωματικές αποστολές. Ενώ οι φοιτητές θα πρέπει να κατέχουν ειδική βεβαίωση κατόπιν αξιολόγησης των απαραίτητων ιατρικών πιστοποιητικών από τριμελές ιατρικό συμβούλιο.
 • Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική διεύθυνση του παγκύπριου ιατρικού συλλόγου. Αν παραστεί ανάγκη θα ναυλωθούν πτήσεις για την μεταφορά τους στην Κύπρο. Όλοι όσοι επιστρέψουν θα τεθούν σε καραντίνα εκτός των ατόμων που είχαν μεταβεί για ιατρικούς λόγους και θα παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό για να ακολουθούν την θεραπεία που κάνουν.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 2019

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

(1)     Όνομα Εργοδότη: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΠΑΚ) με αριθμό εγγραφής στο μητρώο εφόρου σωματείων -140-

 

(2)     Διεύθυνση Εργοδότη: Οδός 28ης Οκτωβρίου Αρ. 20. 2012 Στρόβολος Λευκωσία.

 

(3)     Στοιχεία Εργοδοτούμενου

 

Ονοματεπώνυμο εργοδοτούμενου:

 

…………………………………………………………….

 

Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας εργοδοτούμενου:

 

 

(4)     Θέση Εργασίας: Φροντιστής / Προσωπικός Βοηθός

 

(5)     Αντικείμενο εργασίας:

 

5.1   Παροχή προσωπικής υποστήριξης/φροντίδας σε άτομα με τετραπληγία/ παραπληγία (Φροντιζόμενοι) που θα υποδείξει ο Εργοδότης.

5.2   Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στην οικία ή και εκτός οικίας των φροντιζόμενων ή και σε άλλο χώρο που θα καθορίσει ο εργοδότης, Παγκύπρια. οι εργοδοτούμενοι θα εργάζονται στην επαρχία τους ή σε γειτονική επαρχία αν η απόσταση μέχρι την οικία του φροντιζόμενου είναι μικρότερη από απόσταση μέχρι την οικία φροντιζόμενου στην επαρχία του.

5.3   Ο ορισμός του/των ατόμων στον/ους οποίο/ους θα παρέχει τις υπηρεσίες του ο    εργοδοτούμενος αποφασίζεται από τον εργοδότη

 

(6)

 

6.1       Ημερομηνία έναρξης εργοδότησης:  1 Ιανουαρίου 2019

6.2       Διάρκεια εργοδότησης: Ένα (1) χρόνο

 

 

(7)       ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

7.1      Συμπλήρωση Προγράμματος Εργασίας

Ο εργοδοτούμενος έχει υποχρέωση να συμπληρώνει εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας ανά ημέρα το οποίο θα συνυπογράφει με τα φροντιζόμενα άτομα και θα υποβάλλει στην Οργάνωση το αργότερο κάθε Τρίτη της επόμενης εβδομάδας και για την τελευταία εβδομάδα του μήνα το αργότερο κάθε 2η ημέρα του επόμενου μήνα. Αν η ημέρα υποβολής του προγράμματος είναι αργία και αυτό είναι αδύνατον, τότε υποβάλλεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα. Το έντυπο που θα συμπληρώνεται καθορίζεται από τον εργοδότη.

 

7.2      Μισθοδοσία

 

7.2.1   Ο ακάθαρτος μηνιαίος μισθός του εργοδοτούμενου είναι €1200 και θα καταβάλλεται εντός των πρώτων επτά (7) εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα. Πρόσθετα στον εργοδοτούμενο θα καταβάλλεται τον Δεκέμβρη κάθε έτους δέκατος τρίτος (13ος) μισθός.

 

7.2.2   Στον πιο πάνω μισθό πέραν της υποχρέωσης του εργοδοτούμενου για εργασία τριάντα έξι (36) ώρες εβδομαδιαίως με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια, περιλαμβάνεται και αποζημίωση για εργασία μία ή δύο Κυριακές κάθε μήνα ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, επτά αργίες κάθε χρόνο καθώς και τα έξοδα διακίνησης του.

 

7.3      Χρόνος Απασχόλησης

 

7.3.1   Ο εργοδοτούμενος θα εργάζεται για τριάντα έξι (36) ώρες την εβδομάδα. Ο χρόνος απασχόλησης θα αρχίζει και θα τελειώνει από την ώρα που ο Εργοδοτούμενος θα προσέρχεται και θα αποχωρεί αντίστοιχα στο χώρο παροχής των υπηρεσιών του που μπορεί να είναι η οικία του Φροντιζόμενου ή τα γραφεία του Εργοδότη ή και άλλος χώρος που θα υποδείξει ο εργοδότης, ανάλογα με την περίπτωση. Η ώρα έναρξης απασχόλησης θα καθορίζεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο (7.1) πιο πάνω .

 

7.3.2   Η διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας είναι έξι (6) ημέρες. Η ημέρα κατά την οποία ο εργοδοτούμενος δεν θα εργάζεται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μπορεί να μην είναι πάντα η ίδια, αλλά θα καθορίζεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που θα ετοιμάζεται (παρ. 7.1 πιο πάνω).

 

7.3.3   Ο εργοδοτούμενος είναι δυνατό να κληθεί να εργαστεί/εργάζεται με μη συνεχές ωράριο.

 

7.3.4   Ο εργοδοτούμενος σε διάστημα έξι ωρών ανά ημέρα έχει υποχρέωση να εξυπηρετήσει μέχρι δύο φροντιζόμενα άτομα, με μέγιστες επισκέψεις τρείς (3).

 

7.3.5   Με απόφαση του εργοδότη, αντί για 6 ώρες εργασία στο σπίτι Φροντιζόμενου, ο εργοδοτούμενος είναι δυνατό να κληθεί να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής στο σπίτι του για περίοδο δ ώδεκα (12) ωρών, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατό να κληθεί να εξυπηρετήσει μέχρι τρία (3) περιστατικά για έκτακτες ανάγκες αφού ειδοποιηθεί τηλεφωνικώς. Οφείλει να βρίσκεται στο άτομο εντός τριάντα (30) λεπτών από την ώρα που θα ειδοποιηθεί. Ο φροντιστής έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον προϊστάμενο του την επόμενη μέρα για τα περιστατικά που καλέστηκε να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες.

 

7.3.6   Ο εργοδοτούμενος, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, είναι δυνατό να εργάζεται με περιστρεφόμενο σύστημα βάρδιας εκτός από ειδικές περιπτώσεις αφού υποβληθεί αίτημα και εγκριθεί από τον εργοδότη.

 

7.3.7   Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος κατά τη διάρκεια του μήνα εργαστεί λιγότερες ώρες από τις κανονικές (όπως αυτές υπολογίζονται με βάση τις 36 ώρες εβδομαδιαίως) τότε η αμοιβή του θα είναι ανάλογη των πραγματικών ωρών που εργάστηκε με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται πιο κάτω:

 

7.3.8   Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε μήνα οι ανάγκες του Εργοδότη όπως αυτές διαμορφώνονται από τις ανάγκες του/των φροντιζομένου/ων δεν επιτρέπουν την απασχόληση του Φροντιστή για το σύνολο του χρόνου που θα έπρεπε να εργαστεί (με βάση την υποχρέωση του για εργασία 36 ώρες εβδομαδιαίως) τότε, αν οι ώρες που εργάστηκε ο Φροντιστής είναι πέραν του 90% του κανονικού χρόνου εργασίας, θα λαμβάνει το σύνολο του μηνιαίου μισθού

 

7.4      Υπερωριακή Απασχόληση

 

7.4.1   Η απασχόληση πέραν της κανονικής ημερήσιας απασχόλησης αποζημιώνεται με πληρωμένη άδεια εντός διαστήματος δύο (2) εβδομάδων σε βαθμό 1:1.

 

7.4.2   Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος θα εργαστεί κατά τη διάρκεια αργίας η οποία συμπίπτει να είναι Κυριακή θα λογίζεται ως αργία και θα συνεχίζει να έχει την υποχρέωση για εργασία ακόμα δύο (2) Κυριακές.

 

7.4.3   Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη ο εργοδοτούμενος να εργαστεί περισσότερες από 7 αργίες το χρόνο είναι δυνατό με απόφαση του εργοδότη, να του καταβάλλεται αμοιβή ή να του παραχωρείται πληρωμένη άδεια με συντελεστή 1:2 και στις δύο περιπτώσεις μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

 

7.5     Άδεια Ανάπαυσης

 

7.5.1   Ο Εργοδοτούμενος θα έχει δικαίωμα να λαμβάνει κάθε χρόνο 25 ημέρες πληρωμένη άδεια ανάπαυσης η οποία θα δίνεται μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος που θα υποβάλλει. Τα αιτήματα για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της άδειας εκτός να συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν κάτι άλλο.

 

7.5.2   Αιτήματα για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης μεγαλύτερης των δώδεκα (12) συνεχόμενων ημερών δεν θα εγκρίνονται εκτός από ειδικές περιπτώσεις.

 

7.5.6   Ο εργοδοτούμενος θα πρέπει να ζητήσει να λάβει το σύνολο της ετήσιας άδειας ανάπαυσης που δικαιούται κατά τη διάρκεια του έτους. Οποιοδήποτε υπόλοιπο άδεια ανάπαυσης παραμείνει στο τέλος του έτους δεν θα μεταφέρεται στο επόμενο έτος ούτε και θα πληρώνεται εκτός αν το υπόλοιπο της άδειας ανάπαυσης προέκυψε λόγω μη έγκρισης από τον εργοδότη αιτήματος του εργοδοτούμενου για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης.

 

 

7.6     Άδεια Ασθενείας

 

7.6.1   Για άδεια ασθενείας μέχρι 3 ημέρες συνεχόμενες και δώδεκα (12) συνολικά το χρόνο, ο εργοδοτούμενος λαμβάνει πλήρης απολαβές υπό τον όρο προσκόμισης βεβαίωσης ασθενείας υπογεγραμμένη από Ιατρό παθολόγο ή σχετικό με την ασθένεια

 

7.6.2   Η απουσία του εργοδοτούμενου λόγω ασθενείας μεγαλύτερη των τριών (3) συνεχόμενων ημερών θα διέπεται από τη σχετική νομοθεσία

 

7.7     Τερματισμός Απασχόλησης

 

Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμου

 

(8) Αργίες

 

Οι αργίες είναι οι ακόλουθες

 

1.    1η Ιανουαρίου – Πρωτοχρονιά

2.    6η Ιανουαρίου – Θεοφάνεια

3.    25η Μαρτίου – Εθνική Γιορτή

4.    1η Απριλίου – Εθνική Γιορτή

5.    1η Μαΐου – Εργατική Πρωτομαγιά

6.    15η Αυγούστου – Κοίμηση της Θεοτόκου

7.    1η Οκτωβρίου – Μέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου

8.    28η Οκτωβρίου – Εθνική Γιορτή

9.    25η Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα

10. 26η Δεκεμβρίου – Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων

11. Κινητή γιορτή – Καθαρά Δευτέρα (50 μέρες πριν το Ορθόδοξο Πάσχα)

12. Κινητή γιορτή – Κυριακή του Πάσχα

13. Κινητή γιορτή – Δευτέρα του Πάσχα

14. Κινητή γιορτή – Πεντηκοστή – Κατακλυσμός

 

 

(9)       Σχέση φροντιστή και Φροντιζόμενου

 

9.1       Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη του φροντιστή είτε άμεσα είτε έμμεσα σε πράξεις ή η ενθάρρυνση για συμμετοχή του φροντιζόμενου σε τέτοιες πράξεις ή και η προώθηση τέτοιων πράξεων που θα συνιστούσε  ενθάρρυνση του φροντιζόμενου, που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβείς για τον φροντιζόμενο. (π.χ. τζόγος, ανταλλαγή χρημάτων, αγορά ή και προσφορά αλκοόλ ή εξαρτησιογόνων ουσιών, αγορά τσιγάρων στην περίπτωση που ο φροντιζόμενος είναι ανήλικο άτομο, ανάπτυξη σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ φροντιστή και φροντιζόμενου κοκ)

 

9.2       Ανταλλαγή δώρων ή και προϊόντων μεταξύ φροντιστή και φροντιζόμενου θα πρέπει να αποφεύγεται και σε περίπτωση που ο φροντιστής κρίνει ότι δεν μπορεί να αποφευχθεί, να ενημερώνεται άμεσα ο Εργοδότης.

 

9.3       Ο Φροντιστής οφείλει να αντιμετωπίζει με σεβασμό και να σέβεται την αξιοπρέπεια του φροντιζόμενου,

 

9.4       Ο Φροντιστής οφείλει να προσέρχεται στην εργασία του έχοντας ευπρεπή εμφάνιση και φροντίζοντας ταυτόχρονα με επιμέλεια την προσωπική του υγιεινή.

 

9.5       Ο Φροντιστής θα πρέπει να σέβεται απόλυτα την προσωπική/ιδιωτική ζωή του φροντιζόμενου. Οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνει από τον Φροντιζόμενο ή και αντλεί ο ίδιος ή και περιέρχονται στην αντίληψη του σε σχέση με τον Φροντιζόμενο, την κατάσταση του ή και το περιβάλλον του είναι εμπιστευτικές και δεν θα πρέπει να τις δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο και προς οποιονδήποτε τρίτο σε οποιοδήποτε χρόνο.

 

9.6       Ο φροντιστής είναι δυνατό και οφείλει να παρεκκλίνει από την πιο πάνω υποχρέωση σε περίπτωση που:

 

9.6.1   Περιέλθουν στην αντίληψη του πληροφορίες ή στοιχεία που φέρνουν που είτε άμεσα είτε έμμεσα είτε δημιουργούν εύλογη υποψία ότι τίθεται ή μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του Φροντιζόμενου ή και τρίτου ή θίγεται ή μπορεί να θιγεί σοβαρά η αξιοπρέπεια και ψυχική υγεία του φροντιζόμενου (π.χ. σωματική/σεξουαλική/λεκτική κακοποίηση από τρίτους, επιθυμία/πρόθεση του να προξενήσει κακό στον εαυτό του ή σε κάποιο άλλο άτομο, άρνηση λήψης τροφής ή και φαρμακευτικής αγωγής).

 

9.6.2   Παρατηρήσει ότι ο Φροντιζόμενος επιδεικνύει συμπεριφορές ή και προβαίνει σε ενέργειες που μπορούν να είναι επιβλαβείς για τον φροντιζόμενο.

 

9.6.3   Σε περίπτωση που συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους πιο πάνω λόγους, ο Φροντιστής οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Κοινωνική Λειτουργό της Οργάνωσης όπως και τον προϊστάμενο του τον οποίον θα του έχει υποδείξει προηγουμένως ο εργοδότης, με στόχο τη λήψη άμεσα μέτρων. Αν ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο Φροντιζόμενος είναι άμεσος, τότε ο Φροντιστής οφείλει να ζητήσει βοήθεια τηλεφωνώντας  στο 112 και να ενημερώσει το άτομο για επικοινωνία από το οικογενειακό περιβάλλον του Φροντιζόμενου.

 

 

(10) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 

Με επιφύλαξη των πιο πάνω προνοιών του Συμβολαίου σε σχέση με τις υποχρεώσεις του Φροντιστή, στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται:

 

1.    Βοήθεια στο λούσιμο

2.    Βοήθεια στο ντύσιμο

3.    Βοήθεια στη λήψη φαγητού

4.    Βοήθεια στην κένωση εντέρου

5.    Αλλαγή πληγών

6.    Αλλαγή σακούλας καθετήρα μέρας και νύχτας

7.    Καθαρισμός γαστροστομίας και κολοστομίας

8.    Χορήγηση φαρμάκων και ενέσεων

9.    Καθετηριασμός

10. Συνοδεία του Φροντιζόμενου κατά την έξοδο του από την οικία του

11. Μεταφορά του Φροντιζόμενου με τη χρήση (οδήγηση) του οχήματος του (Φροντιζόμενου) σύμφωνα με τις ανάγκες/επιθυμίες του Φροντιζόμενου

12. Τακτοποίηση υπνοδωματίου και μπάνιου με ελαφριά καθήκοντα καθαριότητας εκεί και όπου δεν παρέχεται στον Φροντιζόμενο η συγκεκριμένη υπηρεσία με άλλο τρόπο

13. Οποιοδήποτε άλλο καθήκον του ανατεθεί από τον Εργοδότη στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Φροντιζόμενο

 

 

 

 

 

Υπογραφή Εργοδοτούμενου: ……………………………

Υπογραφή Εργοδότη:          ……………………………………

 

Όνομα:                                   …………………………………….

Ημερομηνία: ……………………….

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ/ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ

1. Σκοπός της κατάρτισης
Σκοπός της κατάρτισης είναι η προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας προς άτομα με τετραπληγία/παραπληγία, σε άνεργους, με απώτερο σκοπό την ένταξη/επανένταξη τους στην απασχόληση, ανταποκρινόμενοι στις ποιοτικές απαιτήσεις της θέσης εργασίας του Φροντιστή ατόμων με τετραπληγία/παραπληγία με συμπτώματα νευρογενής κύστης και εντέρου (κάκωση νωτιαίου μυελού).
Πρόσθετα το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων για καλύτερη αντιμετώπιση καθημερινών προκλήσεων στον χώρο εργασίας.

2. Περιγραφή της κατάρτισης
Η κατάρτιση περιλαμβάνει:
1. Ιδρυματικό μέρος: 75 ώρες θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και πιστοποιημένες από την ΑνΑΔ Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ).
2. Ενδοεπιχειρησιακό μέρος: 25 ώρες (1 εβδομάδα) πρακτική κατάρτιση για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς / κατ’οίκον επισκέψεις σε άτομα/ μελλοντικούς λήπτες των υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης στο ΚΕΚ και στην επιχείρηση/οργανισμό (Ιδρυματικό και Ενδοεπιχειρησιακό μέρος)
Η πρακτική κατάρτιση στην επιχείρηση/οργανισμό δεν αποτελεί εργοδότηση του ανέργου από την επιχείρηση/οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την επιχείρηση/οργανισμό. Κατά την διάρκεια της πρακτικής κατάρτισης θα συμπληρώνεται από τον άνεργο Βιβλιάριο Κατάρτισης, στο οποίο θα καταγράφονται οι εργασίες που εκτελέσθηκαν.

Υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, για διαπίστωση κατά πόσον επιδεικνύουν κλίση/έφεση προς την ειδικότητα του Φροντιστή για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς άτομα με τετραπληγία/παραπληγία και ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα και μετέπειτα απασχόληση τους στο επάγγελμα. Συνεντεύξεις για επιλογή των υποψηφίων θα γίνουν στα γραφεία της Ο.ΠΑΚ., στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου Αρ. 20, 2012 Στρόβολος.

Στους καταρτιζόμενους που θα ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα απονέμεται πιστοποιητικό κατάρτισης από την Ο.ΠΑ.Κ., νοουμένου ότι δεν έγιναν απουσίες που υπερβαίνουν το 15% της διάρκειας του κάθε μέρους του προγράμματος και ότι έχουν συμπληρωθεί κατάλληλα το Βιβλιάριο Κατάρτισης και το Έντυπο αξιολόγησης για το ιδρυματικό και για το ενδοεπιχειρησιακό μέρος του προγράμματος.

3. Περιεχόμενο της κατάρτισης:
Η κατάρτιση θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες στο Ιδρυματικό μέρος (η διάρκεια της κάθε ενότητας σε ώρες, φαίνεται στην παρένθεση):
Εισαγωγή στο Πρόγραμμα (2), Το επάγγελμα φροντιστή/προσωπικού βοηθού ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και συγκεκριμένα με παραπληγία και τετραπληγία/Κάκωση Νωτιαίου Μυελού [KNM] (6), Περιγραφή καθηκόντων (5), Επαγγελματική δεοντολογία και ηθική (5), Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας (4), Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων (3), Προσωπική Φροντίδα και Υγιεινή (25), Βοήθεια σε Δραστηριότητες καθημερινού βίου (ADL)-Μετακινήσεις (9), Βοήθεια σε Δραστηριότητες καθημερινού βίου (ADL)-Σίτιση (2,5), Βοήθεια σε Δραστηριότητες καθημερινού βίου (ADL)- Ελαφρά Οικιακή Εργασία (3), Συχνά προβλήματα υγείας/ανησυχητικά συμπτώματα/ πότε καλείται γιατρός (4), Σωστός τρόπος φύλαξης και χορήγησης φαρμάκων (1,5), Αξιολόγηση από ανεξάρτητο εκπαιδευτή σε βάρδια πρακτικής άσκησης (5).

4. Σε ποιους απευθύνονται η κατάρτιση:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στη κατάρτιση έχουν άνεργοι που πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια και προϋποθέσεις:

• Να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ).
• Να είναι τουλάχιστον 16 ετών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή.
• Να μην έχουν υποχρεώσεις για κατάταξη στον στρατό κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
• Να είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης.
• Να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου κατ’ ελάχιστον.
• Να έχουν ικανότητα γλωσσικής επικοινωνίας στα Ελληνικά τουλάχιστον σε βασικό επίπεδο. Για όσους τα Ελληνικά δεν είναι η μητρική τους γλώσσα ή δεν έχουν αποφοιτήσει από ελληνόφωνο σχολείο, θα πρέπει να προσκομίσουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για αξιολόγηση ή να πετύχουν σε σχετική γραπτή εξέταση.
• Να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας που να εμποδίζει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και την απασχόλησή τους σε θέσεις που αφορούν την ειδικότητα του Φροντιστή για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς άτομα με τετραπληγία/παραπληγία .
• Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Δημοκρατίας.
Τα άτομα, τα οποία πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια κατατάσσονται σε κατάλογο με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας που φαίνονται πιο κάτω:

Κριτήρια προτεραιότητας:
1. Διάρκεια ανεργίας 30 μόρια
2. Εκπαίδευση 10 μόρια
3. Επαγγελματική κατάρτιση 10 μόρια
4. Ανάγκη σε σχέση με προσωπική/οικογενειακή κατάσταση 30 μόρια
5. Ενδιαφέρον/Κλίση 20 μόρια

Σύνολο 100 μόρια
1. Διάρκεια Ανεργίας (μέγιστος βαθμός 30 μόρια)
• Για κάθε συμπληρωμένο μήνα πιστοποιημένης συνεχόμενης περιόδου ανεργίας, ο υποψήφιος πιστώνεται με 1,25 μόρια με μέγιστο βαθμό τα 30 μόρια.

2. Εκπαίδευση (μέγιστος βαθμός 10 μόρια)
• Απολυτήριο Γυμνασίου κατ’ ελάχιστον 10 μόρια

3. Επαγγελματική Κατάρτιση (μέγιστος βαθμός 10 μόρια)
• Δεν παρακολούθησε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης ανάλογης διάρκειας 10 μόρια
• Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης ανάλογης διάρκειας σε άλλο θέμα/ειδικότητα. 5 μόρια

4. Ανάγκη σε σχέση με προσωπική/οικογενειακή κατάσταση (μέγιστος βαθμός 30 μόρια)
• Άτομα με αναπηρίες που η αναπηρία τους δεν επηρεάζει τη συμμετοχή τους

στο πρόγραμμα και απασχόληση στο επάγγελμα 10 μόρια
• Μονογονιοί (άτομο που είναι άγαμος/η, χήρος/α, διαζευγμένος/η) με

περισσότερα από ένα εξαρτώμενα τέκνα 8 μόρια
• Μονογονιοί (άτομο που είναι άγαμος/η, χήρος/α, διαζευγμένος/η) με

ένα εξαρτώμενο τέκνο 4 μόρια
• Άτομα κάτω των 30 ετών που είναι ορφανοί από 2 γονείς 7 μόρια
• Άτομα κάτω των 30 ετών που είναι ορφανοί από 1 γονέα 4 μόρια
• Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 5 μόρια

5. Ενδιαφέρον/Κλίση (μέγιστος βαθμός 20 μόρια)

Από τις προσωπικές συνεντεύξεις που θα διενεργηθούν, διαπιστώνεται κατά πόσον οι υποψήφιοι επιδεικνύουν κλίση/έφεση προς το συγκεκριμένο επάγγελμα/ειδικότητα και ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα και μετέπειτα απασχόληση τους στο επάγγελμα.

• Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον/κλίση 20 μόρια
• Μεγάλο ενδιαφέρον/κλίση 10 μόρια
• Μη ικανοποιητικό ενδιαφέρον/κλίση 0 μόρια

Το ενδιαφέρον και η κλίση του υποψήφιου θα αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

(i) Γνώση του υποψήφιου σε θέματα φροντίδας,
(ii) Προηγούμενη πείρα στο επάγγελμα του φροντιστή,
(iii) Ενδιαφέρον για κατάρτιση και απασχόληση στο επάγγελμα του Φροντιστή για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς άτομα με τετραπληγία/παραπληγία .

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων επιλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος είναι για το μεγαλύτερο διάστημα άνεργος κατά την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης.
Με βάση τη σειρά κατάταξης επιλέγονται τα άτομα που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα (όσες και οι θέσεις του προγράμματος) και οι υπόλοιποι κατατάσσονται κατά σειρά κατάταξης ως επιλαχόντες για ένταξη στο πρόγραμμα.

Αίτηση για θέση φροντιστή

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Παράταση ημερομηνίας υποβολής Προσφορών για το Διαγωνισμό Προμήθειας και Εγκατάστασης Μηχανισμών Αυτόνομης Πρόσβασης ΑΜΕΑ στη Θάλασσα

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, ενημερώνει ότι η ημερομηνία υποβολής Προσφορών για το Διαγωνισμό Προμήθειας και Εγκατάστασης Μηχανισμών Αυτόνομης Πρόσβασης ΑΜΕΑ στη Θάλασσα (4/2018) παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 26/6/2018 και ώρα 12:00 μ.μ.

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΣΤΗΝ Ο.ΠΑ.Κ.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

(1)     Όνομα Εργοδότη: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΠΑΚ) με αριθμό εγγραφής στο μητρώο εφόρου σωματείων -140-

 

(2)     Διεύθυνση Εργοδότη: Οδός 28ης Οκτωβρίου Αρ. 20. 2012 Στρόβολος Λευκωσία.

 

(3)     Στοιχεία Εργοδοτούμενου

 

Ονοματεπώνυμο εργοδοτούμενου:

 

…………………………………………………………….

 

Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας εργοδοτούμενου:

Πόλη/Επαρχία διαμονής

Οδός και αριθμός

Κτίριο/Διαμέρισμα

Δήμος/Κοινότητα

Ταχυδρομικός κώδικας

Αρ. ταυτότητας

Αρ. κοινωνικών ασφαλίσεων

Αρ. τηλεφώνου

Email

IBAN

 

(4)     Θέση Εργασίας: Φροντιστής / Προσωπικός Βοηθός

 

(5)     Αντικείμενο εργασίας:

 

5.1   Παροχή προσωπικής υποστήριξης/φροντίδας σε άτομα με τετραπληγία/ παραπληγία (Φροντιζόμενοι) που θα υποδείξει ο Εργοδότης.

5.2   Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στην οικία ή και εκτός οικίας των φροντιζόμενων ή και σε άλλο χώρο που θα καθορίσει ο εργοδότης, Παγκύπρια. οι εργοδοτούμενοι θα εργάζονται στην επαρχία τους ή σε γειτονική επαρχία αν η απόσταση μέχρι την οικία του φροντιζόμενου είναι μικρότερη από απόσταση μέχρι την οικία φροντιζόμενου στην επαρχία του.

5.3   Ο ορισμός του/των ατόμων στον/ους οποίο/ους θα παρέχει τις υπηρεσίες του ο    εργοδοτούμενος αποφασίζεται από τον εργοδότη

 

(6)

 

6.1       Ημερομηνία έναρξης εργοδότησης:  1/1/2018

 

6.2     Διάρκεια εργοδότησης: Δύο (2) χρόνια

 

 

(7)       ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

7.1 Συμπλήρωση Προγράμματος Εργασίας

Ο εργοδοτούμενος έχει υποχρέωση να συμπληρώνει εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας ανά ημέρα το οποίο θα συνυπογράφει με τα φροντιζόμενα άτομα και θα υποβάλλει στην Οργάνωση το αργότερο κάθε Τρίτη της επόμενης εβδομάδας και για την τελευταία εβδομάδα του μήνα το αργότερο κάθε 2η ημέρα το επόμενου μήνα. Αν η ημέρα υποβολής του προγράμματος είναι αργία και αυτό είναι αδύνατον, τότε υποβάλλεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.

 

7.2 Μισθοδοσία

 

7.2.1   Ο ακάθαρτος μηνιαίος μισθός του εργοδοτούμενου είναι €1200 και θα καταβάλλεται εντός των πρώτων επτά (7) εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα. Πρόσθετα στον εργοδοτούμενο θα καταβάλλεται τον Δεκέμβρη κάθε έτους δέκατος τρίτος (13ος) μισθός.

 

7.2.2   Στον πιο πάνω μισθό πέραν της υποχρέωσης του εργοδοτούμενου για εργασία τριάντα έξι (36) ώρες εβδομαδιαίως με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια, περιλαμβάνεται και αποζημίωση για εργασία δύο Κυριακές κάθε μήνα, επτά αργίες κάθε χρόνο καθώς και τα έξοδα διακίνησης του.

 

7.3 Χρόνος Απασχόλησης

 

7.3.1   Ο εργοδοτούμενος θα εργάζεται για τριάντα έξι (36) ώρες την εβδομάδα. Ο χρόνος απασχόλησης θα αρχίζει και θα τελειώνει από την ώρα που ο Εργοδοτούμενος θα προσέρχεται και θα αποχωρεί αντίστοιχα στο χώρο παροχής των υπηρεσιών του που μπορεί να είναι η οικία του Φροντιζόμενου ή τα γραφεία του Εργοδότη ή και άλλος χώρος που θα υποδείξει ο εργοδότης, ανάλογα με την περίπτωση. Η ώρα έναρξης απασχόλησης θα καθορίζεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο (7.1) πιο πάνω .

 

7.3.2   Η διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας είναι έξι (6) ημέρες. Η ημέρα κατά την οποία ο εργοδοτούμενος δεν θα εργάζεται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μπορεί να μην είναι πάντα η ίδια, αλλά θα καθορίζεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που θα ετοιμάζεται (παρ. 7.1 πιο πάνω).

 

7.3.3   Ο εργοδοτούμενος είναι δυνατό να κληθεί να εργαστεί/εργάζεται με μη συνεχές ωράριο. Σε μια τέτοια περίπτωση η διάρκεια κάθε επί μέρους περιόδου συνεχούς απασχόλησης δεν θα είναι μικρότερη από 2 ώρες.

 

7.3.4   Ο εργοδοτούμενος σε διάστημα έξι ωρών ανά ημέρα έχει υποχρέωση να εξυπηρετήσει μέχρι δύο φροντιζόμενα άτομα.

 

7.3.5   Με απόφαση του εργοδότη, αντί για 6 ώρες εργασία στο σπίτι Φροντιζόμενου, ο εργοδοτούμενος είναι δυνατό να κληθεί να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής στο σπίτι του για περίοδο δώδεκα (12) ωρών, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατό να κληθεί να εξυπηρετήσει μέχρι τρία (3) περιστατικά για έκτακτες ανάγκες αφού ειδοποιηθεί τηλεφωνικώς. Οφείλει να βρίσκεται στο άτομο εντός τριάντα (30) λεπτών από την ώρα που θα ειδοποιηθεί. Ο φροντιστής έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον προϊστάμενο του την επόμενη μέρα για τα περιστατικά που καλέστηκε να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες.

 

7.3.6   Ο εργοδοτούμενος, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, είναι δυνατό να εργάζεται με περιστρεφόμενο σύστημα βάρδιας εκτός από ειδικές περιπτώσεις αφού υποβληθεί αίτημα και εγκριθεί από τον εργοδότη.

 

7.3.7   Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος κατά τη διάρκεια του μήνα εργαστεί λιγότερες ώρες από τις κανονικές (όπως αυτές υπολογίζονται με βάση τις 36 ώρες εβδομαδιαίως) τότε η αμοιβή του θα είναι ανάλογη των πραγματικών ωρών που εργάστηκε με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται πιο κάτω:

 

7.3.8   Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε μήνα οι ανάγκες του Εργοδότη όπως αυτές διαμορφώνονται από τις ανάγκες του/των φροντιζομένου/ων δεν επιτρέπουν την απασχόληση του Φροντιστή για το σύνολο του χρόνου που θα έπρεπε να εργαστεί (με βάση την υποχρέωση του για εργασία 36 ώρες εβδομαδιαίως) τότε, αν οι ώρες που εργάστηκε ο Φροντιστής είναι πέραν του 90% του κανονικού χρόνου εργασίας, θα λαμβάνει το σύνολο του μηνιαίου μισθού

 

7.4 Υπερωριακή Απασχόληση

 

7.4.1   Η απασχόληση πέραν της κανονικής ημερήσιας απασχόλησης αποζημιώνεται με πληρωμένη άδεια εντός διαστήματος δύο (2) εβδομάδων σε βαθμό 1:1.

 

7.4.2   Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος θα εργαστεί κατά τη διάρκεια αργίας η οποία συμπίπτει να είναι Κυριακή θα λογίζεται ως αργία και θα συνεχίζει να έχει την υποχρέωση για εργασία ακόμα δύο (2) Κυριακές.

 

7.4.3   Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη ο εργοδοτούμενος να εργαστεί περισσότερες από 7 αργίες το χρόνο είναι δυνατό με απόφαση του εργοδότη, να του καταβάλλεται αμοιβή ή να του παραχωρείται πληρωμένη άδεια με συντελεστή 1:2 και στις δύο περιπτώσεις μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

 

7.5 Άδεια Ανάπαυσης

 

7.5.1   Ο Εργοδοτούμενος θα έχει δικαίωμα να λαμβάνει κάθε χρόνο 24 ημέρες πληρωμένη άδεια ανάπαυσης η οποία θα δίνεται μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος που θα υποβάλλει. Τα αιτήματα για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της άδειας εκτός να συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν κάτι άλλο.

 

7.5.2   Αιτήματα για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης μεγαλύτερης των δώδεκα (12) συνεχόμενων ημερών δεν θα εγκρίνονται εκτός από ειδικές περιπτώσεις.

 

7.5.6   Ο εργοδοτούμενος θα πρέπει να ζητήσει να λάβει το σύνολο της ετήσιας άδειας ανάπαυσης που δικαιούται κατά τη διάρκεια του έτους. Οποιοδήποτε υπόλοιπο άδεια ανάπαυσης παραμείνει στο τέλος του έτους δεν θα μεταφέρεται στο επόμενο έτος ούτε και θα πληρώνεται εκτός αν το υπόλοιπο της άδειας ανάπαυσης προέκυψε λόγω μη έγκρισης από τον εργοδότη αιτήματος του εργοδοτούμενου για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης.

 

 

7.6 Άδεια Ασθενείας

 

7.6.1   Για άδεια ασθενείας μέχρι 3 ημέρες συνεχόμενες και δώδεκα (12) συνολικά το χρόνο, ο εργοδοτούμενος λαμβάνει πλήρης απολαβές υπό τον όρο προσκόμισης βεβαίωσης ασθενείας υπογεγραμμένη από Ιατρό παθολόγο ή σχετικό με την ασθένεια

 

7.6.2   Η απουσία του εργοδοτούμενου λόγω ασθενείας μεγαλύτερη των τριών (3) συνεχόμενων ημερών θα διέπεται από τη σχετική νομοθεσία

 

7.7 Τερματισμός Απασχόλησης

 

Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμου

 

(8) Αργίες

 

Οι αργίες είναι οι ακόλουθες

 

1.    1η Ιανουαρίου – Πρωτοχρονιά

2.    6η Ιανουαρίου – Θεοφάνεια

3.    25η Μαρτίου – Εθνική Γιορτή

4.    1η Απριλίου – Εθνική Γιορτή

5.    1η Μαΐου – Εργατική Πρωτομαγιά

6.    15η Αυγούστου – Κοίμηση της Θεοτόκου

7.    1η Οκτωβρίου – Μέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου

8.    28η Οκτωβρίου – Εθνική Γιορτή

9.    25η Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα

10. 26η Δεκεμβρίου – Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων

11. Κινητή γιορτή – Καθαρά Δευτέρα (50 μέρες πριν το Ορθόδοξο Πάσχα)

12. Κινητή γιορτή – Κυριακή του Πάσχα

13. Κινητή γιορτή – Δευτέρα του Πάσχα

14. Κινητή γιορτή – Πεντηκοστή – Κατακλυσμός

 

 

(9) Σχέση φροντιστή και Φροντιζόμενου

 

9.1       Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη του φροντιστή είτε άμεσα είτε έμμεσα σε πράξεις ή η ενθάρρυνση για συμμετοχή του φροντιζόμενου σε τέτοιες πράξεις ή και η προώθηση τέτοιων πράξεων που θα συνιστούσε  ενθάρρυνση του φροντιζόμενου, που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβείς για τον φροντιζόμενο. (π.χ. τζόγος, ανταλλαγή χρημάτων, αγορά ή και προσφορά αλκοόλ ή εξαρτησιογόνων ουσιών, αγορά τσιγάρων στην περίπτωση που ο φροντιζόμενος είναι ανήλικο άτομο, ανάπτυξη σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ φροντιστή και φροντιζόμενου κοκ)

 

9.2       Ανταλλαγή δώρων ή και προϊόντων μεταξύ φροντιστή και φροντιζόμενου θα πρέπει να αποφεύγεται και σε περίπτωση που ο φροντιστής κρίνει ότι δεν μπορεί να αποφευχθεί, να ενημερώνεται άμεσα ο Εργοδότης.

 

9.3       Ο Φροντιστής οφείλει να αντιμετωπίζει με σεβασμό και να σέβεται την αξιοπρέπεια του φροντιζόμενου,

 

9.4       Ο Φροντιστής οφείλει να προσέρχεται στην εργασία του έχοντας ευπρεπή εμφάνιση και φροντίζοντας ταυτόχρονα με επιμέλεια την προσωπική του υγιεινή.

 

9.5       Ο Φροντιστής θα πρέπει να σέβεται απόλυτα την προσωπική/ιδιωτική ζωή του φροντιζόμενου. Οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνει από τον Φροντιζόμενο ή και αντλεί ο ίδιος ή και περιέρχονται στην αντίληψη του σε σχέση με τον Φροντιζόμενο, την κατάσταση του ή και το περιβάλλον του είναι εμπιστευτικές και δεν θα πρέπει να τις δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο και προς οποιονδήποτε τρίτο σε οποιοδήποτε χρόνο.

 

9.6       Ο φροντιστής είναι δυνατό και οφείλει να παρεκκλίνει από την πιο πάνω υποχρέωση σε περίπτωση που:

 

9.6.1   Περιέλθουν στην αντίληψη του πληροφορίες ή στοιχεία που φέρνουν που είτε άμεσα είτε έμμεσα είτε δημιουργούν εύλογη υποψία ότι τίθεται ή μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του Φροντιζόμενου ή και τρίτου ή θίγεται ή μπορεί να θιγεί σοβαρά η αξιοπρέπεια και ψυχική υγεία του φροντιζόμενου (π.χ. σωματική/σεξουαλική/λεκτική κακοποίηση από τρίτους, επιθυμία/πρόθεση του να προξενήσει κακό στον εαυτό του ή σε κάποιο άλλο άτομο, άρνηση λήψης τροφής ή και φαρμακευτικής αγωγής).

 

9.6.2   Παρατηρήσει ότι ο Φροντιζόμενος επιδεικνύει συμπεριφορές ή και προβαίνει σε ενέργειες που μπορούν να είναι επιβλαβείς για τον φροντιζόμενο.

 

9.6.3   Σε περίπτωση που συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους πιο πάνω λόγους, ο Φροντιστής οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Κοινωνική Λειτουργό της Οργάνωσης όπως και τον προϊστάμενο του τον οποίον θα του έχει υποδείξει προηγουμένως ο εργοδότης, με στόχο τη λήψη άμεσα μέτρων. Αν ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο Φροντιζόμενος είναι άμεσος, τότε ο Φροντιστής οφείλει να ζητήσει βοήθεια τηλεφωνώντας  στο 112 και να ενημερώσει το άτομο για επικοινωνία από το οικογενειακό περιβάλλον του Φροντιζόμενου.

 

 

(10) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 

Με επιφύλαξη των πιο πάνω προνοιών του Συμβολαίου σε σχέση με τις υποχρεώσεις του Φροντιστή, στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται:

 

1.    Βοήθεια στο λούσιμο

2.    Βοήθεια στο ντύσιμο

3.    Βοήθεια στη λήψη φαγητού

4.    Βοήθεια στην κένωση εντέρου

5.    Αλλαγή πληγών

6.    Αλλαγή σακούλας καθετήρα μέρας και νύχτας

7.    Καθαρισμός γαστροστομίας και κολοστομίας

8.    Χορήγηση φαρμάκων και ενέσεων

9.    Καθετηριασμός

10. Συνοδεία του Φροντιζόμενου κατά την έξοδο του από την οικία του

11. Μεταφορά του Φροντιζόμενου με τη χρήση (οδήγηση) του οχήματος του (Φροντιζόμενου) σύμφωνα με τις ανάγκες/επιθυμίες του Φροντιζόμενου

12. Τακτοποίηση υπνοδωματίου και μπάνιου με ελαφριά καθήκοντα καθαριότητας εκεί και όπου δεν παρέχεται στον Φροντιζόμενο η συγκεκριμένη υπηρεσία με άλλο τρόπο

13. Οποιοδήποτε άλλο καθήκον του ανατεθεί από τον Εργοδότη στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Φροντιζόμενο

 

 

 

 

 

Υπογραφή Εργοδοτούμενου: ……………………………

 

 

 

 

 

Υπογραφή Εργοδότη:          ……………………………………

 

Όνομα:                                   …………………………………….

 

 

 

Ημερομηνία: ……………………….

 

Πληρωμή Ιανουαρίου

Αφορά φροντιστές Ο.ΠΑ.Κ.:

Τις τελευταίες δύο μέρες έγιναν πληρωμές (ηλεκτρονική μεταφορά) σε λογαριασμούς τράπεζας Κύπρου και Συνεργατικής για τα πιο κάτω:

 • Μισθός Ιανουαρίου (μετά την αποκοπή 7.8% για κοινωνικές ασφαλίσεις)
 • Αποκατάσταση ωριαίας αμοιβής που αφορά τον περσινό χρόνο στα 7.70€ από 7.10€, δηλαδή σας πληρώθηκαν 0.60σ ανά ώρα από την ημέρα που ξεκινήσατε να πληρώνεστε 7.10€ ανά ώρα
 • Για το πιο πάνω διάστημα σας πληρώθηκε επίδομα άδειας ξεκούρασης ύψους 8% στο σύνολο των απολαβών σας με απολαβές 7.70€ ανά ώρα. Συνολικά για όσες ώρες εργαστήκατε με απολαβές 7.10€ ανά ώρα, σας πληρώθηκαν ακόμα €1.21 ανά ώρα.

Ο μισθός πληρώθηκε ξεχωριστά και τα άλλα δύο μαζί, δηλαδή θα δείτε δύο καταθέσεις στο λογαριασμό σας. Τα λεφτά ήταν διαθέσιμα από τη στιγμή της μεταφοράς και όσοι χρησιμοποιείτε κάρτες κανονικά μπορείτε να κάνετε ανάληψη και σε μη εργάσιμες ώρες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προς Φροντιστές Ο.ΠΑ.Κ.:

Αγαπητοί συνεργάτες, ως μέρος της συνεχής εκπαίδευσης σας θεωρούμε σημαντικό να συμμετάσχετε σε ομάδες για εκμάθηση τεχνικών καλύτερης επικοινωνίας με τους φροντιζόμενους. Η διάρκεια τους θα είναι 1 φορά την εβδομάδα για 5 εβδομάδες από 1.5 ώρα, όπου οι ώρες θα αφαιρεθούν από το 6ωρο σας (υποχρεωτική συμμετοχή). Οι ομάδες θα γίνουν από την ειδικευόμενη κλινική ψυχολόγο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου Πηνελόπη Κωνσταντίνου και θα ξεκινήσουν αρχικά από τη Λευκωσία και έπειτα στις άλλες επαρχίες. To τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 97646236. Οι φροντιστές της επαρχίας Λευκωσίας να επικοινωνήσουν το αργότερο μέχρι τις 19/01. Όσο για τους φροντιστές των υπόλοιπων επαρχιών θα ενημερωθούν στη πορεία πότε θα γίνουν οι ομάδες

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Αγαπητοί συνεργάτες,

μετά τις ερωτήσεις που λάβαμε σχετικά με το συμβόλαιο εργοδότησης που ετοιμάστηκε, απαντούμε σε ερωτήσεις ή δίνουμε διευκρινήσεις εκεί που χρειάζεται. Τονίζουμε ότι η προσπάθεια μας είναι να δημιουργηθεί μια επαγγελματική σχέση η οποία θα χαρακτηρίζεται από τον αλληλοσεβασμό και την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων και των δύο πλευρών με τον καλύτερο τρόπο.

Στο τέλος ακολουθεί το συμβόλαιο όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις αλλαγές.

Για το Δ.Σ.,

Δημήτρης Λαμπριανίδης

Πρόεδρος Ο.ΠΑ.Κ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

5.2       Παγκύπρια σημαίνει ότι το έργο έχει Παγκύπρια κάλυψη, οι εργοδοτούμενοι θα εργάζονται στην επαρχία τους ή σε γειτονική επαρχία αν η απόσταση μέχρι την οικία του φροντιζόμενου είναι μικρότερη από απόσταση μέχρι την οικία φροντιζόμενου στην επαρχία του. (υπάρχουν φροντιστές που κατοικούν στα όρια Λευκωσίας/Λάρνακας, τους είναι πιο κοντά να πάνε δουλειά στην Αραδίππου αντί στο Στρόβολο, δεν έχουμε σκοπό να στείλουμε άτομα από μια πόλη σε άλλη, π.χ. να κατοικείς στην πόλη της Λεμεσού και να σε στείλουμε στην Πάφο ή Λευκωσία).

6.          Διάρκεια εργοδότησης: 2 έτη από 1η Ιανουαρίου

7.2.1 Σε περίπτωση τερματισμού εργασίας θα δοθεί αναλογία του 13ου μισθού

7.2.2 δεν μπορεί να γίνει ανάλυση μισθού αφού αποφασίστηκε αυτό το ποσό συνολικά για όσα προνοούνται στην παράγραφο αυτή

Η αποκοπή που θα γίνεται για κοινωνικές ασφαλίσεις είναι 7.8% όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία

7.3.2 Κάποιοι ζήτησαν τις δύο Κυριακές του μήνα που θα εργάζονται να δικαιούνται η άδεια ξεκούρασης να είναι την αμέσως προηγούμενη ημέρα, Σάββατο, δεν μπορούμε να δεσμευτούμε για αυτό όμως θα γίνεται προσπάθεια να ικανοποιείται το αίτημα εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.

7.3.3 Αυτό είχε αναφερθεί από την αρχή

7.3.5 Τα καθήκοντα που θα εξυπηρετεί ο φροντιστής όταν είναι oncall είναι έκτακτες ανάγκες

Ο φροντιστής θα δουλέψει μόνο για 12 ώρες oncall και την ίδια μέρα δεν θα καλεστεί να εργαστεί άλλες 6, δλδ αν θα είναι on call μετά το μεσημέρι, δεν θα εργαστεί πρωί

Η επόμενη μέρα που ο φροντιστής θα εργαστεί oncall δικαιούται αν θέλει να είναι η μέρα ξεκούρασης που δικαιούται για την εβδομάδα αλλά όχι 2η μέρα ξεκούρασης για την εβδομάδα με πληρωμή.

7.3.6 Είχε αναφερθεί από την αρχή, όμως όπως είπαμε στις συνεντεύξεις σε ειδικές περιπτώσεις μετά από σχετικό αίτημα και εφόσον δικαιολογείται άτομα θα εξαιρούνται από το σύστημα βάρδιας.

7.4.1 Δεν είμαστε δημόσια υπηρεσία

7.4.2 Άλλαξε, θα λογίζεται ως αργία και θα συνεχίζει να έχει την υποχρέωση να εργαστεί ακόμα δύο Κυριακές

7.4.3 Διευκρίνιση ότι ο συντελεστής 1:2 είναι και στις δύο περιπτώσεις

9.3 Το συμβόλαιο αφορά τη σχέση εργοδότη και φροντιστή και δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει υποχρεώσεις του φροντιζόμενου. Ο αλληλοσεβασμός είναι δεδομένος.

10. Καθήκοντα 7&8 συμπεριλαμβάνονταν στο υλικό της εκπαίδευσης

10.12 Η καθαριότητα αντικαθίσταται με τακτοποίηση και ελαφριά καθήκοντα καθαριότητας

Για οποιοδήποτε καθήκον ο φροντιστής δεν νοιώθει άνετα η επαρκώς εκπαιδευμένος θα του παρέχεται επιπλέον εκπαίδευση μέσα από την υπηρεσία

Θα υπάρχει ασφάλεια ευθύνης εργοδότη όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία

Για σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν υπάρχει πρόνοια

Αργίες για την υπηρεσία είναι αυτές που έχουν συμπεριληφθεί

Για το διάστημα που εργαστήκατε το 2017 μετά την ανακοίνωση της επέκτασης της εκπαίδευσης σας:

α)θα πληρωθείτε για 2 ημέρες άδεια ανά μήνα

β)Θα διερευνηθεί και αν έγινε οποιοδήποτε λάθος με τον υπολογισμό του μισθού ανά ώρα σε σχέση με κοινωνικές ασφαλίσεις για το διάστημα αυτό θα σας πληρωθεί

Πέρα από το λευκό ποινικό μητρώο θα χρειαστούμε και λευκό μητρώο σεξουαλικών αδικημάτων το οποίο για να μην ταλαιπωρηθείτε θα μας υπογράψετε ένα έντυπο και θα το ζητήσουμε εμείς για να μπει στον φάκελο του κάθε ενός.

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

όπως διαμορφώθηκε στις 8/1/2017

1.Όνομα Εργοδότη: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΠΑΚ) με αριθμό εγγραφής στο μητρώο εφόρου σωματείων -140-

2. Διεύθυνση Εργοδότη: Οδός 28ης Οκτωβρίου Αρ. 20. 2012 Στρόβολος Λευκωσία.

3. Στοιχεία Εργοδοτούμενου 

 Ονοματεπώνυμο εργοδοτούμενου:

…………………………………………………………….

Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας εργοδοτούμενου:

Πόλη/Επαρχία διαμονής
Οδός και αριθμός
Κτίριο/Διαμέρισμα
Δήμος/Κοινότητα
Ταχυδρομικός κώδικας
Αρ. ταυτότητας
Αρ. κοινωνικών ασφαλίσεων
Αρ. τηλεφώνου
Email
IBAN

 

4.Θέση Εργασίας: Φροντιστής / Προσωπικός Βοηθός

5.Αντικείμενο εργασίας:

5.1   Παροχή προσωπικής υποστήριξης/φροντίδας σε άτομα με τετραπληγία/ παραπληγία (Φροντιζόμενοι) που θα υποδείξει ο Εργοδότης.

5.2   Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στην οικία ή και εκτός οικίας των Φροντιζόμενων ή και σε άλλο χώρο που θα καθορίσει ο εργοδότης, Παγκύπρια. Οι εργοδοτούμενοι θα εργάζονται στην επαρχία τους ή σε γειτονική επαρχία αν η απόσταση μέχρι την οικία του φροντιζόμενου είναι μικρότερη από απόσταση μέχρι την οικία φροντιζόμενου στην επαρχία του.

5.3   Ο ορισμός του/των ατόμων στον/ους οποίο/ους θα παρέχει τις υπηρεσίες του ο    εργοδοτούμενος αποφασίζεται από τον εργοδότη

(6)

6.1       Ημερομηνία έναρξης εργοδότησης:  1/1/2018

6.2       Διάρκεια εργοδότησης: Δύο (2) χρόνια

(7)ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

7.1Συμπλήρωση Προγράμματος Εργασίας

Ο εργοδοτούμενος έχει υποχρέωση να συμπληρώνει εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας ανά ημέρα το οποίο θα συνυπογράφει με τα φροντιζόμενα άτομα και θα υποβάλλει στην Οργάνωση το αργότερο κάθε Τρίτη της επόμενης εβδομάδας και για την τελευταία εβδομάδα του μήνα το αργότερο κάθε 2η ημέρα το επόμενου μήνα. Αν η ημέρα υποβολής του προγράμματος είναι αργία και αυτό είναι αδύνατον, τότε υποβάλλεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.

7.2 Μισθοδοσία

7.2.1   Ο ακάθαρτος μηνιαίος μισθός του εργοδοτούμενου είναι €1200 και θα καταβάλλεται εντός των πρώτων επτά (7) εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα. Πρόσθετα στον εργοδοτούμενο θα καταβάλλεται τον Δεκέμβρη κάθε έτους δέκατος τρίτος (13ος) μισθός.

7.2.2   Στον πιο πάνω μισθό πέραν της υποχρέωσης του εργοδοτούμενου για εργασία τριάντα έξι (36) ώρες εβδομαδιαίως με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια, περιλαμβάνεται και αποζημίωση για εργασία δύο Κυριακές κάθε μήνα, επτά αργίες κάθε χρόνο καθώς και τα έξοδα διακίνησης του.

 

7.3 Χρόνος Απασχόλησης

7.3.1   Ο εργοδοτούμενος θα εργάζεται για τριάντα έξι (36) ώρες την εβδομάδα. Ο χρόνος απασχόλησης θα αρχίζει και θα τελειώνει από την ώρα που ο Εργοδοτούμενος θα προσέρχεται και θα αποχωρεί αντίστοιχα στο χώρο παροχής των υπηρεσιών του που μπορεί να είναι η οικία του Φροντιζόμενου ή τα γραφεία του Εργοδότη ή και άλλος χώρος που θα υποδείξει ο εργοδότης, ανάλογα με την περίπτωση. Η ώρα έναρξης απασχόλησης θα καθορίζεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο (7.1) πιο πάνω .

7.3.2   Η διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας είναι έξι (6) ημέρες. Η ημέρα κατά την οποία ο εργοδοτούμενος δεν θα εργάζεται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μπορεί να μην είναι πάντα η ίδια, αλλά θα καθορίζεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που θα ετοιμάζεται (παρ. 7.1 πιο πάνω).

7.3.3   Ο εργοδοτούμενος είναι δυνατό να κληθεί να εργαστεί/εργάζεται με μη συνεχές ωράριο. Σε μια τέτοια περίπτωση η διάρκεια κάθε επί μέρους περιόδου συνεχούς απασχόλησης δεν θα είναι μικρότερη από 2 ώρες.

7.3.4   Ο εργοδοτούμενος σε διάστημα έξι ωρών ανά ημέρα έχει υποχρέωση να εξυπηρετήσει μέχρι δύο φροντιζόμενα άτομα.

7.3.5   Με απόφαση του εργοδότη, αντί για 6 ώρες εργασία στο σπίτι Φροντιζόμενου, ο εργοδοτούμενος είναι δυνατό να κληθεί να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής στο σπίτι του για περίοδο δώδεκα (12) ωρών, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατό να κληθεί να εξυπηρετήσει μέχρι τρία (3) περιστατικά για έκτακτες ανάγκες αφού ειδοποιηθεί τηλεφωνικώς. Οφείλει να βρίσκεται στο άτομο εντός τριάντα (30) λεπτών από την ώρα που θα ειδοποιηθεί. Ο φροντιστής έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον προϊστάμενο του την επόμενη μέρα για τα περιστατικά που καλέστηκε να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες.

7.3.6   Ο εργοδοτούμενος, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, είναι δυνατό να εργάζεται με περιστρεφόμενο σύστημα βάρδιας εκτός από ειδικές περιπτώσεις αφού υποβληθεί αίτημα και εγκριθεί από τον εργοδότη.

7.3.7   Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος κατά τη διάρκεια του μήνα εργαστεί λιγότερες ώρες από τις κανονικές (όπως αυτές υπολογίζονται με βάση τις 36 ώρες εβδομαδιαίως) τότε η αμοιβή του θα είναι ανάλογη των πραγματικών ωρών που εργάστηκε με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται πιο κάτω:

7.3.8   Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε μήνα οι ανάγκες του Εργοδότη όπως αυτές διαμορφώνονται από τις ανάγκες του/των Φροντιζομένου/ων δεν επιτρέπουν την απασχόληση του Φροντιστή για το σύνολο του χρόνου που θα έπρεπε να εργαστεί (με βάση την υποχρέωση του για εργασία 36 ώρες εβδομαδιαίως) τότε, αν οι ώρες που εργάστηκε ο Φροντιστής είναι πέραν του 90% του κανονικού χρόνου εργασίας, θα λαμβάνει το σύνολο του μηνιαίου μισθού

 

7.4 Υπερωριακή Απασχόληση

7.4.1   Η απασχόληση πέραν της κανονικής ημερήσιας απασχόλησης αποζημιώνεται με πληρωμένη άδεια εντός διαστήματος δύο (2) εβδομάδων σε βαθμό 1:1.

7.4.2   Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος θα εργαστεί κατά τη διάρκεια αργίας η οποία συμπίπτει να είναι Κυριακή θα λογίζεται ως αργία και θα συνεχίζει να έχει την υποχρέωση για εργασία ακόμα δύο (2) Κυριακές.

7.4.3   Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη ο εργοδοτούμενος να εργαστεί περισσότερες από 7 αργίες το χρόνο είναι δυνατό με απόφαση του εργοδότη, να του καταβάλλεται αμοιβή ή να του παραχωρείται πληρωμένη άδεια με συντελεστή 1:2 και στις δύο περιπτώσεις μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

 

7.5 Άδεια Ανάπαυσης

7.5.1   Ο Εργοδοτούμενος θα έχει δικαίωμα να λαμβάνει κάθε χρόνο 24 ημέρες πληρωμένη άδεια ανάπαυσης η οποία θα δίνεται μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος που θα υποβάλλει. Τα αιτήματα για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της άδειας εκτός να συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν κάτι άλλο.

7.5.2   Αιτήματα για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης μεγαλύτερης των δώδεκα (12) συνεχόμενων ημερών δεν θα εγκρίνονται εκτός από ειδικές περιπτώσεις.

7.5.6   Ο εργοδοτούμενος θα πρέπει να ζητήσει να λάβει το σύνολο της ετήσιας άδειας ανάπαυσης που δικαιούται κατά τη διάρκεια του έτους. Οποιοδήποτε υπόλοιπο άδεια ανάπαυσης παραμείνει στο τέλος του έτους δεν θα μεταφέρεται στο επόμενο έτος ούτε και θα πληρώνεται εκτός αν το υπόλοιπο της άδειας ανάπαυσης προέκυψε λόγω μη έγκρισης από τον εργοδότη αιτήματος του εργοδοτούμενου για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης.

 

7.6 Άδεια Ασθενείας

7.6.1   Για άδεια ασθενείας μέχρι 3 ημέρες συνεχόμενες και δώδεκα (12) συνολικά το χρόνο, ο εργοδοτούμενος λαμβάνει πλήρης απολαβές υπό τον όρο προσκόμισης βεβαίωσης ασθενείας υπογεγραμμένη από Ιατρό παθολόγο ή σχετικό με την ασθένεια

7.6.2   Η απουσία του εργοδοτούμενου λόγω ασθενείας μεγαλύτερη των τριών (3) συνεχόμενων ημερών θα διέπεται από τη σχετική νομοθεσία

 

7.7 Τερματισμός Απασχόλησης

Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμου

 

(8) Αργίες

Οι αργίες είναι οι ακόλουθες

 1. 1η Ιανουαρίου – Πρωτοχρονιά
 2. 6η Ιανουαρίου – Θεοφάνεια
 3. 25η Μαρτίου – Εθνική Γιορτή
 4. 1η Απριλίου – Εθνική Γιορτή
 5. 1η Μαΐου – Εργατική Πρωτομαγιά
 6. 15η Αυγούστου – Κοίμηση της Θεοτόκου
 7. 1η Οκτωβρίου – Μέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου
 8. 28η Οκτωβρίου – Εθνική Γιορτή
 9. 25η Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα
 10. 26η Δεκεμβρίου – Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων
 11. Κινητή γιορτή – Καθαρά Δευτέρα (50 μέρες πριν το Ορθόδοξο Πάσχα)
 12. Κινητή γιορτή – Κυριακή του Πάσχα
 13. Κινητή γιορτή – Δευτέρα του Πάσχα
 14. Κινητή γιορτή – Πεντηκοστή – Κατακλυσμός

 

 

(9) Σχέση φροντιστή και Φροντιζόμενου

 9.1       Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη του φροντιστή είτε άμεσα είτε έμμεσα σε πράξεις ή η ενθάρρυνση για συμμετοχή του Φροντιζομένου σε τέτοιες πράξεις ή και η προώθηση τέτοιων πράξεων που θα συνιστούσε  ενθάρρυνση του Φροντιζομένου, που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβείς για τον Φροντιζόμενο. (π.χ. τζόγος, ανταλλαγή χρημάτων, αγορά ή και προσφορά αλκοόλ ή εξαρτησιογόνων ουσιών, αγορά τσιγάρων στην περίπτωση που ο Φροντιζόμενος είναι ανήλικο άτομο, ανάπτυξη σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ φροντιστή και φροντιζομένου κοκ)

9.2       Ανταλλαγή δώρων ή και προϊόντων μεταξύ φροντιστή και φροντιζομένου θα πρέπει να αποφεύγεται και σε περίπτωση που ο φροντιστής κρίνει ότι δεν μπορεί να αποφευχθεί, να ενημερώνεται άμεσα ο Εργοδότης.

9.3       Ο Φροντιστής οφείλει να αντιμετωπίζει με σεβασμό και να σέβεται την αξιοπρέπεια του φροντιζομένου,

9.4       Ο Φροντιστής οφείλει να προσέρχεται στην εργασία του έχοντας ευπρεπή εμφάνιση και φροντίζοντας ταυτόχρονα με επιμέλεια την προσωπική του υγιεινή.

9.5       Ο Φροντιστής θα πρέπει να σέβεται απόλυτα την προσωπική/ιδιωτική ζωή του Φροντιζομένου. Οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνει από τον Φροντιζόμενο ή και αντλεί ο ίδιος ή και περιέρχονται στην αντίληψη του σε σχέση με τον Φροντιζόμενο, την κατάσταση του ή και το περιβάλλον του είναι εμπιστευτικές και δεν θα πρέπει να τις δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο και προς οποιονδήποτε τρίτο σε οποιοδήποτε χρόνο.

9.6       Ο φροντιστής είναι δυνατό και οφείλει να παρεκκλίνει από την πιο πάνω υποχρέωση σε περίπτωση που:

9.6.1   Περιέλθουν στην αντίληψη του πληροφορίες ή στοιχεία που φέρνουν που είτε άμεσα είτε έμμεσα είτε δημιουργούν εύλογη υποψία ότι τίθεται ή μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του Φροντιζόμενου ή και τρίτου ή θίγεται ή μπορεί να θιγεί σοβαρά η αξιοπρέπεια και ψυχική υγεία του φροντιζόμενου (π.χ. σωματική/σεξουαλική/λεκτική κακοποίηση από τρίτους, επιθυμία/πρόθεση του να προξενήσει κακό στον εαυτό του ή σε κάποιο άλλο άτομο, άρνηση λήψης τροφής ή και φαρμακευτικής αγωγής).

9.6.2   Παρατηρήσει ότι ο Φροντιζόμενος επιδεικνύει συμπεριφορές ή και προβαίνει σε ενέργειες που μπορούν να είναι επιβλαβείς για τον Φροντιζόμενο.

9.6.3   Σε περίπτωση που συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους πιο πάνω λόγους, ο Φροντιστής οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Κοινωνική Λειτουργό της Οργάνωσης όπως και τον προϊστάμενο του τον οποίον θα του έχει υποδείξει προηγουμένως ο εργοδότης, με στόχο τη λήψη άμεσα μέτρων. Αν ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο Φροντιζόμενος είναι άμεσος, τότε ο Φροντιστής οφείλει να ζητήσει βοήθεια τηλεφωνώντας  στο 112 και να ενημερώσει το άτομο για επικοινωνία από το οικογενειακό περιβάλλον του Φροντιζόμενου.

 

(10) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 

Με επιφύλαξη των πιο πάνω προνοιών του Συμβολαίου σε σχέση με τις υποχρεώσεις του Φροντιστή, στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται:

 

 1. Βοήθεια στο λούσιμο
 2. Βοήθεια στο ντύσιμο
 3. Βοήθεια στη λήψη φαγητού
 4. Βοήθεια στην κένωση εντέρου
 5. Αλλαγή πληγών
 6. Αλλαγή σακούλας καθετήρα μέρας και νύχτας
 7. Καθαρισμός γαστροστομίας και κολοστομίας
 8. Χορήγηση φαρμάκων και ενέσεων
 9. Καθετηριασμός (μήπως εννοούμε τοποθέτηση καθετήρα ?)
 10. Συνοδεία του Φροντιζόμενου κατά την έξοδο του από την οικία του
 11. Μεταφορά του Φροντιζόμενου με τη χρήση (οδήγηση) του οχήματος του (Φροντιζόμενου) σύμφωνα με τις ανάγκες/επιθυμίες του Φροντιζόμενου
 12. Τακτοποίηση υπνοδωματίου και μπάνιου με ελαφριά καθήκοντα καθαριότητας εκεί και όπου δεν παρέχεται στον Φροντιζόμενο η συγκεκριμένη υπηρεσία με άλλο τρόπο
 13. Οποιοδήποτε άλλο καθήκον του ανατεθεί από τον Εργοδότη στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Φροντιζόμενο

 

 

Ημερομηνία: ……………………………………………….

 

Υπογραφή Εργοδότη: ……………………………………

 

Υπογραφή Εργοδοτούμενου: ……………………………

symvolaio.ergodotisis

Αλλαγές που προστέθηκαν στις 5 Ιανουαρίου:

7.3.1      – διόρθωση στην αναφορά για αριθμό παραγράφου

7.3.2      – διόρθωση στην αναφορά για αριθμό παραγράφου

7.3.5      – από 20 έγινε 30 λεπτά

7.4.1      – διευκρινίστηστε ότι ο βαθμός θα είναι 1:1

7.5.1      – προστέθηκε στο τέλος: ‘εκτός αν συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν κάτι άλλο)

7.6.1      – νέα παράγραφος για άδεια ασθενείς επί πληρωμή μέχρι 3 ημέρες συνεχόμενες, 12 συνολικά τον χρόνο

7.6.2      – διευκρίνιση ότι απουσία λόγω ασθενείας διάρκειας μεγαλύτερη των 3 ημερών διέπεται από τη σχετική νομοθεσία

τον οδηγό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για επίδομα ασθενείας μπορείτε να κατεβάσετε εδώ:7.6.odhgos.epidoma.asthenias.anikanotitas

τον οδηγό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τερματισμό απασχόλησης μπορείτε να κατεβάσετε εδώ:7.7.odhgos.peri.termatismou.apasxolisis

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

(1)     Όνομα Εργοδότη: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΠΑΚ) με αριθμό εγγραφής στο μητρώο εφόρου σωματείων -140-

(2)     Διεύθυνση Εργοδότη: Οδός 28ης Οκτωβρίου Αρ. 20. 2012 Στρόβολος Λευκωσία.

(3)     Στοιχεία Εργοδοτούμενου

Ονοματεπώνυμο εργοδοτούμενου:

…………………………………………………………….

Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας εργοδοτούμενου:

Πόλη/Επαρχία διαμονής

Οδός και αριθμός

Κτίριο/Διαμέρισμα

Δήμος/Κοινότητα

Ταχυδρομικός κώδικας

Αρ. ταυτότητας

Αρ. κοινωνικών ασφαλίσεων

Αρ. τηλεφώνου

Email

IBAN

(4)     Θέση Εργασίας: Φροντιστής / Προσωπικός Βοηθός

(5)     Αντικείμενο εργασίας:

5.1   Παροχή προσωπικής υποστήριξης/φροντίδας σε άτομα με τετραπληγία/ παραπληγία (Φροντιζόμενοι) που θα υποδείξει ο Εργοδότης.

5.2   Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στην οικία ή και εκτός οικίας των Φροντιζόμενων ή και σε άλλο χώρο που θα καθορίσει ο εργοδότης, Παγκύπρια.

5.3   Ο ορισμός του/των ατόμων στον/ους οποίο/ους θα παρέχει τις υπηρεσίες του ο    εργοδοτούμενος αποφασίζεται από τον εργοδότη

(6)     Ημερομηνία έναρξης εργοδότησης:  ………………………………………………..

(7)     ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

7.1 Συμπλήρωση Προγράμματος Εργασίας

Ο εργοδοτούμενος έχει υποχρέωση να συμπληρώνει εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας ανά ημέρα το οποίο θα συνυπογράφει με τα φροντιζόμενα άτομα/πελάτες και θα υποβάλλει στην Οργάνωση το αργότερο κάθε Τρίτη της επόμενης εβδομάδας και για την τελευταία εβδομάδα του μήνα το αργότερο κάθε 2η ημέρα το επόμενου μήνα. Αν η ημέρα υποβολής του προγράμματος είναι αργία και αυτό είναι αδύνατον, τότε υποβάλλεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.

7.2 Μισθοδοσία

7.2.1   Ο ακάθαρτος μηνιαίος μισθός του εργοδοτούμενου είναι €1200 και θα καταβάλλεται εντός των πρώτων επτά (7) εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα. Πρόσθετα στον εργοδοτούμενο θα καταβάλλεται τον Δεκέμβρη κάθε έτους δέκατος τρίτος (13ος) μισθός.

7.2.2   Στον πιο πάνω μισθό πέραν της υποχρέωσης του εργοδοτούμενου για εργασία τριάντα έξι (36) ώρες εβδομαδιαίως με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια, περιλαμβάνεται και αποζημίωση για εργασία δύο Κυριακές κάθε μήνα, επτά αργίες κάθε χρόνο καθώς και τα έξοδα διακίνησης του.

7.3 Χρόνος Απασχόλησης

7.3.1   Ο εργοδοτούμενος θα εργάζεται για τριάντα έξι (36) ώρες την εβδομάδα. Ο χρόνος απασχόλησης θα αρχίζει και θα τελειώνει από την ώρα που ο Εργοδοτούμενος θα προσέρχεται και θα αποχωρεί αντίστοιχα στο χώρο παροχής των υπηρεσιών του που μπορεί να είναι η οικία του Φροντιζόμενου ή τα γραφεία του Εργοδότη ή και άλλος χώρος που θα υποδείξει ο εργοδότης, ανάλογα με την περίπτωση. Η ώρα έναρξης απασχόλησης θα καθορίζεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο (7.1) πιο πάνω .

7.3.2   Η διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας είναι έξι (6) ημέρες. Η ημέρα κατά την οποία ο εργοδοτούμενος δεν θα εργάζεται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μπορεί να μην είναι πάντα η ίδια, αλλά θα καθορίζεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που θα ετοιμάζεται (παρ. 7.1 πιο πάνω).

7.3.3   Ο εργοδοτούμενος είναι δυνατό να κληθεί να εργαστεί/εργάζεται με μη συνεχές ωράριο. Σε μια τέτοια περίπτωση η διάρκεια κάθε επί μέρους περιόδου συνεχούς απασχόλησης δεν θα είναι μικρότερη από 2 ώρες.

7.3.4   Ο εργοδοτούμενος σε διάστημα έξι ωρών ανά ημέρα έχει υποχρέωση να εξυπηρετήσει μέχρι δύο φροντιζόμενα άτομα/πελάτες.

7.3.5   Με απόφαση του εργοδότη, αντί για 6 ώρες εργασία στο σπίτι Φροντιζόμενου, ο εργοδοτούμενος είναι δυνατό να κληθεί να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής στο σπίτι του για περίοδο δώδεκα (12) ωρών, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατό να κληθεί να εξυπηρετήσει μέχρι τρία (3) περιστατικά αφού ειδοποιηθεί τηλεφωνικώς. Οφείλει να βρίσκεται στο άτομο εντός τριάντα (30) λεπτών από την ώρα που θα ειδοποιηθεί.

7.3.6   Ο εργοδοτούμενος, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, είναι δυνατό να εργάζεται με περιστρεφόμενο σύστημα βάρδιας

7.3.7   Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος κατά τη διάρκεια του μήνα εργαστεί λιγότερες ώρες από τις κανονικές (όπως αυτές υπολογίζονται με βάση τις 36 ώρες εβδομαδιαίως) τότε η αμοιβή του θα είναι ανάλογη των πραγματικών ωρών που εργάστηκε με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται πιο κάτω:

7.3.8   Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε μήνα οι ανάγκες του Εργοδότη όπως αυτές διαμορφώνονται από τις ανάγκες του/των Φροντιζομένου/ων δεν επιτρέπουν την απασχόληση του Φροντιστή για το σύνολο του χρόνου που θα έπρεπε να εργαστεί (με βάση την υποχρέωση του για εργασία 36 ώρες εβδομαδιαίως) τότε, αν οι ώρες που εργάστηκε ο Φροντιστής είναι πέραν του 90% του κανονικού χρόνου εργασίας, θα λαμβάνει το σύνολο του μηνιαίου μισθού

7.4 Υπερωριακή Απασχόληση

7.4.1   Η απασχόληση πέραν της κανονικής ημερήσιας απασχόλησης αποζημιώνεται με πληρωμένη άδεια εντός διαστήματος δύο (2) εβδομάδων σε βαθμό 1:1 .

7.4.2   Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος θα εργαστεί κατά τη διάρκεια αργίας η οποία συμπίπτει να είναι Κυριακή θα λογίζεται ως Κυριακή

7.4.3   Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη ο εργοδοτούμενος να εργαστεί περισσότερες από 7 αργίες το χρόνο είναι δυνατό με απόφαση του εργοδότη, να του καταβάλλεται αμοιβή με συντελεστή 1:2 ή να του παραχωρείται πληρωμένη άδεια μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες

7.5 Άδεια Ανάπαυσης

7.5.1   Ο Εργοδοτούμενος θα έχει δικαίωμα να λαμβάνει κάθε χρόνο 24 ημέρες πληρωμένη άδεια ανάπαυσης η οποία θα δίνεται μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος που θα υποβάλλει. Τα αιτήματα για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της άδειας εκτός αν συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν κάτι άλλο.

7.5.2   Αιτήματα για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης μεγαλύτερης των δώδεκα (12) συνεχόμενων ημερών δεν θα εγκρίνονται εκτός από ειδικές περιπτώσεις.

7.5.6   Ο εργοδοτούμενος θα πρέπει να ζητήσει να λάβει το σύνολο της ετήσιας άδειας ανάπαυσης που δικαιούται κατά τη διάρκεια του έτους. Οποιοδήποτε υπόλοιπο άδεια ανάπαυσης παραμείνει στο τέλος του έτους δεν θα μεταφέρεται στο επόμενο έτος ούτε και θα πληρώνεται εκτός αν το υπόλοιπο της άδειας ανάπαυσης προέκυψε λόγω μη έγκρισης από τον εργοδότη αιτήματος του εργοδοτούμενου για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης.

7.6 Άδεια Ασθενείας

7.6.1   Για άδεια ασθενείας μέχρι 3 ημέρες συνεχόμενες και δώδεκα (12) συνολικά το χρόνο, ο εργοδοτούμενος λαμβάνει πλήρης απολαβές υπό τον όρο προσκόμισης βεβαίωσης ασθενείας υπογεγραμμένη από Ιατρό παθολόγο ή σχετικό με την ασθένεια

7.6.2   Η απουσία του εργοδοτούμενου λόγω ασθενείας μεγαλύτερη των τριών (3) συνεχόμενων ημερών θα διέπεται από τη σχετική νομοθεσία

7.7 Τερματισμός Απασχόλησης

Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμου

(8) Αργίες

Οι αργίες είναι οι ακόλουθες

1.    1η Ιανουαρίου – Πρωτοχρονιά

2.    6η Ιανουαρίου – Θεοφάνεια

3.    25η Μαρτίου – Εθνική Γιορτή

4.    1η Απριλίου – Εθνική Γιορτή

5.    1η Μαΐου – Εργατική Πρωτομαγιά

6.    15η Αυγούστου – Κοίμηση της Θεοτόκου

7.    1η Οκτωβρίου – Μέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου

8.    28η Οκτωβρίου – Εθνική Γιορτή

9.    25η Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα

10. 26η Δεκεμβρίου – Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων

11. Κινητή γιορτή – Καθαρά Δευτέρα (50 μέρες πριν το Ορθόδοξο Πάσχα)

12. Κινητή γιορτή – Κυριακή του Πάσχα

13. Κινητή γιορτή – Δευτέρα του Πάσχα

14. Κινητή γιορτή – Πεντηκοστή – Κατακλυσμός

(9) Σχέση φροντιστή και Φροντιζόμενου

9.1       Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη του φροντιστή είτε άμεσα είτε έμμεσα σε πράξεις ή η ενθάρρυνση για συμμετοχή του Φροντιζομένου σε τέτοιες πράξεις ή και η προώθηση τέτοιων πράξεων που θα συνιστούσε  ενθάρρυνση του Φροντιζομένου, που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβείς για τον Φροντιζόμενο. (π.χ. τζόγος, ανταλλαγή χρημάτων, αγορά ή και προσφορά αλκοόλ ή εξαρτησιογόνων ουσιών, αγορά τσιγάρων στην περίπτωση που ο Φροντιζόμενος είναι ανήλικο άτομο, ανάπτυξη σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ φροντιστή και φροντιζομένου κοκ)

9.2       Ανταλλαγή δώρων ή και προϊόντων μεταξύ φροντιστή και φροντιζομένου θα πρέπει να αποφεύγεται και σε περίπτωση που ο φροντιστής κρίνει ότι δεν μπορεί να αποφευχθεί, να ενημερώνεται άμεσα ο Εργοδότης.

9.3       Ο Φροντιστής οφείλει να αντιμετωπίζει με σεβασμό και να σέβεται την αξιοπρέπεια του φροντιζομένου,

9.4       Ο Φροντιστής οφείλει να προσέρχεται στην εργασία του έχοντας ευπρεπή εμφάνιση και φροντίζοντας ταυτόχρονα με επιμέλεια την προσωπική του υγιεινή.

9.5       Ο Φροντιστής θα πρέπει να σέβεται απόλυτα την προσωπική/ιδιωτική ζωή του Φροντιζομένου. Οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνει από τον Φροντιζόμενο ή και αντλεί ο ίδιος ή και περιέρχονται στην αντίληψη του σε σχέση με τον Φροντιζόμενο, την κατάσταση του ή και το περιβάλλον του είναι εμπιστευτικές και δεν θα πρέπει να τις δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο και προς οποιονδήποτε τρίτο σε οποιοδήποτε χρόνο.

9.6       Ο φροντιστής είναι δυνατό και οφείλει να παρεκκλίνει από την πιο πάνω υποχρέωση σε περίπτωση που:

9.6.1   Περιέλθουν στην αντίληψη του πληροφορίες ή στοιχεία που φέρνουν που είτε άμεσα είτε έμμεσα είτε δημιουργούν εύλογη υποψία ότι τίθεται ή μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του Φροντιζόμενου ή και τρίτου ή θίγεται ή μπορεί να θιγεί σοβαρά η αξιοπρέπεια και ψυχική υγεία του φροντιζόμενου (π.χ. σωματική/σεξουαλική/λεκτική κακοποίηση από τρίτους, επιθυμία/πρόθεση του να προξενήσει κακό στον εαυτό του ή σε κάποιο άλλο άτομο, άρνηση λήψης τροφής ή και φαρμακευτικής αγωγής).

9.6.2   Παρατηρήσει ότι ο Φροντιζόμενος επιδεικνύει συμπεριφορές ή και προβαίνει σε ενέργειες που μπορούν να είναι επιβλαβείς για τον Φροντιζόμενο.

9.6.3   Σε περίπτωση που συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους πιο πάνω λόγους, ο Φροντιστής οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Κοινωνική Λειτουργό της Οργάνωσης όπως και τον προϊστάμενο του τον οποίον θα του έχει υποδείξει προηγουμένως ο εργοδότης, με στόχο τη λήψη άμεσα μέτρων. Αν ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο Φροντιζόμενος είναι άμεσος, τότε ο Φροντιστής οφείλει να ζητήσει βοήθεια τηλεφωνώντας  στο 112 και να ενημερώσει το άτομο για επικοινωνία από το οικογενειακό περιβάλλον του Φροντιζόμενου.

(10) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Με επιφύλαξη των πιο πάνω προνοιών του Συμβολαίου σε σχέση με τις υποχρεώσεις του Φροντιστή, στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται:

1.    Βοήθεια στο λούσιμο

2.    Βοήθεια στο ντύσιμο

3.    Βοήθεια στη λήψη φαγητού

4.    Βοήθεια στην κένωση εντέρου

5.    Αλλαγή πληγών

6.    Αλλαγή σακούλας καθετήρα μέρας και νύχτας

7.    Καθαρισμός γαστροστομίας και κολοστομίας

8.    Χορήγηση φαρμάκων και ενέσεων

9.    Καθετηριασμός (αφορά διαλείποντα καθετηριασμό ρουτίνας)

10. Συνοδεία του Φροντιζόμενου κατά την έξοδο του από την οικία του

11. Μεταφορά του Φροντιζόμενου με τη χρήση (οδήγηση) του οχήματος του (Φροντιζόμενου) σύμφωνα με τις ανάγκες/επιθυμίες του Φροντιζόμενου

12. Καθαριότητα υπνοδωματίου και μπάνιου εκεί και όπου δεν παρέχεται στον Φροντιζόμενο η συγκεκριμένη υπηρεσία με άλλο τρόπο

13. Οποιοδήποτε άλλο καθήκον του ανατεθεί από τον Εργοδότη στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Φροντιζόμενο

Ημερομηνία: ……………………………………………….

Υπογραφή Εργοδότη: ……………………………………

Υπογραφή Εργοδοτούμενου: ……………………………

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 27 Σεπτεμβρίου

Η 27η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.  Για να δείτε την ανακοίνωση της Ο.ΠΑ.Κ. πατήστε εδώ